Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní cvičení MODEX.EU 2011 v Holandsku

18. května 2011 (Lenka Rašovská) - Ve dnech 6. – 8. května 2011 se v Holandsku, v Ossendrechtu, v areálu Holandské Policejní akademie, uskutečnilo evropské cvičení modulů civilní ochrany MODEX.EU 2010-2011, jehož cílem je prověřit taktické možnosti a spolupráci záchranných týmů členských států EU při mezinárodních záchranných operacích. 

035.jpgMV-generální ředitelství HZS ČR na toto cvičení vyslalo odřad na velkokapacitní čerpání vody. Odřad na velkokapacitní čerpání vody, jedoucí na cvičení pod názvem CZERT HCP (Czech Emergency Response Team High Capacity Pumping, v překladu Český záchranný tým při mimořádných událostech pro velkokapacitní čerpání vody), byl složen ze sil a prostředků HZS Olomouckého kraje (MČS Sigma 1500), HZS Středočeského kraje (HFS Hydrosub), ZÚ HZS ČR (Záchranný útvar) (MČS Sigma 1500) a MV‑generálního ředitelství HZS ČR, z celkem 25 osob.  

Fotogalerie   - zdroj GŘ HZS ČR

FOTOGALERIE - zdroj Záchranný útvar HZS ČR     

Námětem cvičení byla simulovaná mimořádná událost (orkán „Kyril“ a následné povodně) ve fiktivní zemi K‑land, která požádala prostřednictvím Monitorovacího a informačního centra EU o zahraniční pomoc. Na pomoc K-landu při záchranných pracích při vyrazil kromě českého odřadu i 15tičlenný belgický tým na velkokapacitní čerpání vody s čerpadly HFS Hydrosub, dále 48 –mi členná italská předsunutá zdravotnická jednotka s chirurgií (civilní ochrana regionu Marche), pětičlenný tým mezinárodních koordinátorů pro koordinaci zahraniční pomoci a tzv. tým TAST, který vytváří těmto koordinátorům zázemí. Úkolem účastnících se týmů bylo tedy zapojení do záchranných prací a koordinace činnosti s místními orgány krizového řízení, místními a zahraničními záchrannými složkami v místě mimořádné události.

Cvičení pro český odřad začalo již ve středu 4. května, kdy země K-land fiktivně požádala o pomoc, došlo k aktivaci a mobilizaci odřadu a k jeho přesunu na určené místo shromáždění, kterým byl areál HZS ČR ve Zbirohu. Zde ve večerních hodinách přečetl řídící důstojník GŘ HZS ČR rozkaz k vyslání odřadu na mezinárodní záchrannou operaci a ve 2.00 hod. následujícího dne vyrazil odřad na svou misi do Holandska. Po únavné cestě dorazil odřad ve večerních hodinách do místa určení v Ossendrecht. Samotné cvičení začalo v pátek 6. května v 8.00 ráno. Český odřad nejprve překročil hranice do fiktivní země K-land, kontaktoval již přítomné koordinátory EU a místní orgány za účelem zjištění situace a co nejrychlejšího zapojení do záchranných prací.

V průběhu dopoledne byla postavena základna týmu, vytipován nejvhodnější prostor pro nasazení obou čerpadel MČS Sigma 1500 a odpoledne již naplno probíhaly čerpací práce obou čerpadel současně. Čerpadlo HFS Hydrosub bylo nasazeno ve večerních hodinách téhož dne. V průběhu cvičení docházelo ke zhoršování bezpečnostní situace, proto druhý den cvičení již musela být činnost čerpadel přerušena a odřad se připravoval na evakuaci pod policejním dohledem. Členové odřadu museli v průběhu cvičení řešit celou řadu nestandardních situací souvisejících zejména se zhoršující se bezpečnostní situací nebo nedostatkem paliva pro čerpadla.

„Český tým prokázal schopnost spolupráce s ostatními moduly, především s belgickým modulem na vysokokapacitního čerpání a pozitivní je, že spolupráce nebyla jen v technické rovně, ale i organizační rovině, tedy jak kompatibilita vybavení, ale i společné řešení problémů a vzájemná informovanost“, hodnocení velitele odřadu plk. Ing. Petra Ošlejška, Ph.D., HZS Olomouckého kraje.

V závěrečném vyhodnocení cvičení byla vyzdvižena organizátory a hodnotiteli činnost odřadu s důrazem na schopnost spolupráce, zejména pak vysoká profesionalita všech členů odřadu včetně technického vybavení. Jako výhodné se projevilo i zařazení HFS Hydrosub, které rozšířilo schopnosti odřadu o možnosti dálkové dopravy vody a dále umožnilo deklarovat schopnost interoperability nejen na úrovni velení týmu, ale i při řešení technických otázek na společném místě nasazení belgických a českých čerpadel.

Český odřad na velkokapacitní čerpání vody tak pod hlavičkou Czech Emergency Response Team výborně reprezentoval Českou republiku na mezinárodním poli.

pplk. Ing. Lenka Rašovská
specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany
MV-generálního ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem