Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra se sešel s vedením Hasičského záchranného sboru ČR

16. 1. 2018 (Nicole Zaoralová) - Dne 16. ledna 2017 se ministr vnitra Lubomír Metnar sešel s vedením Hasičského záchranného sboru ČR a všemi řediteli HZS krajů. Bylo to první setkání Lubomíra Metnara ve funkci ministra vnitra s širokým vedením Hasičského záchranného sboru ČR. 

Hlavním tématem celého setkání byla dlouhodobá strategie rozvoje Hasičského záchranného sboru ČR. Pro ten je z důvodu zhoršujícího se bezpečnostního prostředí a zvyšování četnosti velkých mimořádných událostí klíčová zejména potřeba finanční a personální stabilizace. „Chci vás ujistit, že budu rozvoj hasičského sboru i nadále podporovat, a to včetně nových investic do techniky i zázemí.  Zároveň se budu zasazovat o to, aby se nám podařilo sbor personálně stabilizovat,řekl v úvodu ministr vnitra Lubomír Metnar.

S krajskými řediteli probíral pan ministr například plán dobudování počtu stanic HZS krajů. Těch je v tuto chvíli 241. V plánu je výstavba třech nových stanic v nových dislokacích a postupně by se měl jejich počet vzhledem k optimalizaci plošného pokrytí dostat na 250. Stanice je potřeba dobudovat hlavně v místech nových komerčních center nebo při nových úsecích dálnic. V letošním roce započne výstavba stanice Bítozeves (zde se bude jednat o společnou stanici s HZS podniku Nexen) a Milovice (v rámci programu IROP EU). Dále bude zahájena výstavba požárních stanic ve stávajících dislokacích, rovněž v rámci dotačního programu IROP EU v Havlíčkově Brodě, Novém Jičíně, Přerově i Jaroměři a rekonstrukce ve Zlíně a Českých Budějovicích. V plánu je výstavba požární stanice v nové dislokaci v Doksech.

S novými stanicemi souvisí také doplnění stavu příslušníků. Těch je potřeba v příštích pěti letech nabrat ještě necelých 700. V tuto chvíli má HZS ČR 9 727 příslušníků, z nichž jsou 2/3 zařazeny ve směnném provozu ve výjezdu. Na tři nové stanice bude letos navýšen počet příslušníků o 66 míst.

Poslední roky je kladen velký důraz také na vzdělávání příslušníků, které prošlo mnoha změnami. Do budoucna se počítá s dobudováním kapacit pro systém vzdělávání, například v rámci dobudování střediska ve Zbirohu.

Ministr vnitra byl také seznámen se záměrem úpravy stávajícího složitého systému požární ochrany cestou nového zákona o požární ochraně.

V oblasti ochrany obyvatelstva byla vyzdvižena především nutnost modernizace celého systému, počínaje varováním a vyrozuměním obyvatelstva, přes mechanismy nouzového přežití až po systematické vzdělávání obyvatel již od útlého věku.

Ze strany vedení sboru byla prezentována také nutnost lepší obměny požární techniky a věcných prostředků tak, aby se dosáhlo stabilního cyklu, který by byl kratší, než je doba životnosti samotné techniky. V tuto chvíli je průměrné stáří hasičské cisterny více než 12 let a vnitřní dluh na technice je více než 3 500 milionů korun. Rovněž v oblasti péče o nemovitý majetek a zázemí jednotek HZS krajů je vytvořen velký vnitřní dluh, neboť disponibilní rozpočet investice stále nedosahuje úrovně roku 2010, tj. před vládními škrty.

Všechny diskutované změny a plány Hasičského záchranného sboru ČR jsou přímo závislé na stabilním a vyváženém rozpočtu. Jen tak bude sbor schopen neustálého zkvalitňování služeb veřejnosti a zajištění bezpečnosti obyvatel ČR.

Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí
MV-generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem