HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mladí hasiči soutěží v Praze - druhý den Mistrovství České republiky

Disciplíny podle pravidel CTIF 

Mistrovství České republiky hry Plamen (dětí do 15 let) a dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu Praha 2015

Druhý den mistrovství probíhaly disciplíny podle pravidel CTIF v kategorii dětí do 15 let.

CTIF je zkratkou francouzského názvu  Comité Technique International de Prévention et D´extinction du Feu, což v překladu znamená Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů. CTIF je celosvětovou oborovou organizací pro výměnu zkušeností v oblasti požární ochrany, pomoci a záchrany při katastrofách.

Tento výbor sdružuje  většinu států Evropy ( výbory jednotlivých zemí). Je to  platforma, na jejímž základě jednotlivé státy spolupracují v oblasti prevence  a hašení požárů, a to předáváním poznatků, vzájemnou pomocí, organizováním různých školení, ale také soutěží, včetně výchovy mládeže.

Štafeta CTIF - štafetu o celkové délce 400 metrů provádí devítičlenné družstvo. Každý závodník běží jeden z devíti úseků v pořadí: překonání žebříkové stěny, volný úsek bez překážek, přenos požární hadice, volný úsek, podběhnutí laťky, překonání lehkoatletické překážky, přemístění přenosného hasícího přístroje, volný běžecký úsek, zapojení hadic.

Požární útok s překážkami CTIF - této disciplíny se účastní 9 členů družstva, z nichž jeden je velitel. Celé družstvo postupně překonává několik překážek: vodní příkop, bariéru, tunel, lávku. V tomto prvním úseku jsou družstvem rovnoměrně rozmístěny hadice. V druhém úseku jsou umístěny 2 džberové stříkačky, se kterými musí družstvo zdolat nástřikové stěny. Třetí úsek zahrnuje vázání uzlů a přiřazování technických prostředků. V posledním úseku podává velitel družstva hlášení rozhodčímu disciplíny. Hlášení rozhodčímu je jediným okamžikem, kdy velitel může mluvit, jinak celá disciplína probíhá bez mluvení.

Soutěže podle pravidel CTIF jsou velmi rozšířené ve Francii a Německu. U nás se pořádají společně se soutěžemi požárního sportu. Soutěžím podle pravidel CTIF se věnuje stále více soutěžních družstev. Výhodou těchto soutěží je jejich mezinárodní standardizace. Díky této mezinárodní standardizaci se pořádají mezinárodní mistrovství a jednou za čtyři roky hasičská olympiáda. V roce 2009 se hasičská olympiáda konala na území České republiky v Ostravě.

vytisknout  e-mailem