Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek Hasičského záchranného sboru České republiky II. – Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Zbiroh – II. etapa

REACT EU+MMR Barevné RGB.jpg
 

Projekt „Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek Hasičského záchranného sboru České republiky II. – Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Zbiroh – II. etapa“ byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (REACT-EU). 


Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky připravilo a realizovalo v letech 2021 až 2023 projekt „Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek Hasičského záchranného sboru České republiky II. – Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Zbiroh – II. etapa.

Hlavním cílem projektu byla modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), kterým je Školní a výcvikové zařízení HZS ČR (ŠVZ HZS ČR), konkrétně Zbiroh, s důrazem na vytvoření podmínek pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů.

Zadaného cíle v rámci uvedeného projektu bylo dosaženo tím, že byly vybudovány nové trenažéry a výcvikové objekty a pořízeny technologie a pomůcky potřebné pro výcvik HZS ČR a složek integrovaného záchranného systému (IZS).

Výstupem projektu jsou následující pracoviště:

•    Komplex silniční dopravy
•    Multifunkční dům
•    Ohňový dům
•    Trenažér - hořlavé kapaliny
•    Kabelový kanál
•    Výkop tvaru 1


Aktivity projektu byly realizovány s cílem vytvořit v ŠVZ HZS ČR Zbiroh hmotné podmínky pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů a jejich specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí (vč. epidemie COVID-19), a to především pro HZS ČR, Policii ČR, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (resp. základní složky IZS), pro které ŠVZ HZS ČR zajišťuje odbornou způsobilost v rámci celé České republiky.

FOTOGALERIE

Komplex silniční dopravyKomplex silniční dopravy

Výkop tvaru 1Výkop tvaru 1

Ohňový důmOhňový dům Kabelový kanálKabelový kanál
Ohňový důmOhňový dům
Trenažér - hořlavé kapalinyTrenažér - hořlavé kapaliny Trenažér - hořlavé kapalinyTrenažér - hořlavé kapaliny
Multifunkční důmMultifunkční dům Multifunkční důmMultifunkční dům

Uvedená pracoviště jsou využitelná  i pro jednotky požární ochrany podniků či zdravotnickou záchrannou službu, zejména v rámci  prováděných odborných součinnostních cvičení. Důraz je kladen na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností potřebných k řešení reálných mimořádných událostí.

Díky využívání vybudovaných pracovišť, která umožňují přípravu na náročné a společensky důležité povolání, se ŠVZ HZS ČR daří zvyšovat odbornou připravenost frekventantů, a tím i jejich konkrétní připravenost pro zvládání událostí, pro něž jsou připravováni. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016846


Příjemce dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 (REACT-EU): Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky


Rubriky:

Povinná publicita


Napsali o nás
 

vytisknout  e-mailem