Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní záchranné operace

Zapojování České republiky do mezinárodních záchranných operací formou vysílání organizovaných celků  

Personální zajištění a věcné prostředky požární ochrany jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR

USAR jednotka pro leteckou přepravu k provádění vyhledávacích a záchranných prací v zahraničí je sestavována z příslušníků HZS hl.m. Prahy, který má dostatečné zázemí pro personální výběr vhodných příslušníků - požadavek znalosti cizích jazyků, velitelské funkce a specializace. Návaznost na letiště v Praze je rozhodující pro zpohotovení jednotky. Je předurčeno 66 příslušníků HZS hl.m. Prahy k prvotnímu nasazení, tj. 22 příslušníků v každé směně, kteří jsou vybíráni na základě zdravotní a psychické způsobilosti a předem očkováni proti nakažlivým nemocím a odborně připravováni.

Jednotka předurčená pro přepravu pozemní cestou může být doplněna příslušníky z jiných HZS krajů.

Lékaře jednotky zabezpečuje na vyžádání zdravotnický ústav speciálních služeb MV. Jde o lékaře pro potřebu členů jednotky, na kterého nejsou kladeny požadavky výkonu záchranářské specializace.

Pro jednotku je ve spolupráci s kynologickými organizacemi předurčeno cca 15 až 20 kynologů z celé ČR. Rovněž tito předurčení členové jsou očkováni proti nakažlivým nemocím.

Veškeré osoby předurčené do jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR musí mít platné cestovní doklady. Problematika potřebných víz se řeší operativně ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a příslušným zastoupením postižené země v ČR při vysílání jednotky.

Speciální technikou a prostředky je podle charakteru záchranných prací jednotka MV-generálního ředitelství HZS ČR vybavována příslušnými HZS krajů. USAR jednotka je vybavována zejména technickými prostředky HZS hl.m. Prahy. Pro leteckou přepravu materiálu je HZS hl.m. Prahy vybaven dvaceti speciálními kontejnery. Letecká přeprava se řeší ve spolupráci s Generálním štábem Armády ČR.

Po stránce týlového zabezpečení je jednotka MV-generálního ředitelství HZS ČR vybavována stravou na příslušný počet dní, stany, spacími pytli a dalšími prostředky. U pozemní přepravy týlovým kontejnerem, náhradními díly pro vozidla, alternativně pak cisternou na PHM a cisternou s pitnou vodou. Doprava osob se zabezpečuje přednostně autobusem. Autobus zajišťuje operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR u Zařízení služeb pro MV na základě písemné dohody mezi MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a Zařízením služeb pro MV. Ostatní potřebnou techniku lze zajistit u jednotlivých HZS krajů.

vytisknout  e-mailem