Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výbor pro civilní nouzové plánování

Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen ''VCNP'') je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu. VCNP představuje ve své oblasti působnosti platformu široké meziresortní spolupráce s důrazem na oblast přípravy a zvládání mimořádných událostí a krizových situací. Pravidla činnosti VCNP jsou usměrňovány vnitřními předpisy, jimiž jsou Statut, Jednací a Organizační řád. Předpisy upravují působnost výboru, jeho složení, pravidla jednání a vymezují vnitřní strukturu a organizaci práce výboru. Organizačně a administrativně zajišťuje činnost VCNP jeho sekretariát, jehož funkci plní odbor civilní nouzové připravenosti a strategií. 

Činnost VCNP probíhá především na základě ročního plánu práce. Plán je sestavován z požadavků jednotlivých členů VCNP a dále z úkolů uložených Bezpečnostní radou státu a vládou ČR. V neposlední řadě VCNP v rámci vymezené působnosti plní úkoly vyplývající z dokumentů NATO a Evropské unie.

ROK POŘADÍ SCHŮZE TICHÁ PROCEDURA PŘIJATÁ USNESENÍ
2021

79., 80. 81.

485, 490, 491

486, 487, 488, 489492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501

ROK

POŘADÍ SCHŮZE

TICHÁ PROCEDURA

PŘIJATÁ USNESENÍ
2020

77., 78.

467, 468, 469, 483, 484

470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482

ROK

POŘADÍ SCHŮZE

TICHÁ PROCEDURA

PŘIJATÁ USNESENÍ
2019 75., 76. 457, 465, 466 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/V

Archiv: 2018 - 2016, 2015 - 2013, 2012 - 2010, 2009 - 2007, 2006 - 2004, 2003 - 2001, 2000 - 1998

Zpět

vytisknout  e-mailem