HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

  • Preventivně Výchovná Činnost HZS Středočeského kraje
  • Videoprojekt OČMU
  • Program HASÍK CZ
  • Záchranný kruh
  • Vzdělávací centra

Preventivně Výchovná Činnost HZS Středočeského kraje

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje realizuje preventivně výchovnou činnost, která vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci preventivně výchovné činnosti se zaměřujeme na výchovu dětí a vzdělávání obyvatelstva v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Cílem preventivně výchovné činnosti je předat dětem a občanům znalosti z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, aby byli schopni předcházet nebo účinně reagovat na vzniklé mimořádné události. Preventivně výchovná činnost v kraji je realizována krajským koordinátorem, koordinátory územních odborů, odborníky HZS kraje, skupinou dobrovolníků z řad SDH, JSDH, instruktory programu HASÍK CZ.

PVČ je prováděna pomocí videoprojektu OČMU, programu HASÍK CZ, projektem Záchranný kruh, dále přednáškovou činností, besedami, preventivně výchovnými akcemi, praktickými ukázkami.

Ve městech Slaný a Kolín jsou k dispozici pro přednáškovou činnost speciálně vytvořená vzdělávací centra, která umožňují provádět PVČ interaktivně.

Kurz instruktorů Hasík CZ 2018

Výcvikový kurz pro instruktory PVČ v rámci realizace programu
HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI PO A OOB se skládá ze dvou částí, a to:

- Úvodní třídenní metodický kurz pro instruktory HZS a JSDH Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje v termínu 19. až 21. 10. 2018 a
- Supervizní seminář pro instruktory HZS a JSDH Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje v termínu 1. a 2. 12. 2018

Více informací o kurzu naleznete ZDE

Přihlášky a informace:
nprap. Miloš Mužík
HZS Středočeského kraje
Ochrana a příprava obyvatelstva
E-mail: milos.muzik@sck.izscr.cz
Mobil: 608 450 470

PVC.jpg
 

PVC1.jpg
 

Videoprojekt OČMU

Videoprojekt OČMU vznikl z potřeby výukových videí pro školní výuky v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Tým se skládá převážně z řad příslušníků úseku prevence. Videa a rady najdete na http://www.klipyocmu.cz

Program HASÍK CZ

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se od roku 2010 připojil k celorepublikovému preventivně výchovnému programu v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva HASÍK CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který je akreditován MŠMT ČR osvědčením pod č. j 49 437/2012-201-913.

Program "Hasík CZ" vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál (nyní HZS MSK ÚO Bruntál). Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na školách a tvorba metodiky práce s dětmi, po roce 1998 byl program postupně šířen v bruntálském regionu a následně po celé ČR, kdy od roku 2000 je oficiálním realizátorem občanské sdružení Citadela Bruntál.

Předkládaný systém požární prevence a ochrany obyvatelstva je programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti s řadou dostupných evaluačních nástrojů.

V případě zájmu základní školy může být začleněn program HASÍK CZ do preventivního programu školy.

Více informací najdete na stránkách www.hasik.cz, nebo se napište na e-mail: milos.muzik@sck.izscr.cz

Záchranný kruh

Záchranný kruh je nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně pak vyvíjí a realizují systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. HZS Středočeského kraje je součástí asociace Záchranný kruh od 2010.

Více informací najdete na stránkách http://www.zachranny-kruh.cz

Vzdělávací centra

Ve Středočeském kraji jsou dvě speciálně vytvořená vzdělávací centra pro děti i dospělé, která umožňují provádět PVČ interaktivně. První bylo vybudované ve Slaném a druhé v Kolíně.

DVC Slaný - Dětské vzdělávací centrum Slaný

Dětské vzdělávací centrum ve městě Slaný vzniklo roku 2014 jako první vzdělávací centrum PVČ ve Středočeském kraji v prostorách na stanici Slaný HZS Středočeského kraje. Vzdělávací centrum slouží pro výuku dětí a mládeže, seniorů, členů dobrovolných hasičů, městské policie, Českého červeného kříže nebo starostů.


IVC Kolín - Interaktivní vzdělávací centrum Kolín

Interaktivní vzdělávací centrum Kolín je v provozu od roku 2017 na stanici Kolín HZS Středočeského kraje. Jedná se o dvě výukové místnosti
 - jedna pro děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol a druhá pro starší děti a dospělé.

V prostorách vzdělávacího centra se za pomoci moderní techniky a interaktivních pomůcek předávají znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva, požární ochrany a krizového řízení. Vzdělávací centrum slouží pro děti, pedagogy, členy jednotek sborů dobrovolných hasičů i širokou veřejnost v rámci pořádaných akcí PVČ.

vytisknout  e-mailem