Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka volných míst - Záchranný útvar

 • Nabízíme a požadujeme
 • Vzory
 • Podmínky o přijetí do služebního poměru

Nabízíme a požadujeme

Informace o možnostech uplatnění u Záchranného útvaru, personální oddělení a PaM, Mgr. Erika Oravcová.  tel. 950749240, mobil 725223220, e-mail: erika.oravcova@zu-hlucin.izscr.cz

 Nabídka služebních míst Ministerstva vnitra ČR:

                                                                    přejděte na tento odkaz.

Vzory

Žádost o přijetí do služebního poměru - ve formátu DOC 

Životopis - ve formátu DOC 

Prohlášení uchazeče o služební poměr/zaměstnání u ZÚ  HZS ČR (ochrana osobních údajů při zaslání životopisu do řízení o přijetí do služebního/pracovního poměru)

Přihláška do výběrového řízení - příslušníci - ve formátu DOC 

Přihláška do výběrového řízení - občané - ve formátu DOC 

Podmínky o přijetí do služebního poměru

Obecné informace k přijetí do služebního poměru
 • Základní předpoklady k přijetí
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který:
 • O přijetí písemně požádá.
 • Je starší 18 let.
 • Je bezúhonný.
 • Splňuje stupeň vzdělání , obor nebo zaměření vzdělání , příp. další odborný požadavek a jiný zvláštní požadavek, pokud je stanoven , pro služební místo, o které projevil zájem.
 • Je zdravotně, osobnostně, fyzicky způsobilý k výkonu služby.
 • Je způsobilý k právním úkonům.
 •  Je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu /pokud se na služebním místě tato způsobilost vyžaduje/.
 • Není členem politické strany nebo politického hnutí.
 • Nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
 • Průběh přijímacího řízení
 • osobnostní způsobilost – vyšetření se provádí na psychologickém pracovišti (vyhl. č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti)
 • zdravotní způsobilost – posuzuje zařízení závodní preventivní péče (vyhl. č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti)
 • fyzická způsobilost –provádí se u Záchranného útvaru ( pokyn GŘ HZS ČR, částka 26/2006) 
Uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn. Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit.
Personální údaje nepřijatých uchazečů se po uplynutí tří let ode dne skončení přijímacího řízení skartují.
Na přijetí do služebního poměru není právní nárok. Důvody nepřijetí se neoznamují.
 • Přijetí bez výběrového řízení
Do 2. tarifní třídy – uchazeč je pozván k osobnímu pohovoru na základě předložené žádosti o přijetí, strukturovaného životopisu /psaného rukou/, nepodstupuje výběrové řízení . Ostatní platí jak výše uvedeno.
 • Přijetí na základě výběrového řízení
Vyhlašuje se ve dvou etapách – první je určena pro příslušníky bezpečnostních sborů. Druhá etapa je určena pro občany splňující požadavky k přijetí do služebního poměru /viz výše/.
Výběrové řízení je zveřejňováno na portálu MV – adresa:
 • Vznik služebního poměru
Služební poměr vzniká rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí po splnění všech požadavků na volné služební místo, na které lze příslušníka ustanovit.
Služební poměr u nově přijatého příslušníka je uzavřen na dobu určitou v trvání tří let. Na dobu neurčitou se zařazuje příslušník po uplynutí doby služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.
Další informace vám poskytne oddělení personální a PaM, Mgr. Erika Oravcová, tel. 950749240, mobil 725223220.

Podmínky o přijetí do služebního poměru.doc - tištěná verze

vytisknout  e-mailem