HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sazebník úhrad

Informace jsou v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a nařízením vlády č. 173/2006 Sb. poskytovány za úhradu podle následujícího sazebníku na rok 2021: 

Úkon

Sazba

Tisk nebo kopírování A4 černobílé jednostranné / oboustranné

1,50 / 2 Kč za 1 list

Tisk nebo kopírování A3 černobílé jednostranné / oboustranné

3 / 5 Kč za 1 list

Tisk nebo kopírování A4 barevné jednostranné / oboustranné

30 / 40 Kč za 1 list

Tisk nebo kopírování A3 barevné jednostranné / oboustranné

40 / 80 Kč za 1 list

1 ks nenahraného CD / DVD (vyžaduje-li tuto formu žadatel)

Dle pořizovacích nákladů

Cca 10 Kč / CD, 15 Kč / DVD

Jiné kopírování a filmování - např. videozáznam

(vyžaduje-li tuto formu žadatel)

Dle skutečných nákladů

Poštovné

Cena uhrazená poště

Balné:

Obálka A6, A5, A4

Obálka protinárazová na CD

Dle druhu zásilky

1, 2,50, 5 Kč / kus

10 Kč / kus

Další věcné náklady

Dle charakteru poskytované

informace, HZS Jihomoravského kraje sdělí výši nákladů předem

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

(Jen přesáhne-li doba vyhledání a zpracování informace 1 hodinu)

250 Kč / za každou i započatou hodinu

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad ve smyslu § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebylo dosud vydáno.

Poznámka: Je-li požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané HZS Jihomoravského kraje nebo HZS České republiky, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

Nepřesáhne-li částka úhrady za poskytnutí informací jednomu žadateli 50,- Kč, může ji HZS Jihomoravského kraje poskytnout zdarma, a to na základě návrhu žadatele nebo i bez návrhu.

Bezplatně se poskytují ústní informace.

vytisknout  e-mailem