HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výstavba stanice a územního odboru v Přerově byla zahájena

V pondělí 8. října 2018 od 10:00 hodin byla poklepáním základního kamene slavnostně zahájena výstavba stanice a sídla územního odboru v Přerově na ulici 9. května. 

 

Slavnostního poklepání na základní kámen se zúčastnil generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor statutárního města Přerova Mgr. Vladimír Puchalský a zástupci společnosti Zlínstav, která bude stanici stavět.

„Tato významná akce je završením desetiletého úsilí o zajištění finančních prostředků na vybudování odpovídajících prostor pro výkon služby příslušníků Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v této lokalitě,“ poznamenal krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík.

Informace o výstavbě stanice Přerov

Smlouva o dílo na realizaci novostavby centrální požární stanice typu C2, včetně prostor pro související pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru v Přerově byla podepsána 24. srpna 2018. Zhotovitelem je společnost Zlínstav, a. s. Cena výstavby dosáhne, podle uzavřené smlouvy o dílo, částky 195 900 571,73 Kč bez DPH a bude financována z prostředků Evropské unie projektem „Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003203 spolufinancované z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integrovaném regionálním operačním programu“.

Dne 11. září 2018 bylo zhotoviteli předáno staveniště s tím, že předpokládaná doba realizace je 400 dnů ode dne předání staveniště (tj. na podzim roku 2019 by se měli profesionální hasiči z Přerova nastěhovat do nového objektu). Výstavba nové hasičské stanice a sídla územního odboru Přerov bude realizována v katastru obce Újezdec u Přerova na ulici 9. května.

Součástí nově budované požární stanice budou prostory pro zajištění souvisejících činností HZS Olomouckého kraje, prostory pro krizové řízení a prostory pro výcvik a odbornou přípravu. V nově budované stanici budou umístěny prostory sloužící pro výkon služby denních příslušníků a příslušníků jednotky dislokované na požární stanici. Mimo jiné tak zde budou umístěny prostory pro výkon činností HZS v oblasti připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových stavů, pro koordinaci činností v rámci organizačního a operačního řízení při řešení mimořádných událostí, záchranných a likvidačních pracích, prováděných jednotkami požární ochrany, či koordinaci složek integrovaného záchranného systému na místě zásahu, ale také prostory pro zasedání stálé pracovní skupiny krizového štábu, nebo prostory určené pro provádění odborné přípravy příslušníků, která je nezbytným předpokladem pro výkon služby v jednotce. Nová dislokace stanice rovněž umožní umístění speciální techniky a nasazení sil a prostředků HZS Olomouckého kraje v přijatelné reakční době. Bude tak tedy zajištěna rychlejší doba výjezdu jednotky z místa své dislokace při vyhlášení poplachu.

Historie hasičské stanice v Přerově

S přibývajícím množstvím požárů se přerovští občané roku 1875 usnesli na založení dobrovolného hasičského sboru. Po založení sboru bylo na ulici Na Marku zbudováno dřevěné hasičské skladiště na nářadí a cvičná lezecká stěna. Postupným časem ale tento objekt nedostačoval nové technice a rostoucímu významu hasičů. Proto v roce 1932 obdržel sbor od městské rady prostory v nově budovaném objektu přerovské vodárny na ulici Šířava.

Od roku 1951 se začalo s tehdejší Radou místního národního výboru vyjednávat o zřízení stálého placeného požárního sboru, kdy prvotní návrhy byly zamítnuty. Nakonec ale bylo v březnu roku 1952 zřízení tohoto sboru schváleno. Ten vznikl v roce 1953 a čítal šest placených hasičů. Nový placený hasičský sbor od svého vzniku až dosud sídlí stále v domě č. 25 na ulici Šířava, který byl postupem času různě stavebně upravován tak, aby splňoval požadavky rozrůstajícího se požárního sboru.

I přesto je stávající stanice pro dnešní pojetí sboru již nevhodná, neboť jsou na ni kladeny vysoké požadavky na garážování techniky, chemicko-technickou část, zázemí mužstva, pracovní prostředí, požární sport, bezpečnostní předpisy, bezpečnost objektu z hlediska vnějšího napadení a zvyšující se počet příslušníků.

V současné době slouží na stanici 45 hasičů.

Na stanici je dislokována následující požární technika: cisternové automobilové stříkačky Tatra, automobilová plošina Tatra, automobilový žebřík Tatra, technický automobil Iveco (chemický), velitelský automobil Mitsubishi L200, požární kontejnerové nosiče MAN, účelový automobil Volkswagen Caddy.

Zásahový obvod stanice leží v nivě řeky Bečvy, v místě, kde se Moravská brána rozšiřuje a plynule přechází do širokého Hornomoravského úvalu podél toku řeky Moravy. Soutok řeky Moravy a Bečvy leží nedaleko obce Troubky, která byla nejpostiženější obcí při katastrofálních povodních v roce 1997. Povodně nejen v této oblasti, ale po celém toku řeky Bečvy hrozí každým rokem při rychlém tání sněhu a posunu ledové masy. Město Přerov je sídlem významných průmyslových podniků (např. Precheza, Přerovské strojírny, Meopta, Kazeto).V okolí Tovačova se nachází několik rybníků a jezer o celkové ploše 510 ha vodní plochy. Oblast je velmi hustě osídlena a je důležitým železničním dopravním uzlem. Vede zde dálnice D1, silnice I/47 a I/55 a také hlavní železniční tratě.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz 

vytisknout  e-mailem