HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na olomouckém TFA zvítězil opět Lukáš Novák

Foto: HZS Olomouckého krajeFoto: HZS Olomouckého kraje
 
V pondělí 28. května 2012 se uskutečnila v Olomouci u výškové budovy Regionálního centra Olomouc soutěž TFA Olomouc 2012 – v překladu nejtvrdší hasič přežívá. Jednalo se o velmi fyzicky a psychicky náročný závod, kdy hasiči simulují zásahovou činnost v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže.
Olomoucké TFA bylo pro soutěžící novinkou, závodilo se totiž poprvé podle nových pravidel. Hlavní změnou bylo, že soutěžící neplnil všechny úseky náročné tratě dohromady, ale trať byla rozdělena do čtyř částí, kdy mezi každou částí měl závodník čas krátce si odpočinout a nabrat síly. 

1. úsek - Běh s požárními hadicemi
Po odstartování běží soutěžící k připravené požární stříkačce, na ni připojí dvě hadice, které pak uchopí za proudnice a rozvine je tak, aby mohl položit obě proudnice na značky. Poté následuje smotání dvou hadic, které soutěžící na závěr uloží do boxu, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly, a doběhne do cíle.

2. úsek – Překážky
Od startovní čáry soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho překážkou, oběhne kužel 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem a zpět a položí ji na stanovené místo. Na závěr celého úseku běží soutěžící k bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.

3. úsek – Lešení
Po startu postupně soutěžící dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu zařízení, vystoupá po pevném žebříku nahoru, pomocí lana vytáhne břemeno na plošinu lešení a sestoupí zpět na zem. Poté běží k hydrantu a spojí proudnici s hydrantem a pokračuje do cíle úseku.

4. úsek – Schody
Soutěžící od startu úseku běží do výškové budovy, kde pokračuje po značené trase až do 18. patra výškové budovy.
 
Soutěže se letos účastnilo 69 borců z celé České republiky a 1 cizinec z daleké Brazílie.  Mistr světa i Evropy Lukáš Novák z HZS Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, si odvezl zlatou medaili ze závodu s časem 5:02 minut, druhé místo obsadil Ladislav Mikulecký s časem 5.30 minut taktéž z územního odboru Ústí nad Orlicí. V družstvech byl taktéž nejlepší HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí.
 
 

Vendula Horáková, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem