HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka volných míst ve služebním poměru

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

PRÁVNÍ ČINNOSTI

Volné služební místo: vrchní komisař – právní činnosti

Požadavky:
•    VŠ vzdělání – absolvent bakalářského studijního programu v právním oboru 
•    vhodné i pro absolventy, praxe vítána
•    dobrá orientace v právních předpisech
•    komunikativnost, zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, logické myšlení
•    znalost práce s PC, MS Office, právními informačními systémy
•    řidičský průkaz skupiny B
•    trestní bezúhonnost
•    zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost

Hlavní náplň činnosti:
•    tvůrčí řešení náročných a složitých analytických a metodických úkolů ve specializovaných oborech Hasičského záchranného sboru
•    zajišťování odborné právní činnosti v rámci výkonu státního požárního dozoru na základě zákona č. 133/1985 Sb.
•    koordinace a poskytování metodické a odborné pomoci v oblasti výkonu státního požárního dozoru 
•    provádění kontrolní činnosti na úseku státního požárního dozoru
•    kontrola plnění nařízení kraje vydaných na úseku požární ochrany, podíl na jejich zpracování a aktualizaci
•    řešení přestupků a vedení přestupkového a správního řízení.

Nabízíme:
•    služební poměr na dobu určitou v délce trvání 3 let (dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů), po vykonání služební zkoušky změna služebního poměru na dobu neurčitou
•    pružná doba služby s týdenní základní dobou služby 37,5 hodin
•    6 týdnů dovolené
•    platové rozpětí v rámci 8. tarifní třídy od 32.840,- Kč do 48.520,- Kč dle nařízení vlády 
č. 336/2019 Sb.
+ zvláštní příplatek ve výši 3.800,- Kč 
+ možnost osobního příplatku po zapracování

Místo služebního působiště:    Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem

Komu se hlásit:    
•    personalistka Michaela Kolešová tel.: 950 430 154, email: michaela.kolesova@ulk.izscr.cz, 
písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a vyplněný formulář „Prohlášení uchazeče o přijetí do služebního poměru k HZS Ústeckého kraje“ doručte na adresu: 
Krajské ředitelství HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, nebo emailem na adresu: 
michaela.kolesova@ulk.izscr.cz, v kopii na: tereza.burianova@ulk.izscr.cz 
•    Odborné dotazy k náplni služební činnosti směřujte na plk. Mgr. Ladislavu Moravcovou, tel.: 950 431 280, administrativní či personální dotazy na personalistku Michaelu Kolešovou, tel.: 950 430 154.
Podání přihlášek do: 21.08.2020 do 15:00 hod.        Volné od:    od 01.09.2020
 


 

Technik KIS – spojová služba

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technickém, ekonomickém, či všeobecném – gymnázium,
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • vhodné i pro absolventy, praxe v technických a IT profesích vítána

Hlavní náplň činnosti:

 • zajišťování správné funkce a chodu určených uživatelských úseků (operačních systémů, programovacích prostředků, multimediálních systémů, aplikací pro koncového uživatele, sítí a databází apod.) 
 • stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů

Nabízíme:

 • zajímavou práci v profesionálním hasičském záchranném sboru, služební poměr, který je upraven zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění
 • denní režim služby (pružná doba služby)  
 • 6 týdnů dovolené
 • plnou náhradu platu v nemoci 30 dní
 • platové zařazení v 6. tarifní třídě (NV č. 336/2019 Sb.),
 • rozpětí platového tarifu v 6. tarifní třídě: od 28 140 Kč do 41 430 Kč, podle započitatelné praxe

+ zvláštní (rizikový) příplatekve výši 3 800 Kč
+ příplatek za vedení ve výši 1 000 Kč
+ možnost osobního příplatku po zapracování

Místo služebního působiště:   Územní odbor Most, stanice Most, Dělnická 163, 434 01 Most.

Strukturovaný životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a schopnosti uchazeče, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu a emailu, doručte v termínu do  23.07.2020 na adresu: Územní odbor Most, stanice Litvínov, Podkrušnohorská 251, 436 03 Litvínov, nebo emailem na: spisovna.mo@ulk.izscr.cz

Dotazy k výběrovému řízení a k náplni služební činnosti směřujte na tel. 950 415 128 (mjr. Ing. Radomír Krejčík), nebo na výše uvedený email.                                              

Volné od:        ihned

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení. 

vytisknout  e-mailem