HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na zbirožském zámku bylo rozdáno 100 ocenění Hasičského záchranného sboru ČR

V úterý 6. listopadu 2018 se na  zámku Zbiroh konal slavnostní ceremoniál udílení ocenění Hasičského záchranného sboru ČR.
Již tradičně, u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu, ocenil Hasičský záchranný sbor ČR medailemi a plaketami sto příslušníků HZS ČR a osobností, které se dlouhodobě zasazují o vynikající spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a podílí se tak na zajištění bezpečnosti občanů České republiky.
Letos jsou medaile o to významnější, že se jedná o stoleté výročí, předáno tak bylo symbolických 100 medailí.
Město Zbiroh nebylo pro tento významný akt vybráno náhodně. Ve městě se nachází rozsáhlý areál HZS ČR, kde kromě muzejních expozic požární ochrany a ochrany obyvatelstva lze nalézt též jednu rotu Záchranného útvaru HZS ČR, pracoviště Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR včetně Národní základny humanitární pomoci a učebny Školního a výcvikového zařízení HZS ČR.
Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba udělil medaili „Za zásluhy“ in memoriam Ing. Karlu Richterovi, bývalému starostovi Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se dlouhodobě a intenzivně snažil o zlepšení podmínek pro práci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
Mezi oceněnými byli i zástupci HZS Plzeňského kraje a Ředitel ZZS Plzeňského kraje.


plk. Ing. Aleš Bucifal.JPGPlk. Ing. Aleš Bucifal nastoupil k tehdejší Okresní správě sboru požární ochrany dne 1.8.1994, a to jako hasič. V lednu roku 1995 se stal velitelem čety a v této pozici setrval i po vzniku HZS Plzeňského kraje až do listopadu roku 2010. Od prosince roku 2010 vykonává funkci ředitele Územního odboru Klatovy. Jmenovaný příslušník disponuje vysokými odbornými znalostmi a jím řízený územní odbor dosahuje pod jeho vedením vynikajících výsledků. Plní řádně a svědomitě veškeré služební povinnosti a při výkonu své služební činnosti jde ostatním příslušníkům vždy příkladem. Hasičskou problematikou se soustavně zabývá již po dobu čtyřiadvaceti let, a to nejprve v řadových a později i v řídících funkcích. Vrcholovou řídící pozici ředitele územního odboru zastává po dobu bezmála osmi let. V tomto období se mu podařilo daný územní odbor nejen personálně stabilizovat, a i jej dále rozvinout. To se nejvíce projevilo zřízením nové, v rámci Územního odboru Klatovy již čtvrté profesionální požární stanice, a to v městě Železná Ruda.  


V souvislosti se splněním zvlášť významného služebního úkolu, kterým bylo faktické zřízení nové požární stanice v Železné Rudě, a rovněž s přihlédnutím k průběhu dosavadní služby, byla jmenovanému udělena služební medaile „Za zásluhy o bezpečnost“.


nprap. Karel Štěpán.JPGNprap. Karel Štěpán působí u HZS od 1. 4. 1987. V současné době je zařazen jako velitel družstva na požární stanici Horažďovice. S touto požární stanicí je spjat po dobu celého svého dosavadního profesního života, zde také postupně prošel funkcemi hasiče, hasiče-strojníka a velitele družstva. Na této stanici byl rovněž zakládajícím členem lezecké skupiny. Svým aktivním přístupem k plnění služebních povinností a předáváním svých dlouholetých praktických zkušeností se výraznou měrou podílí na výchově nových příslušníků našeho sboru. Ve volném čase se věnuje práci ve Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, v minulosti byl dlouholetým velitelem jednotky SDH města Horažďovice a členem bezpečnostní rady města Horažďovice. Po celou dobu svého více než třicetiletého služebního působení dosahuje ve službě velmi dobrých výsledků. Svým jednáním naplňuje kodex příslušníka HZS ČR a svou aktivní činností přispívá k jeho dobrému jménu.
Z tohoto důvodu byla jmenovanému udělena služební medaile HZS ČR „Za věrnost I. stupně“.
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička.jpgMUDr. Bc. Pavel Hrdlička je ředitelem Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Z titulu této své funkce se výraznou měrou podílí na úzké spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, a to jak při konkrétních zásazích, tak i při řešení koncepčních a strategických úkolů. Spolupráce jmenovaného s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje je dlouhodobá a jejím praktickým projevem jsou rovněž úspěšná společná cvičení jednotek PO s posádkami Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Výsledky této dlouhodobé spolupráce byly mnohokráte ověřeny i v praxi, mimo jiné úspěšným zvládnutím řady mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob. 
Z výše uvedeného důvodu byla jmenovanému udělena  „Čestná medaile“, a to jako projev ocenění jeho dlouhodobé spolupráce s Hasičským záchranným sborem České republiky.
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová                                                                                                                         kpt. Mgr. Petr Poncar
tisková mluvčí                                                                                                                                            tiskový mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR                                                                                                              HZS Plzeňského kraje


 

vytisknout  e-mailem