HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin požárů

Zjišťování příčin vzniku požárů je prováděno příslušníky oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů na krajském ředitelství a příslušníky pracovišť prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení na územních odborech Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Interním předpisem upravujícím tuto činnost je Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 49/2014 „Zjišťování příčin vzniku požárů“, v platném znění.

     V uplynulém roce 2020 došlo v Kraji Vysočina  k 972 požárům. Ve srovnání s předešlým rokem 2019 se jedná o nárůst o 0,72 %.

     Při požárech v loňském roce zemřelo 8 osob (v přímé souvislosti se vznikem požáru). V roce 2019 zemřely tři osoby a dvě v nepřímé souvislosti se vznikem požáru.   Zranění u požárů v loňském roce utrpělo 44 osob, v roce 2019 bylo zraněno 41 osob. Před plameny museli hasiči v loňském roce evakuovat 628 osob, v roce 2019 se jednalo o 91 osob.

    Nejčastěji vznikly požáry, u kterých celková majetková škoda nepřevýšila částku 10.000 Kč, těchto požárů bylo v loňském roce 652. Požárů, při kterých vyčíslená majetková škoda převyšovala částku jednoho milionu korun, bylo 29, v roce předešlém 24.

                                                                                                                 

2020

2019

Požár se škodou do 10.000 Kč

652

685

Požár se škodou od 10.000 Kč do 250. 000 Kč

242

207

                Požár se škodou nad 250.000 Kč do 1 000.000 Kč

49

49

Požár se škodou nad 1 000.000 Kč do 10 000 000 Kč

29

24

Požár se škodou nad 10 000 000 Kč

0

0

Celkem

972

965

     Na území Kraje Vysočina vzniklo v roce 2020 celkem 972 požárů, z toho bylo 451 požárů se základní evidencí (tj. požárů, při kterých nedojde ke zranění osob, zvířat a ke škodě na majetku), 467 běžných požárů (tj. do škody 1 mil. Kč) a 54 velkých požárů (tj. požárů, kde došlo k úmrtí popř. zranění osoby, nebo došlo ke škodě na majetku nad 1 mil. Kč).  Ve 4 případech byla vyžádána součinnost Technického ústavu požární ochrany Praha, ve 4 případech Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a chemická laboratoře a v 7 případech prostřednictvím PČR pomoc odboru kriminalistické techniky a expertiz (OKTE), v 18 případech byl použit služební pes na vyhledávání akcelerantů hoření a u 9 událostí byla nařízena soudní pitva (1 pes).

     Nejkritičtějším dnem se stalo pondělí 6. 4. 2020, které je zapsáno v historii jako den, kdy na území našeho kraje vzniklo nejvíce požárů. V čase od 5:22 hod. do 20:24 hod. bylo na operační středisko HZS Kraje vysočina oznámeno 112 požárů. Z tohoto množství požárů pouze dva nevznikly v lesích popř. ve volném prostoru.

Porovnání počtu požárů v lesích od 1. 1. – 31. 12. roku 2020 s rokem 2019    

Územní odbor

 Počet požárů

SROVNÁNÍ

Počet požárů v lese

SROVNÁNÍ

2020

2019

2020

2019

Havlíčkův Brod

193

166

27

76

50

26

Jihlava

257

264

-7

79

71

8

Pelhřimov

182

167

15

71

63

8

Třebíč

130

154

-24

26

39

-13

Žďár nad Sázavou

210

214

-4

75

78

-3

Celkem kraj

972

965

7

327

301

26

Požáry podle příčiny vzniku

rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

neobjasněno

49

57

40

42

33

54

11

10

13

12

13

dále nešetřeno/ od r. 2015 neprokázané zavinění

172

309

290

237

184

213

157

76

117

103

59

úmysl

53

55

37

37

28

22

49

21

21

19

21

děti do 15 let

15

18

9

4

6

11

10

7

10

4

9

nedbalost

107

127

148

96

123

213

203

293

409

476

509

komíny, topidla

29

22

26

25

29

39

52

48

61

70

94

technické závady

160

158

156

169

178

338

203

246

258

248

246

ostatní (DN, blesk, samovznícení, výbuchy)

