HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mladý záchranář - hasičem v akci 2014 - 2016

Myslíte si, že být hasičem je jednoduché a že jím může být každý? Pak máte jedinečnou šanci vyzkoušet si vše, co ke svému povolání potřebuje znát a umět dobrý hasič a zda i vy můžete být hasičem! 

Popis soutěže

„Mladý záchranář - hasičem v akci“ je soutěž pořádaná Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje (dále jen HZS JčK) jako pokračování oblíbené soutěže „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“. Tato soutěž vhodně doplňuje výuku Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Soutěž je určena pro žáky základních škol v Jihočeském kraji. Soutěžit je možné ve dvou kategoriích - první kategorie je určena pro žáky 1. až 5. tříd a druhá kategorie pro žáky 6. až 9. tříd.
Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. První kolo bude probíhat formou plnění úkolů a testů prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen FB). Šest nejúspěšnějších týmů z každé kategorie (tj. týmů, které získají nejvyšší počet bodů) postoupí do druhého kola, které se bude konat přímo v areálu stanice HZS JčK v Českých Budějovicích. Ve druhém finálovém kole se budou muset soutěžní týmy umět správně zachovat v situacích, s kterými se setkávají i skuteční hasiči. K plnění těchto úkolů bude zapotřebí být rychlí, ale ne zbrklí, chytří, šikovní, mrštní, odvážní, prostě si umět poradit v každé situaci jako opravdoví hasiči!
Cílem soutěže je, aby účastníci zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací (hrozeb každodenního života) i mimořádných událostí. Budou připraveni obstát v krizových situacích a postarat se o sebe i své blízké. Dále soutěžním týmům přiblížit práci hasičů, ukázat jaké mají hasiči technické vybavení, vystroj a výzbroj a ukázat jaké mnohdy nelehké úkoly musí hasiči plnit.

Průběh soutěže

 • Soutěž je určena pro žáky základních škol v Jihočeském kraji.
 • Z každé školy se může přihlásit neomezený počet pětičlenných týmů.
 • Soutěžit je možné ve dvou kategoriích - první kategorie je určena pro žáky 1. až 5. tříd a druhá kategorie je určena pro žáky 6. až 9. tříd.
 • Krajské ředitelství HZS JčK pro realizaci této soutěže je zřízena FB stránka s názvem Mladý záchranář - hasičem v akci.
 • Je nutné, aby si každý tým zřídil vlastní FB profil.
 • Upozorňujeme, že minimálně jeden člen týmu musí splňovat podmínky užívání FB, což znamená, že musí být starší 13 let nebo je možné, aby FB profil založil a spravoval učitel.
 • Týmy se musí do soutěže přihlásit do 29.2.2016, a to vyplněním přihlášky. Řádně vyplněnou přihlášku je možné zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu jana.mejzlikova@jck.izscr.cz nebo vložením dokumentu do zprávy na FB profilu soutěže. Přihlášky si je možné stáhnout také na stránkách HZS JčK. Soutěžit mohou jen řádně přihlášené týmy!!! 

Do přihlášky je nutné uvést

 • název základní školy,
 • jméno odpovědné osoby za školu (např. pedagog), včetně telefonního spojení a e-mailové adresy, tato odpovědná osoba za školu bude následně kontaktována, tato odpovědná osoba musí být starší 18ti let
 • název týmu - uvést zejména přesný název týmu (FB profilu týmu), pod kterým tým bude komunikovat,
 •  uvedení kategorie, v rámci které bude tým soutěžit

Přihlášku do soutěže si můžete stáhnout - zde

Informace o soutěži budou uveřejňovány

 • na webových stránkách HZS JčK: www.hzsjck.cz, menu Služby pro veřejnost, odkaz Soutěže
 • na FB profilu soutěže 
 • termín přihlášení do soutěže je do 29. 2. 2016 

První kolo soutěže

První kolo bude probíhat pouze formou internetové komunikace prostřednictvím FB.
Na zdi profilu soutěže budou průběžně zveřejňovány informace, úkoly nebo testy pro soutěžní týmy obou kategorií. Úkoly a testy budou pro obě kategorie rozdílné, vyhodnocení bude probíhat samostatně pro každou kategorii.
Pro zpracování úkolů a testů bude omezený čas, proto je potřeba profil pravidelně sledovat (kliknout na ikonu „to se mi líbí“, která je umístěna v pravé části profilové stránky soutěže a tím získat největší přehled o aktualitách).
Za každý splněný úkol získá soutěžní tým body, které se budou v průběhu soutěže sčítat. Do druhého kola postoupí šest týmů s nejvyšším počtem bodů ve své věkové kategorii. V případě získání shodného počtu bodů, dostanou družstva další otázky. Podle jejich odpovědí se rozhodne o vítězi.
Odpovědi na zadané úkoly budou týmy zasílat prostřednictvím zprávy na FB. Do hodnocení budou zařazeny odpovědi, které budou zaslány z FB profilu přihlášeného soutěžního týmu.
Po ukončení lhůty pro zpracování a odeslání jednotlivých úkolů nebo testů, budou správné výsledky zveřejněny na zdi profilu soutěže, popř. na www stránkách hasičů.

I. kolo soutěže bude probíhat pro I. i II. kategorii od 2. 3. do 27. 4. 2016.

Nejúspěšnější soutěžní týmy prvního kola z I. i II. kategorie budou vyhlášeny dne 29. 4. 2016.
Po vyhlášení výsledků I. kola bude kontaktována odpovědná osoba konkrétní školy, za kterou byl tým přihlášen a bude vyzvána k potvrzení účasti soutěžního týmu ve II. kole, pokud účast nebude potvrzena do sedmi dnů, tak bude osloven soutěžní tým, který se umístil další v pořadí.
Vyhlášení výsledků bude uveřejněno na FB profilu soutěže, popř. také na www stránkách.

Finálové kolo soutěže

V druhém finálovém kole se soutěžní týmy stanou součástí fiktivního zásahu a ocitnou se jako hasiči na místě požáru nebo jiné mimořádné události (dále jen MU), při které budou muset správně zasáhnout, pomoci zraněným, ochránit postižené atd. Zatímco skutečné MU řeší hasiči někdy i několik týdnů, soutěžní týmy budou muset zvládnout zásah během jednoho dopoledne.

Soutěžící budou muset plnit jednotlivé disciplíny. Jaké soutěžní úkoly pro ně organizátoři připraví, to se dozví až na místě. Bude jen na soutěžících, jak si poradí s různými situacemi, do kterých se může dostat i v běžném životě. Nemalou roli při plnění úkolů bude hrát i sehranost a dobrá spolupráce celého družstva. Žádný hasič nezvládne náročné zásahy pouze sám, ale vždy je to práce celého družstva (týmu).

Na soutěžní týmy bude čekat nejen správné zvládnutí disciplín, prokázání fyzické zdatnosti a schopnosti rychle a správně se rozhodovat, ale zároveň také prověření teoretické znalosti, protože správný hasič musí být nejen v dobré kondici, ale také musí mít nemalé vědomosti, aby věděl co a jak udělat.
Na základě vyhodnocení správnosti plnění úkolů, nastane vyhlášení soutěže.

Během plnění úkolů bude každý soutěžní tým doprovázet skutečný hasič, který jim bude nápomocen při jejich náročné práci. Na závěr soutěže si budou moci soutěžící vyzkoušet výstroj a výzbroj hasičů, prozkoumat hasičskou techniku a podívat se jak opravdový výjezd hasičů vypadá.

TAK NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE!!!

vytisknout  e-mailem