HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné látky

Co dělat v případě nálezu nebezepečné látky, obdržení podezřelé poštovní zásilky, oznámení bomby...?

V poslední době se opakovaně v tisku objevily informace o nálezech nebezpečných látek. Co má občan udělat, aby odvrátil ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů? Pokusíme se Vám dát stručný návod.

1. S čím je možné se setkat:

 • bojové chemické látky
 • otravné látky

2. Jak se chovat k nálezu:

 • věřte vyobrazeným symbolům
 • nesnažte se poškodit nebo otevřít obal
 • informujte Hasičský záchranný sbor (HZS) na tísňové lince 150 nebo Policii ČR na  tísňové lince 158
 • zajistěte do příjezdu odborníků, aby s nálezem nebylo manipulováno

 
Obdržení podezřelé zásilky

Každá vteřina zaváhání může znamenat mnoho pro vyřešení těžkostí. V takovém případě volejte na tel. č. 150 (Hasičský záchranný sbor CR), 158 (Policie ČR) nebo nejlépe na linku tísňového volání 112, tj. operační středisko Hasičského záchranného sboru ČR, kde v rámci integrovaného záchranného systému toto operační středisko provádí koordinaci společného zásahu při mimořádné události. Navíc většina operačních středisek základních složek IZS je již propojena a důležité informace si navzájem předávají. Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo jakýkoli podezřelý předmět.

S podezřelou zásilkou tedy doporučujeme:

 1. Netřepat ani nevyprazdňovat její obsah.
 2. Uložit obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru.
 3. Poté opustit místnost, umýt si ruce vodou a mýdlem a událost ohlásit na tísňovou linku 112 (evropské tísňové číslo), 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
 4. Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji  k ověření obsahu.


Oznámení o uložení bomby

U anonymního oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směrováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna.  Aniž  bychom  uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovouto událost brát vážně.

Doporučení:

 1. Událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
 2. Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR prověří, zda anonymní oznámení je skutečné nebo falešné.
 3. Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíme, opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa.
 4. V žádném případě se nezdržujeme v blízkosti možného ohrožení i přesto, že naše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, nás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.
 5. Při odchodu z budovy vezměte s sebou osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.

vytisknout  e-mailem