HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

 • Mapování rizik území ORP Bílovec
 • Mapování rizik území ORP Bohumín
 • Mapování rizik území ORP Bruntál
 • Mapování rizik území ORP Český Těšín
 • Mapování rizik území ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Mapování rizik území ORP Frýdek-Místek
 • Mapování rizik území ORP Frýdlant nad Ostravicí
 • Mapování rizik území ORP Havířov
 • Mapování rizik území ORP Hlučín
 • Mapování rizik území ORP Jablůnkov
 • Mapování rizik území ORP Karviná
 • Mapování rizik území ORP Kopřivnice
 • Mapování rizik území ORP Kravaře
 • Mapování rizik území ORP Krnov
 • Mapování rizik území ORP Nový Jičín
 • Mapování rizik území ORP Odry
 • Mapování rizik území ORP Opava
 • Mapování rizik území ORP Orlová
 • Mapování rizik území ORP Ostrava
 • Mapování rizik území ORP Rýmařov
 • Mapování rizik území ORP Třinec
 • Mapování rizik území ORP Vítkov

Mapování rizik území ORP Bílovec

bil.png
Riziko na území správního obvodu ORP Bílovec je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území měst Bílovec a Studénka, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Bílovec je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Odra, Bílovka, Sezina, Mlýnka a potoky: Děrenský, Butovický, Luční.
Odra – hrozí vylitím do údolní nivy 
Bílovka – ohrožuje město Bílovec a obce Stará Ves u Bílovce a Velké Albrechtice
Sezina – ohrožuje obec Bravantice
Mlýnka – ohrožuje město Studénka
Děrenský potok – ohrožuje obec Kujavy
Butovický potok – ohrožuje město Studénka místní část Butovice
Luční potok – ohrožuje obec Jistebník
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Bílovec je ohrožen zvláštní povodní, a sice vodním dílem Butovice, jež ohrožuje část města Studénka místní část Butovice.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Studénka se nachází objekt ohrožující únikem čpavku: Zimní stadión (fy Sportovní areály Studénka, s.r.o)
Havárie v silniční dopravě:
Přibližně středem správního obvodu ORP Bílovec prochází dálnice D1 a silnice I. třídy č. 47, která prochází centrem města Bílovec.
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Bílovec prochází významná železniční trať č. 270
Ostrava – Jistebník – Studénka – Přerov.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Bílovec z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městech Studénka a Bílovec. Jižní část správního území zabírá Chráněná krajinná oblast Poodří.

Mapování rizik území ORP Bohumín

boh.png

Riziko na území správního obvodu ORP Bohumín je poměrně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Bohumín, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.

Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Jižní část správního obvodu ORP Bohumín je ohrožena přirozenou povodní z vodních toků Stružka a Michálkovický potok, která při rozsahu stoleté povodně ohrožuje menší území s ojedinělými objekty.
Západní část území správního obvodu ORP Bohumín je ohrožena přirozenou povodní z vodního toku Odra, která při rozsahu stoleté vody ohrožuje intravilán části obcí Vrbice, Pudlov a Starý Bohumín.
Východní část území správního obvodu ORP Bohumín je ohroženo vodním tokem Olše, jež ohrožuje celý intravilán obecní části Dolní Lutyně-Věrňovice.
Zvláštní povodeň:
Severní a západní část území správního obvodu ORP Bohumín je ohrožena zvláštní povodní při narušení vodních děl Těrlicko, Šance a kaskády vodních děl Kružberk a Slezská Harta.
Únik nebezpečné látky:
Ve středu území správního obvodu ORP Bohumín, ve městě Bohumín se nachází významný objekt ohrožující únikem nebezpečné látky BOCHEMIE, s.r.o., jenž ohrožuje velkou část území města Bohumín.
Havárie v silniční dopravě:
Západní částí území správního obvodu ORP Bohumín prochází dálnice D1 a významná silnice I. třídy č. 67 procházející obcí Bohumín  přes Dolní Lutyň do Dětmarovic.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Bohumín prochází významná železniční trať:
trať č. 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín
trať č. 320 Bohumín – Dolní Lutyně - Čadca ŽSR
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Bohumín se projevuje nejvíce přímo ve městě Bohumín, kde v městské části Nový Bohumín je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení.

Mapování rizik území ORP Bruntál

bru.png
Riziko na území správního obvodu ORP Bruntál je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území měst Bruntál, Horní Benešov a Vrbno pod Pradědem, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Bruntál je ohrožen přirozenou povodní v severní a severovýchodní části (vodními toky Černá Opava, Střední Opava, Bílá Opava - Opava), ve střední části (vodním tokem Černý potok) a ve středozápadní části (vodním tokem Moravice).
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Bruntál je ohrožen zvláštní povodní na vodním dílem Slezská Harta, které ohrožuje část obce Leskovec nad Moravicí Slezskou Hartu a dále území ORP Opava.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Bruntál se nachází zimní stadion (Technické služby Bruntál s.r.o.) - objekt ohrožující únikem nebezpečné látky, další zimní stadion je pak na území města Horního Benešova (TJ Horní Benešov).
Havárie v silniční dopravě:
Středem správního obvodu ORP Bruntál, konkrétně městem Bruntál prochází dvě významné silnice I. třídy: č. 45 ve směru severovýchod – jihozápad a č. 11 ve směru východ – západ.
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Bruntál prochází významná železniční trať č. 310 Krnov – Bruntál – Olomouc.
Vítr:
Severozápad správního obvodu ORP Bruntál je ohrožen zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Severozápad správního obvodu ORP Bruntál je ohrožen zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Bruntál z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městech Bruntál a Horní Benešov. Severovýchodní částí správního území zabírá Chráněná krajinná oblast Jeseníky.
                                                                                                            

Mapování rizik území ORP Český Těšín

cet.png
Riziko na území správního obvodu ORP Český Těšín je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Český Těšín.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Český Těšín je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Ropičanka, v jeho jihovýchodní části a řekou Olše, jejíž záplavová oblast obepíná celou východní hranici ORP, tedy z jihu na sever, procházejíce cca 30 % intravilánu města Český Těšín.  Mírným rozvodněním ohrožuje správní obvod Šadovský potok, zvýšeným pak vodní tok Hrabinka, jež oba zasahují z východu směrem do středu správního obvodu.  
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Český Těšín není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
Na území správního obvodu ORP Český Těšín, konkrétně ve středu města Český Těšín se nachází objekt ohrožující únikem nebezpečné látky, a sice zimní stadion. Dále menším množstvím nebezpečné látky ohrožují správní území města Český Těšín Těšínské jatky, s.r.o.
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Český Těšín prochází rychlostní silnice R48 ze směru Frýdek-Místek – Horní Žukov a dále silnice I. třídy č. 11 ze směru Ostrava – Havířov – Stanislavice – Mosty, silnice č. 48 obepínající západní část hranice katastru města Český Těšín a silnice č. 67 ze směru Karviná – Český Těšín.
Havárie v železniční dopravě:
Podél východní hranice, směrem ze severu na jih, prochází správním obvodem ORP Český Těšín železniční trať č. 320 procházejíce městy: Bohumín – Karviná – Český Těšín – Třinec – Mosty u Jablunkova.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního území obvodu ORP Český Těšín z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje přímo na území katastru města Český Těšín.

Mapování rizik území ORP Frenštát pod Radhoštěm

fre.png
Riziko na území správního obvodu ORP Frenštát p.R. je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Frenštát p.R., kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Frenštát p.R. je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Lubina, Tichávka, Jičínka, Bystrá, Lomná, Radhoštnice a potoky: Lichnovský, Markův, Bystrý a Lánský.
Lubina – ohrožuje město Frenštát p.R.
Tichávka – ohrožuje obec Tichá
Jičínka – ohrožuje obec Veřovice
Bystrá – ohrožuje obec Trojanovice
Lomná – ohrožuje město Frenštát p.R. a obec Trojanovice
Radhoštnice – ohrožuje obec Trojanovice
Lichnovský potok – ohrožuje obec Bordovice a Lichnov
Markův potok – ohrožuje město Frenštát p.R. a obec Trojanovice
Bystrý potok – ohrožuje město Frenštát p.R.
Lánský potok – ohrožuje město Frenštát p.R. a obec Trojanovice
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Frenštát p.R. není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Frenštát p.R. se nachází objekt ohrožující únikem nebezpečné látky, a sice: Zimní stadión (fy TJ Frenštát p.R.).
Havárie v silniční dopravě:
Středem správního obvodu ORP Frenštát p.R. prochází silnice I. třídy č. 58, která prochází centrem města Frenštát p.R..
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Frenštát pod Radhoštěm prochází dvě železniční tratě, trať č. 323 Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm Veřovice –Valašské Meziříčí a trať č. 325 Veřovice – Kopřivnice – Příbor – Studénka.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Frenštát p.R. z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městě Frenštát p.R.. Takřka polovinu správního území ORP Frenštát p.R. zabírá Chráněná krajinná oblast Beskydy.

Mapování rizik území ORP Frýdek-Místek

 frm.png
Riziko na území správního obvodu ORP Frýdek-Místek je poměrně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území města Frýdek-Místek, obce Paskov, Nošovice, Krmelín, Raškovice a Vyšní Lhoty, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Frýdek-Místek je ohrožen přirozenou povodní v severní části z vodních toků Ostravice, Olešná a Lesní potok ohrožujíce obce Paskov, Žabeň, Sviadnov, město Frýdek – Místek, dále záplavová oblast vodního toku Ostravice pokračuje k jižním hranicím správního obvodu procházejíc obecní částí Kunčičky u Bašky, kde následně přechází do správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Vodní tok Olešná u jižní hranice správního obvodu ORP Frýdek-Místek ohrožuje obec Pálkovice.
Druhým ramenem řeky Ostravice se v jižní části města Frýdek-Místek stává řeka Morávka, jejíž záplavová oblast přibližně kopíruje jižní hranici katastru města, dále ohrožuje obec Nošovice, Nižní Lhoty, obecní část Záhoří a obec Morávka.
Východní část správního obvodu ORP Frýdek-Místek je ohrožena vodním tokem Stonávka, jež ohrožuje obec Třanovice.
Západní část správního obvodu ORP Frýdek-Místek ohrožuje přirozenou povodní vodní tok Ondřejnice, a sice město Brušperk a další území s ojedinělými objekty.
Zvláštní povodeň:
Severo-východní část území správního obvodu ORP Frýdek-Místek je ohrožena zvláštní povodní při narušení vodního díla Žermanice.
Přibližně svislým směrem prochází středem území správního obvodu ORP Frýdek-Místek záplavová zóna zvláštní povodně vodních děl Morávka, Šance, Olešná a v jižní části Baška. Ohroženy jsou obce Paskov, Žabeň, Sviadnov, město Frýdek-Místek a obec Baška.
Únik nebezpečné látky:
V severní části území správního obvodu ORP Frýdek-Místek, v obci Krmelín se nachází významný ohrožující objekt – firma Explosia, a.s. Krmelín (sklad výbušnin – sk. B), dále v katastru obce Paskov se nachází významný objekt ohrožující únikem nebezpečné látky – Biocel Paskov, a.s. (čpavek, čpavková voda – sk. A), v jihovýchodní části středu správního obvodu ORP Frýdek-Místek, v obci Nošovice ohrožuje firma Dymos Czech Republic, s.r.o. nebezpečnou látkou (Isocyanat, Acmosil – sk. B) a firma Plzeňský prazdroj a.s. - pivovar RADEGAST (čpavek), v obci Vyšní Lhoty se nachází úpravna vody (chlór), v obci Raškovice firma Saft Ferak a.s. Raškovice (odpady hydroxidu Ni – skupina A), ve městě Frýdek-Místek jsou významní ohrožovatelé firmy: AM Frýdek-Místek, a.s. (kapalné odpady), Beskydské uzeniny, a.s. Frýdek-Místek (čpavek) a Víceúčelová sportovní hala Frýdek-Místek (čpavek).
Havárie v silniční dopravě:
Přibližně svislým směrem až do města Frýdek-Místek prochází územím správního obvodu ORP Frýdek-Místek rychlostní silnice č. R56. Kolmo na ní, východním směrem z města Frýdek-Místek do Českého Těšína vede rychlostní silnice č. R48. Jejich opačnými stranami pak z města Frýdek-Místek jsou podélným západním směrem silnice první třídy: č. 48 směřující na Příbor a silnice I. třídy č. 56 vedoucí svisle z města Frýdek-Místek směrem na Frýdlant nad Ostravicí.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Frýdek-Místek prochází železniční trať č. 323 ve směru Ostrava – Kunčice – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Čeladná - Veřovice – Valašské Meziříčí a trať č. 322 ve směru Frýdek-Místek – Český Těšín.
Vítr:
Zejména na jihu správního obvodu ORP Frýdek-Místek se nachází oblast se zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Jižní část správního obvodu ORP Frýdek-Místek (cca 30 % celkové plochy území) je ohrožen zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek.
Metan:
Severní a severozápadní část správního obvodu ORP Frýdek-Místek je území s možným nahodilým výstupem metanu.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Frýdek-Místek se projevuje nejvíce přímo ve městě Frýdek-Místek, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Jižní část správního území (cca 30 %) zabírá Chráněná krajinná oblast Beskydy.

