HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VIDEO : Prezentace speciálního hasicího zařízení ve společnosti RWE GAS Storage s.r.o., provozující podzemní zásobník plynu - Lobodice.

Společné setkání profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje se zaměstnanci společnosti RWE GAS Storage s.r.o. v Lobodicích, v místě kde tato společnost provozuje podzemní zásobník plynu, se uskutečnilo v úterý 13.11.2012. 

Na programu společné debaty s názornou ukázkou nového zařízení – speciálního hasícího zařízení „ Oscilačního monitoru s příslušenstvím“ nebyla jen samotná prezentace funkčnosti a různých postupů při nasazení v reálné situaci nebezpečí, ale i celkové vyhodnocení úspěšně získaného grantového příspěvku, právě od výše zmiňované společnosti, na nákup hasebního speciálu.
 
V rámci zvýšení ochrany a bezpečnosti pro zasahující hasiče při likvidaci možného rozsáhlého a intenzivního požáru, ale i pomoc při zkrápění při tzv. „erupci“ na technologii s následným únikem plynu a to pod velmi vysokým tlakem do ovzduší – takové otázky si kladly obě strany s ohlednutím i na reálnou situaci z let dřívějších, kdy k podobné události v našem regionu došlo.
 
V reálné situaci a to například při možné havárii v Lobodicích, v obci kde je provozován podzemní zásobník plynu, lze toto zařízení nasadit také pro skrápění unikajícího plynu, kdy dojde k následnému znatelnému snížením nebezpečí vzniku požáru. Po havárii a možné průrvě na technologii, dochází při takovém tlaku i k uvolňování částic v zemině a reálně hrozí vysoké nebezpečí  při styku s dalším tělesem zajiskření s následným požárem či výbuchem.
 
Skrápěním dochází k smíchání vody s plynem, což vede k výraznému snížení tohoto nebezpečí. Rovněž toto zařízení svým velkokapacitním nasazením hasební vody znatelně pomáhá při hašení právě požárů ( plynu, staveb, lesních porostů), byť v případě vzniku požáru po podobné havárii plynu, musí být nasazení další ověřené postupy a prostředky, pro celkovou likvidaci požáru. Vytvořením vodní clony lze rovněž toto zařízení nasadit pro uchránění okolních ohrožených objektů či technologie a v neposlední řadě i pro snížení žáru a ochraně zasahujících hasičů.
 

 
Po vzájemné dohodě profesionálních hasičů Olomouckého kraje a vstřícného přístupu a zájmu společnosti RWE GAS Storage, došlo k realizaci spolufinancování na zakoupení speciálního hasicího zařízení „ Monitor POKET 2000“ a je umístněno na nedaleké stanici v Kojetíně. Tato jednotka také v úterý v dopoledních hodinách provedla názornou ukázku a prezentaci možností využití pro zaměstnance areálu.
 
Nové věcné vybavení „Hasící oscilační monitor s příslušenstvím“ bude přínosem a prvkem zvyšující bezpečnost jak osob zasahujících při řešení mimořádné události, tak obyvatel v blízkém okolí areálu PZP Lobodice. Jedná se zhruba o 5.500 obyvatel. V případě zahoření unikajícího plynu je nejdůležitějším faktorem odstup a bezpečná vzdálenost od tohoto místa, což nám umožní tento věcný prostředek požární ochrany a zajištění nutného bezpečí pro samotné hasiče při výkonu své každodenní činnosti, pomoci při krizových situacích podobného charakteru.
 
 
 Zdeněk Hošák
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
email: zdenek.hosak@hzsol.cz
tel : +420 950 770 039 ( linka tiskový mluvčí )
tel : +420 950 770 246 ( kancelář )
mobil: +420 721 810 541
web : http://olk.hzscr.cz
 
Odkazy do noveho okna

1 _DSC0064 (2)

1 _DSC0064 (2) 

Detailní náhled

10 _DSC0089

10 _DSC0089 

Detailní náhled

11 _DSC0090

11 _DSC0090 

Detailní náhled

12 _DSC0095

12 _DSC0095 

Detailní náhled

13 _DSC0098

13 _DSC0098 

Detailní náhled

14 _DSC0099

14 _DSC0099 

Detailní náhled

15 _DSC0104

15 _DSC0104 

Detailní náhled

16 _DSC0107

16 _DSC0107 

Detailní náhled

17 _DSC0109

17 _DSC0109 

Detailní náhled

18 _DSC0115

18 _DSC0115 

Detailní náhled

19 _DSC0116

19 _DSC0116 

Detailní náhled

2 _DSC0065

2 _DSC0065 

Detailní náhled

20 _DSC0120

20 _DSC0120 

Detailní náhled

21 _DSC0122

21 _DSC0122 

Detailní náhled

22 _DSC0129

22 _DSC0129 

Detailní náhled

23 _DSC0133

23 _DSC0133 

Detailní náhled

24 _DSC0134

24 _DSC0134 

Detailní náhled

25 _DSC0141

25 _DSC0141 

Detailní náhled

26 _DSC0145

26 _DSC0145 

Detailní náhled

27 _DSC0146

27 _DSC0146 

Detailní náhled

28 _DSC0150

28 _DSC0150 

Detailní náhled

3 _DSC0068

3 _DSC0068 

Detailní náhled

4 _DSC0070

4 _DSC0070 

Detailní náhled

5 _DSC0076

5 _DSC0076 

Detailní náhled

6 _DSC0079

6 _DSC0079 

Detailní náhled

7 _DSC0083

7 _DSC0083 

Detailní náhled

8 _DSC0084

8 _DSC0084 

Detailní náhled

9 _DSC0087

9 _DSC0087 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem