Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Měření fyzikálního modelu požáru v požárně technické komoře

V této diplomové práci je řešena problematika dynamiky požáru v uzavřeném prostoru, respektive v požárně technické komoře na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Vlastní práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde v teoretické části jsou uvedeny zásady průběhu rozvoje v uzavřeném prostoru a dále je zde popsán způsob provedení a vybavení této komory a jsou stanoveny základní vlastnosti zkušebního materiálu a podpalovací tekutiny. V praktické části je vymezena metodika měření, popsán průběh měření a jsou vyhodnoceny jednotlivé naměřené veličiny. V závěru je upozorněno na zjištěné nedostatky a navrhnuta možná opatření a doporučení pro další měření v této komoře. 

BOHUSLAVOVÁ, E. Měření fyzikálního modelu požáru v požárně technické komoře. Diplomová práce.: VŠB-TU Ostrava, 2010. 65 s.


Odborné práce z oblasti požární ochrany můžete zasílat ke zveřejnění na adresy webmaster@hzscr.cz a jan.pecl@grh.izscr.cz. Za obsah a jazykovou správnost odpovídá autor. Publikování příspěvků se řídí zásadami pro zveřejňování MV-GŘ HZS ČR.

vytisknout  e-mailem