HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace občanům

Postup občana, u kterého vznikl požár, nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany

Fyzická osoba je povinna dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá (i uhašený).
Kdo podává žádost
Fyzická osoba
Jak a kam se obrátit
 
Ohlášení požáru lze učinit telefonicky na tel. č. 150, případně 112 nebo osobně na nejbližší požární stanici viz kontakty
 
K vyřízení žádosti se musí občan obrátit:
Na příslušný územní odbor, resp. krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje viz kontakty
Co musíte předložit
 
 
Žádné formuláře nejsou stanoveny.
Poplatky, termíny
 
 
Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny
Lhůty pro vyřízení
 
 
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem
Další účastníci
 
 
Nejsou
Další činnosti
 
 
Žadatel musí umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčin vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.
Elektronická forma služby
 
Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.
Právní úprava
 
 
-         § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
-         § 14, § 50, § 52 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
-         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
-         zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
Opravné prostředky
 
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem
Sankce
 
 
§ 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

vytisknout  e-mailem