20

33

24

23

28

21

26

51

49

33

21

požáry celkem

605

779

734

633

609

911

711

752

938

965

972

Požáry s úmrtím v roce 2020

Datum

Ecud

Událost

Místo

Příčina

Škoda

Uchráněno

26. 2. 2020

6120002126

P – bytu v BD

1

TŘ - Řípov

Kouření

1 183 000,-

3 000 000,-

31.5.2020

6120004712

P – RD

1

JI – Vílanec

Vznícení potravin na sporáku

500 000,-

0,-

24.6.2020

6120005721

P – osoby (27.6.) na žel. vagóně

1

JI – městské nádraží

Zásah  dívky el. obloukem

0,-

0,-

5.10.2020

612009401

P – osoby  na žel. vagóně

1

HB - Přibyslav

Zásah  chlapce el. obloukem

0,-

0,-

16.10.2020

6120009704

P – RD

1

HB – Uhelná Příbram

Krb – nevhodná konstrukce

2 500 000,-

100 000,-

26.10.2020

6120009925

P- dílny ve spol. Metal Pipa, s.r.o.

1

ŽR- Moravec

Výbuch výparů při řezání sudu

10 000,-

500 000,-

7.11.2020

6120010244

P- OA (zaparkované)

1

ŽR- Křižanov

Kouření

10 000,-

10 000,-

11.11.2020

6020010314

P- chaty

1

ŽR- Velké Meziříčí

Nezavřená dvířka u lokálního topidla

500 000,-

100 000,-

Zásahy s oxidem uhelnatým CO v roce  2020

číslo

datum

adresa

zraněno

ppm

poznámka

detektor

1

1.1.2020

JI - Jihlava

2(děti)

760

kotel na plyn

ano (ZZS)

2

6.1.2020

JI - Jihlava

1

350

kotel na plyn

ano (ZZS)

3

10.2.2020

HB - Přibyslav

7

495

elektrocentrála

ne

4

13.2.2020

PE - Dubovice

1

0

kotel na plyn

ano (ZZS)

5

14.2.2020

ŽR – Český Herálec

2

0

kotel na plyn

ne

6

25.11.2020

ŽR – Vel. Meziříčí

1

250

kotel na plyn

ne

7

25.12.2020

ŽR – Vel. Bíteš, Březka

3

200

elektrocentrála

ne

              

Porovnání požárů v roce 2020 a 2019

Územní odbor

 Počet požárů

SROVNÁNÍ

     Přímá škoda v tis. Kč

SROVNÁNÍ v tis. Kč

Uchráněné hodnoty v tis. Kč

SROVNÁNÍ v tis. Kč

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Havlíčkův Brod

193

166

27

21 401

29 261

-7 860

106 576

327 416

-220 840

Jihlava

257

264

-7

32 494

23 042

9 452

216 845

150 864

65 981

Pelhřimov

182

167

15

22 203

19 565

2 638

159065

150 864

8 201

Třebíč

130

154

-24

15 998

24 584

-8 586

79151

109 785

-30 634

Žďár nad Sázavou

210

214

-4

28 634

15 320

13 314

167354

87 180

80 174

Celkem kraj

972

965

7

120 730

111 772

8 958

728 991

826 109

-97 118

Územní odbor

    Zraněno

SROVNÁNÍ

 Usmrceno

SROVNÁNÍ

2020

2019

2020

2019

Havlíčkův Brod

7

8

-1

2

2

0

Jihlava

12

10

2

2

0/1

2/1

Pelhřimov

10

5

5

0

0

0

Třebíč

8

7

1

1

1/1

0/1

Žďár nad Sázavou

7

11

-4

3

0

3

Celkem kraj

44

41

3

8

3/2

 5/2

/x pozn. úmrtí v přímé souvislosti se vznikem požáru 

vytisknout  e-mailem