Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka volných míst - Záchranný útvar

 • Nabízíme
 • Co můžete u ZÚ HZS ČR očekávat
 • Vzory
 • Podmínky přijetí do služebního poměru

Nabízíme

Nabídka aktuálně volných služebních míst

Region Opava/ Hlučín:

Záchranář – technik (vrchní asistent)
Požadavek: ŘP sk. C

Region Rokycany/ Zbiroh:

Záchranář – technik (vrchní asistent)
Požadavek: ŘP sk. C

Záchranář – strojní služba (asistent)
Požadavek: ŘP sk. B

Záchranář – vazač (asistent)
Požadavek: ŘP sk. B

Region Jihlava/ Jihlava:

Záchranář – technik (vrchní asistent)
Požadavek: ŘP sk. C

Záchranář – strojní služba (asistent)
Požadavek: ŘP sk. B

Pro bližší informace o služebních místech u Záchranného útvaru kontaktujte personální oddělení a PaM:
Ing. Silvie Hoffmannová
tel. 950 749 240, mobil 778 404 608
e-mail: silvie.hoffmannova@zu-hlucin.izscr.cz

Co můžete u ZÚ HZS ČR očekávat

Ve služebním poměru u Záchranného útvaru HZS ČR můžete očekávat:

Pracovní doba:
- všední dny od 7:00 do 15:00,
- týdenní pohotovosti mimo pracoviště

Platové podmínky:
- zařazení ve 3. a 4. tarifní třídě s možností dalšího růstu,
- zvláštní příplatek 5 600 Kč + 500 Kč,
- po zapracování osobní příplatek,
- pracovní a kázeňské odměny,
- nástupní plat bez praxe cca 28 000 Kč (po absolvování nástupního kurzu),
- pravidelné zvyšování platu na základě odsloužených let

Výhody služebního poměru:
- dovolená v délce 6 týdnů,
- náhrada platu v nemoci po dobu 30 kalendářních dnů,
- neustálý profesní rozvoj,
- výhody FKSP,
- po 15 odsloužených letech každoroční ozdravný pobyt,
- po 15 odsloužených letech výsluhový příspěvek (renta)

Snímek1.JPG

Vzory

Žádost o přijetí do služebního poměru - ve formátu DOC 

Životopis + motivační dopis ( v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4)

Prohlášení uchazeče o služební poměr/zaměstnání u ZÚ  HZS ČR (ochrana osobních údajů při zaslání životopisu do řízení o přijetí do služebního/pracovního poměru)

Přihláška do výběrového řízení - příslušníci - ve formátu DOC 

Přihláška do výběrového řízení - občané - ve formátu DOC 

Podmínky přijetí do služebního poměru

Obecné informace k přijetí do služebního poměru
 • Základní předpoklady k přijetí
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který:
 • O přijetí písemně požádá.
 • Je starší 18 let.
 • Je bezúhonný.
 • Splňuje stupeň vzdělání , obor nebo zaměření vzdělání , příp. další odborný požadavek a jiný zvláštní požadavek, pokud je stanoven , pro služební místo, o které projevil zájem.
 • Je zdravotně, osobnostně, fyzicky způsobilý k výkonu služby.
 • Je způsobilý k právním úkonům.
 •  Je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu /pokud se na služebním místě tato způsobilost vyžaduje/.
 • Není členem politické strany nebo politického hnutí.
 • Nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
 • Průběh přijímacího řízení
 • osobnostní způsobilost – vyšetření se provádí na psychologickém pracovišti (vyhl. č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti)
 • zdravotní způsobilost – posuzuje zařízení závodní preventivní péče (vyhl. č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti)
 • fyzická způsobilost –provádí se u Záchranného útvaru ( pokyn GŘ HZS ČR, částka 26/2006) 
Uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn. Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit.
Personální údaje nepřijatých uchazečů se po uplynutí tří let ode dne skončení přijímacího řízení skartují.
Na přijetí do služebního poměru není právní nárok. Důvody nepřijetí se neoznamují.
 • Přijetí bez výběrového řízení
Do 2. tarifní třídy – uchazeč je pozván k osobnímu pohovoru na základě předložené žádosti o přijetí, strukturovaného životopisu /psaného rukou/, nepodstupuje výběrové řízení . Ostatní platí jak výše uvedeno.
 • Přijetí na základě výběrového řízení
Vyhlašuje se ve dvou etapách – první je určena pro příslušníky bezpečnostních sborů. Druhá etapa je určena pro občany splňující požadavky k přijetí do služebního poměru /viz výše/.
Výběrové řízení je zveřejňováno na portálu MV – adresa:
 • Vznik služebního poměru
Služební poměr vzniká rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí po splnění všech požadavků na volné služební místo, na které lze příslušníka ustanovit.
Služební poměr u nově přijatého příslušníka je uzavřen na dobu určitou v trvání tří let. Na dobu neurčitou se zařazuje příslušník po uplynutí doby služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.
Další informace vám poskytne oddělení personální a PaM, Ing. Silvie Hoffmannová, tel. 950749240, mobil 778 404 608.

vytisknout  e-mailem