Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Máte vyčištěný komín?

25. září 2012 (Ivana Svitáková) - Se začátkem topné sezóny, ale i během ní hasiči každoročně likvidují zvýšený počet požárů způsobených od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Hasiči důrazně upozorňují na důslednost a včasnost při údržbě právě komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  

Požáry od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
 
V roce 2011 hasiči zapsali do svých statistik celkem 291 požárů způsobených provozem komínů a dalších 135 požárů od provozu spotřebičů paliv. Tyto požáry si vyžádaly tři lidské životy, 48 zraněných a škody se vyšplhaly na téměř 75 mil. korun.
 
Během prvního pololetí roku 2012 hasiči zaevidovali 203 požáry od komínů a 85 požárů způsobených závadou spotřebičů paliv.
 
Požáry způsobené závadami komínů
 v letech 2006 - 2011
 
 komíny
2006
2007
2008
2009
2010
2011
nevhodná konstrukce komínu
75
67
68
81
71
68
zazděný trám v komíně
68
44
45
60
59
59
spáry v komíně
51
50
45
33
36
32
jiskry z komína, vznícení sazí
133
102
114
140
152
132
celkem požárů
327
263
272
314
318
291
 
 
Požáry způsobené závadami spotřebičů paliv v letech 2006 - 2011
 
 
 topidla
2006
2007
2008
2009
2010
2011
technická závada topidla
57
55
38
39
55
35
špatný stav topidla, kouřovodu
32
32
22
31
23
20
nesprávné umístění nebo instalace
79
71
54
74
84
69
jiná závada topidla
13
5
16
16
9
11
celkem požárů
181
163
130
160
171
135
Ze statistiky vyčteme, že nejvíce požárů od provozu komína je způsobeno vznícením sazí a jiskrami z komína.
 
 
Co radí uživatelům spotřebičů paliv odborník?
 
Likvidace požáru chatyLikvidace požáru chaty
Zeptali jsme se plk. Ing. Zdeňka Hoška, vedoucího oddělení technické prevence generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR:
 
„Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv by lidé neměli podceňovat. Způsobené škody jdou ročně do stovek desítek korun a hlavně také dochází ke zranění i k úmrtím. Při samotném užívání spotřebičů paliv a provozu spalinových cest bychom se měli řídit následujícími bezpečnostními zásadami:
 
1. Umístění spotřebiče paliv
Podle druhu prostoru, resp. v závislosti na charakteristice prostředí, ve kterém má být spotřebič umístěn, je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.
 
2. Připojení spotřebiče paliv
Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.
 
3. Dostatečný přívod vzduchu
Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.
 
4. Odvod spalin
Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru – většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.
 
5. Používání předepsaného paliva
Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.
 
6. Dodržování bezpečných vzdáleností
Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla. Neurčí-li výrobce tyto vzdálenosti, jsou všeobecně určeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a v ČSN 06 1008.
 
7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy
Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých zbytků hořících částí paliva. Jejich rozměry, resp. velikosti přesahů od stěn topidel, jsou rovněž určeny v ČSN 06 1008.
 
8. Dodržování návodů k obsluze
Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.
 
 
9. Používat schválená topidla
Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.
 
10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.“
 
Změny ve lhůtách čištění komínů s účinností od 1. 1. 2011 naleznete na:
http://www.hzscr.cz/clanek/zmeny-ve-lhutach-cisteni-kominu.aspx
 
FOTO: HZS Moravskoslezského kraje
 
 
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail: ivana.svitakova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem