HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

  • Preventivně výchovná činnost
  • Informace, materiály
  • Hasík CZ
  • Vaše cesty k bezpečí
  • Záchranný kruh
  • Prevence a vzdělávání v médiích

Preventivně výchovná činnost

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zabezpečuje podle § 26, odst. 2, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem vnitra a dále dle § 10 odst. 5 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o IZS organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměření na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje školící střediska.
 
Pravidelně pořádá preventivně výchovné akce pro veřejnost, spolupracuje na akcích pořádaných dalšími organizacemi a poskytuje veřejnosti důležité preventivní informace z požární ochrany, ochrany obyvatelstva i krizového řízení.
Zároveň pravidelně vzdělává pedagogy především základních škol v tematice ochrany člověka za mimořádných událostí a vzdělávání dětí podporuje i projekty jako je například "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva".
 
Koordinátor PVČ HZS Libereckého kraje
 
por. Mgr. Iva Michalíčková
komisař PO
krizové a havarijní plánování
Barvířská 29/10
Liberec 3
e-mail: iva.michalickova(zavináč)hzslk.cz
tel.: 950 470 230
fax: 950 470 001

 

Informace, materiály

Hasík CZ

O programu Hasík CZ - Výchova v oblasti PO a OOB
Program "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" je určen dětem základních škol. Vznikl v Bruntále v roce 1996 a do současnosti je zde realizován ve spolupráci s občanským sdružením Citadela Bruntál. Autory programu jsou příslušníci HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál, Bohdan a Štěpán Mikulkovi.  Na realizaci celého programu se podílí rovněž dětský psycholog Mgr. Miroslav Piňos, bez jehož odborných zkušeností by nebyl preventivní program úplný.

Hlavními klady tohoto projektu jsou dlouhodobost, cílenost, odbornost a možnost zajistit program pro co největší počet dětí. V počátku byl program zaměřen pouze na požární ochranu a postupným vývojem se rozšířil o základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva. Vzdělávací program získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR , č.j. 21 258/2009-25-423, a pro školy je zdarma. 

První část programu je zaměřena na děti ve věku 7 - 10 let (2. třída ZŠ), což je první stupeň školní docházky. Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou vyučovacích hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tématických bloků. Cílem první části je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně a postulátu, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučí, jak přivolat pomoc (jde zejména o snížení ostychu při přivolání pomoci), prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. Dále se v první části děti dozvědí, co znamená zvuk sirény - varovný signál, co dělat při zvuku sirény - varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. V průběhu výuky jsou dětem rozdány propagační materiály s preventivní tématikou.

Druhá část je určena dětem ve věku 11 - 14 let (6. třída ZŠ), což v praxi znamená druhý stupeň školní docházky. Výuka je doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Uvedená část je rozdělena také na dvě samostatné hodiny, z nichž každá je rozšířeným opakováním obou hodin první části. Nově se objevují témata zdravovědy, požární prevence v přírodě a lesní požáry. V druhé části se děti také dozví, co dělat když bude nařízena evakuace z místa bydliště, zásady opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany při úniku nebezpečných látek, jak se budeme chránit v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob. Cílem druhé části výukového programu je zopakovat si a rozšířit znalosti získané v první části, uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence, naučit se základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se zachovat při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek.
 
Instruktoři programu Hasík CZ v Libereckém kraji
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se do preventivně výchovného programu Hasík CZ zapojil v roce 2008, kdy byla ve spolupráci s neziskovou organizací Citadela Bruntál vyškolena první dvojice instruktorů. 
Instruktorům pomáhá krajský koordinátor PVČ HZS Libereckého kraje por. Mgr. Iva Michalíčková.
 
 Instruktoři působící na ZŠ - HZS Libereckého kraje:

mjr. Mgr. Jiří BOJANOV - územní odbor Česká Lípa 
kpt. Mgr. Aleš ČERMÍN - krajské ředitelství Liberec
nprap. Bc. Jiří HAVLIŠTA - územní odbor Semily, stanice Turnov
pprap. Karel HRUBÝ - územní odbor Česká Lípa, stanice Česká Lípa
nprap. Tomáš JAVŮREK - územní odbor Česká Lípa, stanice Česká Lípa
pprap. Ing. Jakub JENIŠTA - územní odbor Jablonec nad Nisou
nprap. Bc. Vladimír KECEK - územní odbor Česká Lípa 
nprap. Robert KOPECKÝ - krajské ředitelství Liberec
nstržm. Jan KNÍŽEK - územní odbor Česká Lípa, stanice Jablonné v Podještědí
nstržm. Roman KUPEC - územní odbor Liberec, stanice Liberec
kpt. Ing. Jana LEITGEBOVÁ - krajské ředitelství Liberec
por. Mgr. Iva MICHALÍČKOVÁ - krajské ředitelství Liberec
por. Ing. Miloslav MIKSÁNEK - územní odbor Semily
nstržm. Miroslav NOVÁK - územní odbor Jablonec nad Nisou, stanice Tanvald
kpt. Mgr. Michaela STARÁ - krajské ředitelství Liberec 
nprap. Lucie ŠOREJSOVÁ, DiS. - územní odbor Semily
kpt. Ing. Hana ŠPAČKOVÁ - územní odbor Jablonec nad Nisou
kpt. Ing. Kateřina ŠTAJNCOVÁ - krajské ředitelství Liberec
npor. Ing. Pavel ŠTĚPÁNEK - územní odbor Semily
por. Mgr. Zdenka ŠTRAUCHOVÁ - krajské ředitelství Liberec
mjr. Mgr. Bc. Ladislav VAKULA - územní odbor Česká Lípa
nstržm. Jan VANĚK - územní odbor Česká Lípa, stanice Jablonné v Podještědí

Instruktoři působící na ZŠ - SDH:

Ondřej ANTOŠ - Desná II
Vojtěch BARANEC - Lomnice nad Popelkou
Roman BLUSK - Hrádek nad Nisou 
Milan GÖTZ - Kunratice
Tomáš KNOBLOCH - Zákupy
Pavla KOŠŤÁKOVÁ - Hrádek nad Nisou
Stanislav ŠVEŇHA - Zákupy

Výcvik nových instruktorů
 
Dobrovolní zájemci z řad příslušníků hasičských záchranných sborů  krajů a členů sborů dobrovolných hasičů jsou odborně vyškolováni pro práci instruktorů preventivně výchovného programu Hasík CZ formou pětidenních vzdělávacích kurzů (celkem 40 vyučovacích hodin), po jejichž absolvování obdrží certifikát a jsou připraveni na práci na školách.

Náročný výcvik je realizován formou třídenního víkendového úvodního metodického kurzu. Po 4 - 6 týdnech, kdy si účastníci ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na škole, pokračuje dvoudenním víkendovým kontrolním seminářem. Výcvik je podle potřeby doplňován přednáškami a pracovními semináři s výměnou názorů a zkušeností.

Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku položen důraz na rozvoj komunikačních schopností, ale i na využití interaktivních technik při práci s dětmi.

V Libereckém kraji výcvik nových instruktorů organizuje krajský koordinátor PVČ HZS Libereckého kraje por. Mgr. Iva Michalíčková ve spolupráci s neziskovou organizací Citadela Bruntál a samotnými tvůrci programu.
 
Základní školy zapojené do programu Hasík CZ
V Libereckém kraji jsou do preventivně výchovného programu Hasík CZ zapojeny 2. a 6. třídy těchto základních škol:
 
Cvikov
ZŠ a MŠ Bohumila Hynka

Česká Lípa
ZŠ Sever
ZŠ Pátova
ZŠ Partyzánská
ZŠ Špičák
ZŠ Jižní

Desná v Jizerských horách
ZŠ Desná

Háje nad Jizerou
Krakonošova ZŠ a MŠ

Hrádek nad Nisou
ZŠ Lidická

Chrastava
ZŠ Chrastava

Jablonec nad Nisou
ZŠ Pivovarská
ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín

Jablonné v Podještědí
ZŠ Jablonné v Podještědí

Kunratice
ZŠ Kunratice

Lomnice nad Popelkou
ZŠ T.G.Masaryka

Liberec
Doctrina - ZŠ, s.r.o.
ZŠ Česká
ZŠ a ZUŠ Jabloňová
ZŠ Ještědská
ZŠ Švermova

Nové Město pod Smrkem
ZŠ Nové Město pod Smrkem

Skalice u České Lípy
ZŠ a MŠ Skalice u České Lípy

Vysoké nad Jizerou
ZŠ Vysoké nad Jizerou

 

 

Vaše cesty k bezpečí

O projektu Vaše cesty k bezpečí
Rady a tipy "chytrých blondýnek" jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.

Vážení spoluobčané,

vstupujete na stránky projektu"Vaše cesty k bezpečí", kde Vám poskytneme rady, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení Vaší bezpečnosti či Vašeho majetku v důsledku kriminality. Projekt vznikl v roce 2008 z iniciativy Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (JMK) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK a s Diecézní charitou Brno.
V roce 2010 byl projekt přejat Hasičským záchranným sborem Libereckého a Středočeského kraje.
Na našich stránkách naleznete 33 témat z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občanů, která si můžete stáhnout ve formátu pdf a to včetně jednostránkových informačních letáků ve formátu A4.
Klidné dny bez mimořádných situací Vám přejí pracovníci odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje!
Aktuálně - nová informační brožura!!!
Kolegové z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro Vás připravili kompletní příručku s informacemi, jak se připravit na mimořádné události a jak jim čelit.
Obsah brožurky vychází z informačního projektu „Vaše cesty k bezpečí" a obsahuje všechna témata, která jsme v rámci tohoto projektu doposud vydali. Je rozdělena do 3 kapitol - ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana a obsahuje celkem 33 témat. Témata jsou doprovázena fotografiemi, které pomohou zejména těm občanům, kteří mají lepší vizuální paměť.
Bannery chytrých blondýnek
Pokud máte zájem umístit na své internetové stránky odkaz na projekt "Vaše cesty k bezpečí", je pro Vás připravena široká nabídka bannerů, ke kterým stačí přiřadit odkaz "www.hzslk.cz/vase-cesty-k-bezpeci".

Záchranný kruh

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se stal v roce 2013 partnerem Asociace Záchranný kruh, která vznikla v roce 2005 jako nositel a hlavní realizátor Integrovaného projektu Záchranný kruh. Na základě partnerských dohod sdružuje Asociace záchranářské, vzdělávací a další subjekty a instituce, které se aktivně zabývají problematikami vzdělávání, prevence a přípravy  v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, zdraví, životního prostředí a majetku.
Všichni společně realizují projekty a v současné době zejména vyvíjejí nové vzdělávací materiály a pomůcky, které pomáhají v každodenním životě všem cílovým skupinám, zejména dětem a mládeži, ale i jejich rodičům a pedagogům rozpoznávat rizika a nebezpečí, předcházet jim, připravit se na či správně reagovat v krizových situacích.

Interaktivní multimediální učebnice
Požáry, Mimořádné události, Příručka první pomoci, Rizika silniční a železniční dopravy, Povodně a další - to je jen malý výčet z názvů interaktivních multimediálních učebnic, pomocí kterých může vzdělávat sebe i ostatní opravdu každý. K dnešnímu dni čítá seznam celkem 14 titulů, které jsou svým obsahem rozděleny k užití jak v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, tak i na druhém stupni základních škol či na středních školách. Použití je vhodné i u dospělé populace a to včetně seniorů nebo i záchranářů. Všechny tyto učebnice jsou dostupné ZDARMA na webu Záchranného kruhu, jsou plně animované a namluveny známými osobnostmi - Vladimír Čech, Martin Dejdar, sourozenci Gondíkovi, Kryštof Hádek či Ivana Andrlová. Výukové programy obsahují také řadu her, testů či pracovních listů. Dohromady tak vznikl zcela ojedinělý soubor výukových materiálů, které jsou velmi oblíbené, atraktivní a na celém světě svým provedením i rozsahem nemají obdobu.

Internetový bezpečnostní portál
Je to vůbec první projekt asociace. K vidění je na adrese www.zachrannykruh.cz. Tento ucelený zdroj rad, informací, vzdělávacích materiálů a mnoha dalších pomocníků využívá na 400 000 návštěvníků měsíčně. Registraci na tomto portálu má na 3000 škol z celé České republiky. Cokoliv tým odborníků v asociaci vytvoří, je uloženo zde a zpřístupněno všem - a to zcela ZDARMA.
Portál je rozdělen do několika sekcí dle cílových skupin - obsahuje sekci PRO Veřejnost, PRO Školy, PRO Města a obce a PRO Záchranáře. Kromě těchto sekcí se zde nachází aktuální zpravodajství, počasí, kalendář akcí a také modul VÝSTRAH a VAROVÁNÍ, zajišťující zejména propojení s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) a tím zobrazování aktuálních živelních výstrah, ale i další důležitých informací.
V sekci PRO Veřejnost mají možnost uživatelé nalézt nejdůležitější rady a návody, jak se chovat ve všech typech událostí. Lidé potřebující akutní pomoc oceňují databázi tzv. pomocníků v krizi, tedy databázi organizací poskytující pomoc při řešení nejrůznějších problémů. Aby byl obsah ještě více motivující pro rodiče a zejména jejich děti, nachází se zde část pro Děti, ve které je velké množství zábavných a zároveň vzdělávacích her.
Asi nejdůležitější sekce je pak sekce PRO Školy. Tato sekce obsahuje několik modulů, které významně pomáhají pedagogům v jejich práci.

Pracovní materiály 
Pracovní listy, pracovní sešity a metodické materiály jsou k volnému využití. Je to rozsáhlá databáze velmi oblíbených materiálů, které pedagogové využívají v každodenní praxi pro práci se žáky. Databáze čítá stovky pracovních úkolů ze všech oblastí rizik, je členěná jak dle oblasti, tak i dle věkové kategorie, pro kterou je použití těchto materiálů vhodné.

Databáze clipartů
K dnešnímu dni čítá databáze obrázků více jak 3500 položek, které jsou opět členěny do jednotlivých oblastí. V databázi lze velmi jednoduchým způsobem vyhledávat, ukládat do oblíbených a vybrané obrázky stahovat k dalšímu použití. A to vše zcela ZDARMA, což je v celosvětovém měřítku opravdu nevídané.

Projektové vyučování
Modul projektového vyučování na portálu Záchranného kruhu nabízí základní návrhy na realizaci praktického prověřování znalostí a zkušeností. Škola má tak možnost uspořádat projektový den či týden, v rámci kterého velmi jednoduchým způsobem pomocí podkladů z webu zrealizuje tzv. stanoviště. Metodika jim v tom plně pomůže, teoretická část jim dá základní rámec znalostí, nutných ke správnému vedení úkolu. Jako podporu ve velké míře pak využívají doplňkový obrazový materiál, jako jsou ilustrační obrázky, pracovní listy, kvízové otázky, testy a mnoho dalšího. Do budoucnosti by se tato databáze měla rozrůstat o další příklady dobré praxe.

Testovací systém
Tento modul obsahuje databanku více jak tisíce testových otázek, které jsou tříděny dle oblastí i náročnosti. Uživatel si zcela zdarma může během 5 minut vytvořit jakýkoliv test, který může následně vytisknout a rozdat žákům či jej vyplnit on-line a ihned vyhodnotit. Jako doplňkové jsou pak funkce, které umožňují vytisknutí testu i s ilustračními obrázky či bez nich, samozřejmostí je pak vytištění samotného klíče, tedy správných odpovědí u vybraných otázek. Databanka otázek se navíc neustále rozšiřuje a to díky samotným registrovaným pedagogům, kteří si sami vytvářejí nové a nové otázky.

