HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

Základními právními předpisy pro kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně jsou zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a zákon  č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Kontrolní činnost v rámci HZS Kraje Vysočina je prováděna příslušníky oddělení stavební prevence, KČ a ZPP na krajském ředitelství a dále pak příslušníky jednotlivých územních odborů zařazenými na pracovišti prevence, OOB a KŘ.

V kontrolní činnosti krajského ředitelství jsou vyčleněny zejména budovy zvláštního významy a objekty, kde se provozují činnosti, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v určitém množství. Dále pak od 1.1.2014 níže uvedené stavby, které nově podléhají posuzování projektové dokumentace na krajském ředitelství:

  • liniové stavby, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více okresů (nadzemní i podzemní),
  • objekty s počtem nadzemních užitných podlaží větším než 10,
  • shromažďovací prostory s počtem osob vyšších než 2500,
  • velkoobjemové nádrže a hlavních sklady hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti (dle ČSN 65 0201),
  • výrobní objekty – 7. skupina výrob a provozů,
  • nevýrobní objekty s prodejními prostory ve vícepodlažních obchodních domech s půdorysnou prodejní plochou v podzemních podlažích větší než 1000 m2 nebo v nadzemních podlažích větší než 2000 m2,
  • nevýrobní objekty obchodních center s jedním nadzemním podlažím bez omezení mezních rozměrů požárních úseků a se součinitelem c ≤ 0,4,
  • prostory ve stavebních objektech určené pro skladování s půdorysnou plochou požárního úseku skladu větší než 4000 m2 v jednopodlažním objektu, který slouží pouze skladování.

vytisknout  e-mailem