Mapování rizik území ORP Frýdlant nad Ostravicí

fro.png
Riziko na území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území města Frýdlant nad Ostravicí, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Frýdlant nad Ostravicí je ohrožen přirozenou povodní, a sice vodními toky Ostravice, Frýdlantská Ondřejnice a Čeladenka, jež ohrožují menší území s ojedinělými objekty.
Zvláštní povodeň:
Přibližně svislým směrem, ze středu na sever, prochází územím správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí záplavová zóna zvláštní povodně vodního díla Šance. Ohroženy jsou obce Ostravice, město Frýdlant nad Ostravicí, Pržno a přilehlé obecní části.
Únik nebezpečné látky:
V katastru obce Nová Ves se nachází objekt ohrožující své okolí nebezpečnou látkou (chlór). Dotčen je zejména areál úpravny, blízké chatové kolonie a dále obce Ostravice, Čeladná, Pstruží, Malenovice a město Frýdlant nad Ostravicí.
Havárie v silniční dopravě:
Přibližně svislým směrem prochází středem území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí silnice I. třídy č. 56 vedoucí z města Frýdek-Místek přes Frýdlant nad Ostravicí, dále prochází obcí Ostravice, kde vstupuje do chráněné krajinné oblasti Beskydy, následně kopíruje v délce cca 6 km vodní nádrž Šance, poté prochází obcí Bílá, před kterou se stáčí jihozápadním směrem a pokračuje k jihozápadním hranicím ORP.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí prochází železniční trať č. 323 ve směru Ostrava – Kunčice – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Pstruží – Čeladná - Veřovice – Valašské Meziříčí a trať č. 324 vedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí do obce Ostravice.
Vítr:
Na území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí, zejména v oblasti chráněné krajinné oblasti Beskydy, se nachází oblasti se zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Velká část část správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí (cca 70 % celkové plochy území) je ohrožen zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek, jde zejména o chráněnou krajinnou oblasti Beskydy, ale také severozápadní část území ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí se projevuje nejvíce přímo ve městě Frýdlant nad Ostravicí, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Jižní část správního území (cca 60 %) zabírá Chráněná krajinná oblast Beskydy.

