HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legislativa

GDPR

Nakládání s osobními údaji z pohledu Hasičského záchranného sboru České republiky

Nařízení kraje

V tomto článku jsou uvedena nařízení, které jsou závazné pro zřízení a činnost hasičského záchranného sboru i dalších jednotek požární ochrany na území Jihomoravského kraje.

Prováděcí předpisy

Plné znění prováděcích předpisů, nařízení vlády a vyhlášek Ministerstva vnitra, doplňující závazná pravidla a postupy pro činnost všech složek integrovaného záchranného systému ČR.

Zákony

Informace o zákonech, které se přímo vztahují k problematice požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, krizového havarijního plánování, ochrany obyvatelstva, povodňové problematiky a dalších souvisejících oblastí.

Právní předpisy, jimiž se HZS Jihomoravského kraje zejména řídí při své činnosti:

 • zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Právní předpisy upravující poskytování informací veřejnosti:

- čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  Výše uvedené právní předpisy jsou k nahlédnutí v elektronické podobě v úředních hodinách na Krajském ředitelství a v sídlech územních odborů HZS Jihomoravského kraje u osob, zajišťujících styk s občany v úředních dnech.
  Dále jsou k nahlédnutí v Kanceláři krajského ředitele Krajského ředitelství HZS Jihomoravského kraje, a to v denní pracovní době (Po - Pá 9.00 hod. - 14.00 hod.).
  Stejnopisy Sbírky zákonů zveřejňuje Ministerstvo vnitra ČR na internetové adrese: http://www.mvcr.cz.

vytisknout  e-mailem