Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzkumné projekty

 

Výzkumné projekty TÚPO-OVV řešené v období od roku 2016 v rámci Programu bezpečnostního výzkumu MV:

1. č. VI20162020021 "Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče"

info k projektu:

1. termín řešení: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2020

2. řešitelé projektu: Technický ústav požární ochrany (koordinátor projektu), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a České vysoké učení technické v Praze

3. požadované hlavní výsledky: 1x H - poskytovatelem realizované výsledky, 1x N - certifikovaná metodika

4. požadované vedlejší výsledky: 6x D - článek ve sborníku, 4x J - článek v odborném periodiku (časopise)

Prezentaci o motivaci a cílech projektu "VI021" naleznete zde.

 2. č. VI20162019034 "Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb"

info k projektu:

1. termín řešení: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019

2. řešitelé projektu: České vysoké učení technické v Praze (koordinátor projektu), Technický ústav požární ochrany, Vysoká škola báňská - Techniká univerzita Ostrava a Vysoké učení technické v Brně

3. požadované hlavní výsledky: 4x N - certifikovaná metodika, 1x R - software

4. požadované vedlejší výsledky: 1x B - odborná kniha, 6x D - článek ve sborníku, 2x J - článek v odborném periodiku (časopise)

4. požadované vedlejší výsledky: 6x D - článek ve sborníku, 4x J - článek v odborném periodiku (časopise)

Prezentaci o motivaci a cílech projektu "VI034" naleznete zde.

 3. č. VI20172019065 "Studium stop šíření požáru a hořlavosti konstrukčních dílů dopravních prostředků pro účely HZS ČR"

info k projektu:

1. termín řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

2. řešitelé projektu: Technický ústav požární ochrany (oddělení výzkumu a vývoje a oddělení požárně technických expertiz)

3. požadované hlavní výsledky: 1x N - certifikovaná metodika, 1x R - software

4. požadované vedlejší výsledky: 1x B - odborná kniha, 5x D - článek ve sborníku

Prezentaci o motivaci a cílech projektu "VI065" naleznete zde.

 4. č. VI20172019077 "Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů"

info k projektu:

1. termín řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

2. řešitelé projektu: Technický ústav požární ochrany (koordinátor projektu), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

3. požadované hlavní výsledky: 1x N - certifikovaná metodika

4. požadované vedlejší výsledky: 2x D - článek ve sborníku

Prezentaci o motivaci a cílech projektu "VI077" naleznete zde.

TÚPO – OVV řešilo v období let 1999 – 2015 následující výzkumné projekty:

Identifikační kód
Název výzkumného projektu/záměru
Termín řešení
VF20112015020 Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik (PTCH) hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek 1.8.2011 – 31.12.2015
VF20112015021
Výzkum efektivnosti vybraných hasiv 1.8.2011 – 31.12.2015
VD20062010A07
Zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných účinků požárů na osoby, majetek a životní prostředí
1.10.2006 – 31.12.2010
VD20062007A01
Vývoj a validace pož. modelů pro předpověď vývinu/šíření tepla, kouře, toxických plynů a tlakové vlny výbuchu k interpretaci scénářů požárů/výbuchů a jejich ničivých účinků
1.7.2006 – 31.12.2007
RN20022003003
Dekontaminace v podmínkách činnosti požárních jednotek
03/2002 – 12/2004
RN200012003008
Výzkum efektivnosti hasiv
02/2001 – 12/2003
RN20002001006
Alternativní řešení vývoje ochranného oděvu pro hasiče
03/2000 – 12/2001
MV0/K02/00003
Výzkum nebezpečného působení zplodin hoření materiálů
1999 – 2003
MV0/K02/00002
Výzkum a vývoj zkuš. metod stanovení pož. techn. charakteristik materiálů
1999 – 2003
MV0/K02/00001
Výzkum tuhých produktů hoření polymerních materiálů
1999 – 2003
MV0/K02:003/1
Výzkum charakteristik chování hořlavých látek a materiálů při hoření nebo výbuchu pro potřebu pož. bezpečnosti a pož. techn. expertíz
01/2000 – 12/2004
RN19981999010
Výzkum toxicity zplodin hoření materiálů
01/1998 – 12/1999
RN19971999006
Výzkum a vývoj zk. metod pro hodnocení pož. bezpečnosti výrobků a hodnocení parametrů pož. techniky a has. prostředků
02/1997 - 12/1999

zpět

vytisknout  e-mailem