HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mateřské školky, ve kterých se vyskytují osoby mladší než 3 roky

V poslední době se v Karlovarském kraji začal objevovat nový fenomén, kterým je umísťování dětí mladších tří let do školek. Tato možnost není vyloučena, ale z pohledu požární bezpečnosti je pak nutné provedení úprav samotných školek. Z výše uvedeného důvodu Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje přistoupil ke zpracování tohoto doporučení, jehož cílem je sjednotit různé pohledy na problematiku mateřských školek, ve kterých se vyskytují osoby mladší než 3 roky, a to jak z pohledu stavebního práva, tak z pohledu požární ochrany.  

Předpisy o požární ochraně hovoří o dětech mladších než 3 roky jako o osobách neschopných samostatného pohybu, takže z pohledu požární bezpečnosti staveb se jedná o zhoršení podmínek požární bezpečnosti a měla by být provedena změna v užívání i v návaznosti na vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Z pohledu stavebního práva se nejedná o změnu v užívání stavby, protože zařízení je určeno pro děti předškolního věku, který není blíže specifikován.
 
Pro řešení dané problematiky v rámci Karlovarského kraje bude uplatněn následující postup:
 
  • Všechny mateřské školky, kde se vyskytují osoby mladší než 3 roky, budou stavebně upraveny na základě PBŘS jako nově stavěné mateřské školky dle ČSN 730834 příloha C s použitím ČSN 730835 část 12 - Jesle (sam. PÚ musí tvořit každá třída, třída mateřské školy zahrnuje všechny místnosti, ve kterých se mohou pohybovat děti a to mimo únikové cesty vedoucí z tohoto úseku na volné prostranství, kromě přímého východu na volné prostranství, dva směry úniku, osazení ADS, povrchové úpravy stěn, stropů a podlahových krytin, šířka dveří na ÚC 0,9 m).
  • PBŘS bude předloženo ke schválení na HZS Karlovarského kraje, po schválení bude předáno příslušnému stavebnímu úřadu. PBŘS bude sloužit pro potřeby HZS při provádění výkonu SPD.
  • Mateřské školky, kde se budou vyskytovat děti mladší 3 let, musí být zařazeny dle § 4 odst. 2 písm. h) zákona o PO jako prostory se zvýšeným požárním nebezpečím a tyto školky musí mít zpracovánu dokumentaci požární ochrany dle zákona o PO.

     

 
Na základě poznatků ČSN 730835 (požární uzávěry bez samouzavíracího mechanismu u Zařízení sociální péče) je možné ponechat požární uzávěry bez samouzavíračů, vzhledem ke skutečnosti, že hrozí nebezpečí úrazu evakuovaných osob a zároveň se zde vyskytují osoby dohlížející na osoby se sníženou schopností pohybu (neschopné sam. pohybu), které v případě ohrožení objektu zajistí uzavření požárních dveří. Dveře musí být označeny informační tabulkou „Požární dveře – zavírat“ nebo jiným podobným sdělením. Dohled v mateřských školách musí být řádně a prokazatelně seznámen s tímto opatřením.

 

vytisknout  e-mailem