HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mladý záchranář v akci 2022

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje pořádají jedinečnou soutěž s názvem „Mladý záchranář v akci“! Myslíte si, že být hasičem nebo policistou je jednoduché a že jím může být každý? Pak máte jedinečnou šanci vyzkoušet si vše, co ke svému povolání potřebuje znát a umět dobrý hasič nebo policista a zda se i vy můžete stát hasičem, policistou! 

 • Popis soutěže
 • Pravidla soutěže
 • Průběh soutěže
 • Úkoly
 • Výsledky

Popis soutěže

„Mladý záchranář v akci“ je soutěž pořádaná Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje (dále jen HZS JčK) a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje (dále jen PČR JčK), která vhodně doplňuje výuku Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Cílem soutěže je, aby účastníci zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací (hrozeb každodenního života) i mimořádných událostí. Budou připraveni obstát v krizových situacích a postarat se o sebe i své blízké. Dále chceme soutěžním týmům přiblížit práci hasičů i policistů, ukázat jaké mají technické vybavení, vystroj a výzbroj a ukázat jaké mnohdy nelehké úkoly musí záchranáři plnit.

Soutěž je určena pro žáky základních škol v Jihočeském kraji. Soutěžit je možné ve dvou kategoriích - první kategorie je určena pro žáky 2. až 5. tříd a druhá kategorie je pro žáky 6. až 9. tříd.

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. První kolo bude probíhat formou plnění úkolů a testů prostřednictvím sociální sítě facebook, webových stránek HZS Jihočeského kraje a prostřednictvím emailové pošty. Šest nejúspěšnějších týmů z každé kategorie (tj. týmů, které získají nejvyšší počet bodů) postoupí do kola druhého. To se bude konat přímo na stanici v Českých Budějovicích. Ve druhém kole se budou muset soutěžní týmy umět správně zachovat v situacích, se kterými se setkávají i skuteční hasiči nebo policisté. K plnění úkolů budete muset být rychlí, ale ne zbrklí, chytří, šikovní, mrštní, odvážní, prostě si budete muset umět poradit v každé situaci jako opravdoví hasiči a policisté!

Neváhejte a přihlaste se!!!

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

 • Soutěž je určena pro žáky základních škol v Jihočeském kraji.
 • Z každé školy se může přihlásit neomezený počet pětičlenných týmů.
 • Soutěžit je možné ve dvou kategoriích - první kategorie je určena pro žáky 2. až 5. tříd a druhá kategorie je určena pro žáky 6. až 9. tříd.
 • Krajské ředitelství HZS JčK pro realizaci této soutěže zřídí FB stránku s názvem Mladý záchranář v akci.
 • Je nutné, aby si každý tým zřídil vlastní FB profil.
 • Upozorňujeme, že minimálně jeden člen týmu musí splňovat podmínky užívání FB, což znamená, že musí být starší 13 let nebo je možné, aby FB profil založil a spravoval učitel.
 • Týmy se musí do soutěže přihlásit, a to vyplněním přihlášky. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete prostřednictvím e-mailu na adresu mladyzachranar@jck.izscr.cz
 • Soutěžit mohou jen řádně přihlášené týmy!!!
 • Kontaktní osoba: Kamila Mráčková, mob. 725 030 519, a Vratislav Malý, mob. 778 716 822.

Do přihlášky je nutné uvést:

 • Název základní školy.
 • Jméno odpovědné osoby za školu (např. pedagog) včetně telefonního spojení a
  e-mailové adresy, odpovědná osoba za školu musí být starší 18 let a bude následně kontaktována.
 • Název týmu  -  uvést zejména přesný název týmu (FB profilu týmu), pod kterým tým bude komunikovat.
 • Uvedení věkové kategorie, v rámci které bude tým soutěžit.

Informace o soutěži budou uveřejňovány:

 • Na webových stránkách HZS JčK: www.hzsjck.cz,
 • Na FB profilu soutěže s názvem Mladý záchranář v akci.

Termín přihlášení do soutěže je do 14. 3. 2022

Průběh soutěže

První kolo:

První kolo bude probíhat formou internetové komunikace prostřednictvím FB a prostřednictvím emailové pošty.

Na zdi profilu soutěže budou průběžně zveřejňovány informace, úkoly nebo testy pro soutěžní týmy obou kategorií. Úkoly a testy budou pro obě kategorie rozdílné, vyhodnocení bude probíhat samostatně pro každou kategorii. 

Pro zpracování úkolů a testů bude omezený čas, proto je potřeba profil pravidelně sledovat (kliknout na ikonu „to se mi líbí“, která je umístěna v pravé části profilové stránky soutěže a tím získat největší přehled o aktualitách). Vždy dva úkoly najednou budou zadávány ve čtrnáctidenních intervalech. Za pozdní odevzdání úkolu budeme strhávat body!!!

Za každý splněný úkol získá soutěžní tým body, které se budou v průběhu soutěže sčítat. Do druhého kola postoupí šest týmů s nejvyšším počtem bodů ve své věkové kategorii. V případě získání shodného počtu bodů, rozhodne o vítězi los. Týmy musí vypracovat všechny zadané úkoly.

Odpovědi na zadané úkoly budou týmy zasílat prostřednictvím zprávy na FB nebo prostřednictvím emailové pošty mladyzachranar@jck.izscr.cz.

Po ukončení lhůty pro zpracování a odeslání jednotlivých úkolů nebo testů, budou správné výsledky zveřejněny na zdi profilu soutěže, popř. na www stránkách hasičů.   

I. kolo soutěže – zadání prvních úkolů bude probíhat pro obě věkové kategorie od 16. března 2022

Po vyhlášení výsledků I. kola bude kontaktována odpovědná osoba konkrétní školy, za kterou byl tým přihlášen, a bude vyzvána k potvrzení účasti soutěžního týmu ve II. kole. Pokud účast nebude potvrzena do sedmi dnů, bude osloven soutěžní tým, který se umístil další v pořadí.

Vyhlášení výsledků bude uveřejněno na FB profilu soutěže, popř. také na www stránkách HZS JčK.

Druhé kolo:

V druhém kole se soutěžní týmy stanou součástí fiktivního zásahu a ocitnou se jako záchranáři na místě požáru nebo jiné mimořádné události (dále jen MU), při které budou muset správně zasáhnout, pomoci zraněným, ochránit postižené, vyšetřit co se stalo, určit pachatele atd. Zatímco se skutečné MU řeší někdy i několik týdnů, soutěžní týmy budou muset zvládnout zásah během jednoho dopoledne.

Soutěžící budou muset plnit jednotlivé disciplíny. Jaké soutěžní úkoly pro ně organizátoři připraví, to se dozví až na místě. Bude jen na soutěžících, jak si poradí s různými situacemi, do kterých se mohou dostat i v běžném životě. Nemalou roli při plnění úkolů bude hrát i sehranost a dobrá spolupráce celého družstva. Žádný hasič či policista nezvládne náročné zásahy pouze sám, ale vždy je to práce celého družstva (týmu).

Na soutěžní týmy bude čekat nejen správné zvládnutí disciplín, prokázání fyzické zdatnosti a schopnosti rychle a správně se rozhodovat, ale zároveň také prověření teoretické znalosti, protože správný záchranář musí být nejen v dobré kondici, ale také musí mít nemalé vědomosti, aby věděl co a jak udělat.

Na základě bodového ohodnocení ze všech disciplín následuje vyhlášení soutěže.

Během plnění úkolů bude každý soutěžní tým doprovázet skutečný hasič, který jim bude nápomocen při jejich náročné práci. Na závěr soutěže si budou moci soutěžící vyzkoušet výstroj a výzbroj hasičů, prozkoumat hasičskou techniku a podívat se na opravdový zásah záchranářů.

Neváhejte a přihlaste se!!!

Úkoly

Výsledky

vytisknout  e-mailem