Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní záchranné operace

Zapojování České republiky do mezinárodních záchranných operací formou vysílání organizovaných celků  

Uvedení předurčených sil a prostředků do pohotovosti provádí na pokyn řídícího důstojníka operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR po obdržení informace o vzniku závažné mimořádné události v zahraničí nebo při vyžádání pomoci ze zahraničí. Po upřesnění jmenného seznamu zajišťuje řídící důstojník vydání rozkazu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra k povolání příslušníků k pracovní cestě k plnění mimořádných úkolů HZS ČR, kterým se určí velitel jednotky, zařadí do jednotky osoby poskytující pomoc, stanoví cíl a způsob přepravy, místo soustředění, doba odjezdu a další náležitosti dle čl. 4 pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 45 ze dne 9.10.2003, ve znění pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2.2.2004.

Svoz příslušníků nebo kynologů na místo soustředění k vyslání jednotky je zajišťován HZS krajů, případně ve spolupráci s Policií ČR na základě rozhodnutí řídícího důstojníka MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Současně s uvedením jednotky do pohotovosti je ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a odborem mezinárodní spolupráce MV:

  • situace v místě nasazení,
  • požadavky na pomoc,
  • kontakty na kompetentní orgány postižené země, její zastupitelský úřad v ČR a náš zastupitelský úřad v postižené zemi,
  • rychlý průjezd tranzitními zeměmi,
  • nutnost zajištění víz.

Před vysláním je veliteli jednotky předána zúčtovatelná záloha v zahraniční měně potřebná pro zahraniční služební cestu ve smyslu zákona o cestovních náhradách a uzavřeno pojištění. Finanční prostředky v zahraniční měně zajišťuje odbor mezinárodní spolupráce MV ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

Při letecké přepravě je třeba s kompetentními orgány postižené země dohodnout návaznou přepravu do místa určení z cílového letiště.

 

vytisknout  e-mailem