Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní památkový ústav

V rámci projektů zaměřených na zkvalitnění a zvýšení úrovně požární ochrany památkových objektů spolupracuje Hasičský záchranný sbor ČR s Národním památkovým ústavem. Při spolupráci vykonává řadu činností, které byly projednány a zakotveny v „Dohodě o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem ČR a Národním památkovým ústavem“ ze dne 8. srpna 2009. 

Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) a Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“) usilují o kvalitnější ochranu kulturních památek, která by se přiblížila současným možnostem v oblasti technického vybavení a zabezpečení. Za tím účelem navázaly vzájemnou spolupráci na úseku požární ochrany. Zásady vzájemné spolupráce stanovily v „Dohodě o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem ČR a Národním památkovým ústavem“ ze dne 8. srpna 2009.
 
Obě strany začaly v roce 2009 vzájemně spolupracovat na projektu, jehož cílem je audit požární ochrany památkových objektů, specifikace možných rizik a navržení řešení jejich eliminace. V rámci tohoto projektu jsou prováděny prohlídky památkových objektů za přítomnosti zástupců HZS ČR, NPÚ a správců památkových objektů.
 
Na základě závěrů provedených prohlídek předkládá HZS ČR nové návrhy pro účinnější opatření proti vzniku a zejména šíření požáru a k omezení škod vybraných památkových objektů s ohledem na potřebnou ochranu svěřených hodnot.
 
Dále HZS ČR přispívá odbornou pomocí při tvorbě dokumentů na úseku požární ochrany památkových objektů, při vytváření podkladů, podpůrných prostředků a komunikaci na úrovni republikové a krajské, zejména v souvislosti s výkonem státního požárního dozoru při schvalování předložené projektové dokumentace, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů.
 
Významnou oblastí spolupráce je vzájemné poskytování pomoci při vzdělávání pracovníků NPÚ, vlastníků a provozovatelů památkových objektů a příslušníků HZS ČR.
 
Seminář Ochrana památkových objektů před požáry a jejich účinky (soubor ke stažení ve formátu PDF)
pplk. Ing. Vladimír Machander, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
 
Pokračování semináře Ochrana památkových objektů před požáry a jejich účinky (soubor ke stažení ve formátu PDF)
Praktické stanovení rizika nebezpečí vzniku a šíření požáru
pplk. Ing. Vladimír Machander, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
 
Seminář Další příklad spolupráce HZS ČR s NPÚ při ochraně kulturních památek (soubor ke stažení ve formátu PDF - ZDE)
plk. Ing. Vladimír Machander,  kpt. Ing. Lukáš Hřebačka - Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

 


Poslední aktualizace: 8. 12. 2016

vytisknout  e-mailem