HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon služby

Výkon služby probíhá buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tímto se rozumí činnost související s udržováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení, výcvik), údržbou požární techniky a dalších prostředků požární ochrany, apod. Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. Do těchto činností se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, resp. likvidačních, prací, apod. Výkon služby se odlišuje dle druhu jednotky požární ochrany. 

Službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen "SDH podniku") vykonávají členové, kteří mají v pracovní smlouvě založenou povinnost vykonávat službu v jednotce vedle jiných pracovních úkolů.

Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku se můžou do této jednotky zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba po projednání s hasičským záchranným sborem kraje.

vytisknout  e-mailem