Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výbor pro civilní nouzové plánování

Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen ''VCNP'') je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu. VCNP představuje ve své oblasti působnosti platformu široké meziresortní spolupráce s důrazem na oblast přípravy a zvládání mimořádných událostí a krizových situací. Pravidla činnosti VCNP jsou usměrňovány vnitřními předpisy, jimiž jsou Statut, Jednací a Organizační řád. Předpisy upravují působnost výboru, jeho složení, pravidla jednání a vymezují vnitřní strukturu a organizaci práce výboru. Organizačně a administrativně zajišťuje činnost VCNP jeho sekretariát, jehož funkci plní odbor civilní nouzové připravenosti a strategií. 

Činnost VCNP probíhá především na základě ročního plánu práce. Plán je sestavován z požadavků jednotlivých členů VCNP a dále z úkolů uložených Bezpečnostní radou státu a vládou ČR. V neposlední řadě VCNP v rámci vymezené působnosti plní úkoly vyplývající z dokumentů NATO a Evropské unie.

ROK

POŘADÍ SCHŮZE

TICHÁ PROCEDURA

PŘIJATÁ USNESENÍ
2023 83. 511, 512, 513, 514, 515, 516

ROK

POŘADÍ SCHŮZE

TICHÁ PROCEDURA

PŘIJATÁ USNESENÍ
2022 82.

502, 503, 504, 509, 510

505, 506, 507, 508,

Archiv:  2021 - 2019, 2018 - 2016, 2015 - 2013, 2012 - 2010, 2009 - 2007, 2006 - 2004, 2003 - 2001, 2000 - 1998

Zpět na aktivity na národní úrovni

vytisknout  e-mailem