HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technika ze strukturálních fondů pomáhá hasičům už čtyři roky zvyšovat kvalitu řešení mimořádných událostí

V letech 2012 a 2013 byly Hasičským záchranným sborem České republiky realizovány projekty operace „Zvýšení kvality“. V jejím rámci bylo pořízeno 103 kusů nové techniky, která hasičům pomáhá zvyšovat kvalitu řešení mimořádných událostí. Projekty operace „Zvýšení kvality“ Hasičského záchranného sboru České republiky byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu na období 2007 – 2013, a to částkou 502 mil. Kč (= 85 % způsobilých výdajů projektů). 

iop_big.png

V projektech operace Zvýšení kvality byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky zakoupena tato technika:

  1. Výšková technika – automobilové žebříky, které představují generačně novou výškovou techniku s novými prvky.
  2. Technické automobily, které jsou nasazovány při zásazích při haváriích způsobených únikem nebezpečných látek do životního prostředí při haváriích zejména v dopravě.
  3. Velitelsko-spojové automobily, které představují mobilní pracoviště velitele zásahu jednotek požární ochrany a složek IZS.
  4. Cisternové automobilové stříkačky CAS 30, které jsou určeny pro hašení rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových areálů, obchodních center a požárů lesů a pro dopravu vody v období sucha.
  5. Cisternové automobilové stříkačky CAS 20 určené pro universální použití při zásazích na záchranu osob a majetku před požárem a současně pro provádění záchranných prací (tzv. technických zásahů).

Uvedená technika byla postupně v letech 2012 – 2013 uváděna do užívání a od té doby slouží ke zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity působení Hasičského záchranného sboru České republiky a přispívá ke zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany. Účelnost pořízené techniky již byla mnohokrát prověřena, a to nejen v každodenní zásahové činnosti, ale část techniky byla také nasazena a s úspěchem využita například také při nedávném orkánu Herwart.

Operace „Zvýšení kvality“ zahrnovala celkem 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů a 1 projekt Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Realizační fáze projektů byla ukončena k 28.2.2014. Bližší informace o projektech: http://www.hzscr.cz/clanek/porizeni-moderni-techniky-a-technologii-hzs-cr-pro-zvyseni-kvality-reseni-mimoradnych-udalosti.aspx

Informace o Integrovaném operačním programu: www.kvalitazivota.eu

vytisknout  e-mailem