Sekce pro města a obce
Další neméně důležitou sekcí portálu http://www.zachrannykruh.cz/ je sekce určená městům a obcím. Jako hlavní zástupce této sekce je zcela určitě Bezpečnostní informační systém. Města a obce v České republice mají řadu povinností. Mezi ty důležité jistě patří povinnosti, v rámci kterých mají dbát na bezpečnost svých obyvatel, seznamovat je s možnými riziky a ohroženími, s přípravou na ně, poskytovat jim důležité informace v oblasti prevence. Mnohdy je to pro zástupce obcí ale doslova nadlidský úkol. Zejména u malých obcí. Nedostatek odborníků či finančních prostředků může za to, že jsou oblasti rizik a nebezpečí opomíjeny. I z těchto důvodů přišli zástupci asociace s unikátním řešením, kterým je právě zmiňovaný informační systém. Města a obce si na své webové stránky umisťují speciální boxy, tzv. infoboxy, které zajišťují na webových stránkách zobrazování těch nejdůležitějších rad a návodů, informací a také aktuálních výstrah. Samozřejmostí je volný přístup ke všem vzdělávacím materiálům určeným pro školy a také k sekci PRO Děti a jejich rodiče, která je plná vzdělávacích her. Infoboxy jsou mezi starosty oblíbené a na svých webových prezentacích je využívají již téměř tři stovky měst a obcí z celé republiky.

Sekce PRO Záchranáře
Ani na samotné záchranáře se nezapomnělo. Mají svou vlastní sekci a rozšířené možnosti, jak portál využít pro svou potřebu. Kromě toho, že se rovněž bezplatně dostanou ke všem modulům a funkcím určených primárně školám, mají záchranáři možnost využít publikování novinek a informací ze své práce a činností. Rovněž významným pomocníkem může být kalendář akcí, do kterého mohou záchranáři umisťovat své plánované akce, školení či semináře a oslovit tak širokou uživatelskou základnu portálu čítající, jak už bylo řečeno, několik stovek tisíc lidí. Rovněž jsou záchranářům, kteří o to projeví zájem, zdarma poskytovány podkladové materiály v tiskové kvalitě, tak aby mohli bez větších problémů vytvářet a vyrábět své vlastní pracovní a motivační materiály potřebné pro svou preventivně výchovnou činnost.

Motivační materiály
Kdo z nás by neměl rád dárky a odměny - tzv. motivační materiály. Za každou zásluhu by měla následovat i odměna a na ty lidé ze Záchranného kruhu opravdu myslí. Neustále vymýšlejí a vytvářejí pexesa, omalovánky, samolepky, rozvrhy hodin, magnetky a spousty dalších materiálů. U každého takového materiálu je ale zároveň dbáno, aby byl kromě zábavy a potěšení splněn i výchovný charakter. Často jsou tak obrázky či krátká sdělení spojena s preventivně výchovnou činností.

Deskové vzdělávací hry
Tyto hry jsou primárně pro děti z mateřských škol, ale i pro žáky prvních a druhých ročníků základních škol či praktických škol bylo vyvinuto celkem 33 her, které obsahují téměř 2000 nejrůznějších dílků, obrázků, kartiček, figurek, kostek a dalších pomůcek. Celkem 6 okruhů z oblastí požárů, běžných rizik, dopravní výchovy, mimořádných událostí, osobního bezpečí a ekologické výchovy obsahuje také metodické pokyny a pracovní listy. Každá desková hra má i svou interaktivní podobu pro řešení na PC, tabletu či interaktivní tabuli. Celý projekt se setkal s obrovským úspěchem u odborné, ale i laické veřejnosti. Do své výuky deskové vzdělávací hry zařadilo již více jak 300 škol v České republice a další velmi rychle přibývají.

Mobilní aplikace
Dnešní svět je plný moderních technologií, tabletů a chytrých telefonů. Je to prostě hit. Kdo nemá chytrý telefon, jakoby nebyl. A tak se rozhodl tým Asociace Záchranný kruh vydat na cestu i do tohoto segmentu a zajistit tak oslovení širokého spektra lidí tou nejatraktivnější formou, kterou jsou aplikace pro mobilní zařízení. Započal náročný vývoj a dnes jsou na světě již první tři aplikace - První pomoc, Dopravní výchova a Malý záchranář. Na svých zařízeních tyto aplikace používají již desetitisíce lidí a co více - povedlo se oslovit i výrobce a dodavatele "chytrých" zařízení, díky nimž se daří ještě více propagovat důležitost prevence. Na trh se tak například dostávají speciální vzdělávací dětské tablety, které obsahují vzdělávací aplikace Záchranného kruhu a to zcela ZDARMA.

Centrum zdraví a bezpečí
Je obecně známo, že daleko nejlepší je praxe. Jen tak mají lidé tu nejlepší šanci si vrýt do paměti základní návyky, postupy. Z tohoto důvodu byl připraven koncept Centra zdraví a bezpečí jako centra pro praktickou přípravu. Tento koncept nyní dostává konkrétní obrysy a společně s městem Karlovy Vary a dalšími partnery pomalu přechází do reálné podoby. Na jaře roku 2014 tak započne výstavba areálu, který svou podobou bude připomínat malé městečko, ve kterém bude možné za použití technologií a interaktivních postupů navodit velké množství rizikových situací, do kterých se může člověk dostat. Tím získají zúčastnění, ať už záchranáři, pedagogové či žáci, jasné představy o konkrétním riziku a díky možnosti si vše vyzkoušet a osahat, si tak daleko lépe osvojí adekvátní způsob reakce. Celý projekt centra je unikátní a je rovněž ze strany asociace patentově chráněn.

Autoři: kpt. Ing. Veronika Krajsová - HZS Karlovarského kraje
          Lukáš Hutta - Asociace Záchranný kruh

Prevence a vzdělávání v médiích

HZS Libereckého kraje poskytuje veřejnosti prostřednictvím médií důležité preventivní informace z požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Regionální média zaznamenávají také účast HZS Libereckého kraje na preventivně výchovných a vzdělávacích akcích zaměřených na různé cílové skupiny.

2016

15.10.2016 Českolipský deník, web - Hasiči četli dětem pohádky, které sami napsali

6.9.2016 Učitelské noviny č. 29, str. 27 - Sedmáci prožili den s hasiči

1.8.2016 Televize RTM, 0:32 - Platí nová protipožární opatření v obdobích sucha

11.7.2016 Liberecká drbna, web - Aby se grilování nezměnilo v noční můru. Znáte základní bezpečnostní pravidla? 

29.6.2016 Liberecký deník, web - Školáci strávili den s libereckými hasiči

29.6.2016 Liberecký deník, str. 3 - Školáci strávili den s libereckými hasiči

19.6.2016 Česká televize, Události v 19:00 hod, 15:57 - Požární rizika pro zemědělce

5.6.2016 Český rozhlas Sever, Informace z Liberecka v 10:00 hod. - Frýdlantské děti se dozvěděly, jak pracuje Orpheus i jak uhasit oheň v kuchyni

1.6.2016 Český rozhlas Sever, Dopolední express v 10:00 hod. - Hořící pánev s olejem nikdy nehaste vodou, varují hasiči

19.5.2016 Liberecký deník, str. 3 - Hasiči učí, jak na hořící pánev

21.5.2016 TV Prima, Zprávy v 19:00 hod., 22:47 - Jak uhasit olej hořící na pánvi

21.5.2016 Liberecký deník, web - Hasiči učí jak na hořící pánev

19.5.2016 Televize RTM, 8:21 - Co dělat a nedělat, když vám doma hoří

16.5.2016 Českolipský deník, web - U hasičů v Lípě to žilo

13.5.2016 Televize RTM, 5:30 - Den otevřených dveří na požární stanici v Turnově

10.5.2016 Televize RTM, 7:15 - Helpíkův pohár

13.4.2016 Liberecký deník, str. 3 - Děti z Liberecka budou soutěžit o Den s hasiči

15.3.2016 Liberecký deník, - S Hasíkem ve škole

15.3.2016 Krkonošský deník, web - Hasík učí školáky, jak mají předcházet životním rizikům 

1.2.2016 Deník.cz, web - Polovina komínů je špatně vyčištěna

2015

28.12.2015 Televize RTM, 1:57 - Na co si dávat pozor při nákupu pyrotechniky

25.9.2015 Televize RTM, 2:28 - Akademie seniorů v Jablonci nad Nisou

15.5.2015 Televize RTM, 0:23 - Helpíkův pohár: Ovládají první pomoc také děti?

vytisknout  e-mailem