Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Medaile Za zásluhy o bezpečnost ČEPS

16. 12. 2014 (Nicole Zaoralová) - V úterý 16. prosince 2014 převzali při slavnostním aktu v Míčovně Pražského hradu medaile „Za zásluhy o bezpečnost ČEPS“ vybraní představitelé Hasičského záchranného sboru České republiky.  

 

ČEPS, a.s., (Česká elektroenergetická přenosová soustava) uděluje medaile jako výraz ocenění dlouhodobé příkladné spolupráce a uznání mimořádného přínosu pracovníků veřejné správy, samosprávy a příslušníků složek integrovaného záchranného systému v oblasti zajištění bezpečnosti elektroenergetické přenosové soustavy České republiky.
 
Spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky a ČEPS se odehrává v rovině ochrany kritické infrastruktury. Oba subjekty se společně podílí na tvorbě bezpečnostní strategie České republiky, pořádají semináře, workshopy a cvičení na toto téma. Jedním z klíčových bodů spolupráce je společný postup při řešení mimořádné události typu „black out“ a zajištění dodávky elektrické energie subjektům kritické infrastruktury. Vzájemná spolupráce výrazně zvyšuje úroveň ochrany obyvatelstva v České republice.
 
Ocenění si převzali tito příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky:
  • plk. Ing. Oldřich Klegr – náměstek ředitele pro IZS a operační řízení, HZS hlavního města Prahy,
  • plk. Mgr. Martin Laníček – náměstek ředitele pro IZS a operační řízení, HZS Ústeckého kraje,
  • plk. Ing. Petr Klíma – ředitel územního odboru Chomutov, HZS Ústeckého kraje,
  • mjr. Ing. Radomír Fešar – velitel stanice Nový Jičín, HZS Moravskoslezského kraje,
  • ppor. Bc. Pavel Červenka – vrchní inspektor, HZS hlavního města Prahy.
ČEPS, a. s. působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. ČEPS, a. s. udržuje 41 rozvoden se 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3508 km a 220 kV o délce 1910 km. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s. přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur tzn., že zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. ČEPS, a.s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v České republice i v Evropě. Více informací na www.ceps.cz.
 
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142

vytisknout  e-mailem