HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Monitorování

Hasičský záchranný sbor MSK je vybaven stacionární i mobilní technickou určenou k monitorování výskytu škodlivin v oblastech zasažených mimořádnou události. 

Monitorování meteorologické situace

mebu.jpgMonitoring klimatických podmínek provádí ČHMÚ. Údaje o rychlosti a směru větru, teplota jsou poskytovány na vyžádání OPIS, které tyto data poskytuje zasahujícím složkám (veliteli zásahu). Informace o dalších základních meteorologických veličinách jsou poskytovány OPIS 3 x denně.
Hasičské stanice v kraji dále monitorují rychlost a směr větru pomocí anemometrů, které jsou umístěny na jednotlivých stanicích. Informace o naměřených veličinách předává OPIS.
 


 


 

Monitorování radiační situace

radiace.jpg

 Monitorování provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státní ústav radiační ochrany (SÚRO). V Moravskoslezském kraji je zastoupen Regionálním centrem Ostrava:

 • laboratoř správního úřadu pro radiační bezpečnost
 • měřící místa sil včasného zjištění (SVZ)
 • měřící místa s termoluminiscenčními dozimetry (teritoriální síť)
 • měřící místa s termoluminiscenčními dozimetry (lokální síť)
 • stálá měřící místa Armády ČR
 • automatizovaná radiační monitorovací siť HZS ČR (Frenštát p. R.)
 • síť stacionárních hlásičů úrovně radiace DC-4 (přístroje pro systémové měření dávkového příkonu, pro případ válečného stavu)

K monitorování radiační situace je na území ČR zřízena celostátní radiační monitorovací síť - RMS, která plní úkoly vytýčené SÚJP a SURO. RMS pracuje ve dvou režimech t.j. v normálním režimu, který je zaměřen na monitorování aktuální radiační situace včetně následků předchozích událostí (příklad Černobyl) na území ČR a na včasné zjištění radiační havárie a to v tzv. havarijním režimu zaměřeném na hodnocení následků takovéto havárie a získávání podkladů pro přijímání opatření na ochranu obyvatelstva.
K optimalizaci způsobů a prostředků monitorování radiační a chemické situace jsou ročně upřesňovány programové úkoly s cílem poskytnout nezbytné údaje pro:

 • komplexní vyhodnocování destrukcí a havárií spojených s únikem radioaktivních a toxických látek, použití NBC zbraní teroristickou činností,
 • informování obyvatelstva o haváriích a použití NBC zbraní, jejich včasné varování před nebezpečím radioaktivního a chemického zamoření,
 • stanovení obsahu, rozsahu, pořadí a lhůt k provedení opatření ochrany obyvatelstva a přijetí optimálních rozhodnutí.

Systém radiačního monitorování v míru je vybudován sítí měřících míst u HZS ČR.

 • stálá měřící místa HZS ČR (Záchranný útvar HZS ČR),
 • stálá měřící místa Armády ČR,
 • automatizovaná radiační monitorovací siť HZS ČR (Frenštát p. R.),
 • síť stacionárních hlásičů úrovně radiace DC-4 (přístroje pro systémové měření dávkového příkonu, pro případ válečného stavu),
 • Chemická laboratoř Frenštát p.Radhoštěm,
 • Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Monitorování chemické situace

chem.jpgMonitorování chemických látek a jejich identifikace je realizována především prostřednictvím HZS ČR. Dílčí monitorování zajišťují orgány ochrany veřejného zdraví (např. hygienické stanice), společnosti provádějící analýzy složek životního prostředí. Systém monitorování chemické situace má tři stupně:
 

 • Základní stupeň tvoří zasahující jednotka PO, jejímž prvořadým cílem je určit, zda při události uniká nebezpečná látka. V případě podezření z úniku či použití nebezpečné látky přistupuje detekce či monitorování pomocí jednoduchých detekčních prostředků a univerzálních detektorů. Možným opatřením je povolání středního stupně.
 • Střední stupeň je tvořen chemickými laboratořemi HZS MSK Frenštát pod Radhoštěm. Svými prostředky mohou potvrdit přítomnost nebezpečné látky přímo v terénu, popř. odebrat vzorky a provést analýzu ve stacionární laboratoři. Vybavení laboratoří také umožňuje provést stanovení přesné koncentrace identifikované látky a navrhnout opatření k ochraně obyvatelstva.
 • Nejvyšší stupeň průzkumu a monitorování tvoří Institut ochrany obyvatelstva, který zároveň plní úkoly středního stupně.

Výsledky dosažené při průzkumu či monitorování jsou předány veliteli zásahu, popř. dle jeho pokynů dalším orgánům (OPIS, Policie ČR aj.).
Jednotky Hasičského záchranného sboru MSK v případě vzniku chemické havárie:

 • monitorují chemickou situaci po příjezdu k místu určení,
 • vyhlašují a realizují opatření k ochraně obyvatelstva (naměřené hodnoty, které dosahují limitů v ochraně obyvatelstva jsou hlášeny veliteli zásahu, velitel zásahu na základě tohoto monitoringu realizuje opatření v ochraně obyvatelstva),
 • v případě nutnost povolávají, prostřednictvím OPIS, výjezdní skupinu chemické laboratoře Frenštát pod Radhoštěm. Výjezdní skupina podléhá řízení velitele zásahu,
 • vyhlašují odvolání opatření k ochraně obyvatelstva,
 • monitorují chemickou situaci po havárii (kontrola sklepních a půdních prostorů), k vyloučení možnosti nahromadění škodliviny v těchto prostorech.

vytisknout  e-mailem