Mapování rizik území ORP Havířov

hav.png
Riziko na území správního obvodu ORP Havířov je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází přímo území města Havířov.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Havířov je ohrožen přirozenou povodní, a sice směrem z jihu vodním tokem Lučina, který přibližně ve středu západní části správního obvodu ohrožuje město Havířov, prochází jim z jihu katastru města směrem na severo-západ, kde se následně stáčí na západ a pokračuje do správního obvodu ORP Ostrava, přičemž dále ohrožuje ojedinělé budovy a ojediněle osídlené části území.
                            Podobně vodní tok Stonávka, v jihovýchodní oblasti správního obvodu ORP Havířov, ohrožuje chatovou kolonii náležející do katastru “Hradiště pod Babí horou“.
Na území správního obvodu ORP Havířov jsou ještě další vodní toky jako např. Chotěbuzka a Sušanka, u nichž dojde při překročení směrodatných limitů k vybřežení vody z koryta, avšak ohrožení je v tomto případě nahodilé, a v případě objektů ojedinělé a takřka nevýznamné.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Havířov je ve své západní části ohrožen záplavovou vlnou, jež má tvar pásu široký cca 500 m a vede z jihozápadní části správního obvodu ORP Havířov směrem do středu jeho západní hranice. Ohrožena je část obce Horní Bludovice a ojedinělé části území katastru města Havířov.
Ze středu správního obvodu ORP Havířov, pak severovýchodním směrem vzniká ohrožení vodní nádrží Těrlicko. Ohrožena je při tom obec Albrechtice.
Únik nebezpečné látky:
Na katastru obce Horní Suchá své okolí ohrožuje firma PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod, Horní Suchá (propan butan – skupina B), na území města Havířov pak Zimní stadion (čpavek).
Havárie v silniční dopravě:
Správním územím obvodu ORP Havířov prochází silnice I. třídy č. 11 vedoucí ze západu městem Havířov, jihovýchodním směrem přes místní část Bludovice, obec Těrlicko a okolo jižní poloviny vodní nádrže Těrlicko východně na území správního obvodu ORP Český Těšín.
Havárie v železniční dopravě:
Přibližně ze středu správního obvodu ORP Havířov vede přibližně vodorovným směrem železniční trať č. 321 směrem na území správního obvodu ORP Karviná, kde se stáčí jižním směrem do města Český Těšín.
Metan:
Severní část správního obvodu ORP Havířov je území s možným nahodilým výstupem metanu, zahrnujíc obec Horní suchá a místní části Prostřední Suchá, Dolní Suchá a východní okraj Šumbarku.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního území obvodu ORP Havířov z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje přímo na území katastru města Havířov.

Mapování rizik území ORP Hlučín

hlu.png
Riziko na území správního obvodu ORP Hlučín je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na území katastru města Hlučín a Dolní Benešov, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Hlučín je ohrožen přirozenou povodní zejména ve své západní, jihozápadní a jižní části vodními tokem Opava a menšími vodními toky: Mlýnská strouha, Štěpánka, Opustka, Přehyně, Juliánka, Vařešinka, Děhylovský potok, a Jasénka přičemž v tomto směru ohrožují takřka celé území města Dolní Benešov a při pravém rameni řeky Opavy, u Hlučínského jezera, chatové kolonie.
Ve východní části území správního obvodu ORP Hlučín pak až do jeho středu zasahuje záplavová oblast vodního toku Bečva, která ohrožuje obec Hať a několik málo objektů v katastru obce Vřesina. Podobný rozměr negativního potenciálu má vybřežení severněji položeného vodního toku Doubravka v katastru obce Píšť.
O něco vyšší míru ohrožení znamená jihovýchodně položený Ludgeřovický potok pro obce Ludgeřovice a Markvartovice.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Hlučín je ohrožen zvláštní povodní, která má kartograficky velice podobné hranice s rozlivem při přirozené povodni. Vodní díla ohrožující území správního obvodu ORP Hlučín jsou Slezská Harta a Kružberk, která z jihozápadu ohrožují jižní část obecní části Zábřeh a město Dolní Benešov, jižní okraj obce Kozmice a ojedinělé objekty položené v jižní a jihozápadní části města Hlučín, které navíc ohrožuje rozliv Hlučínského jezera.
Únik nebezpečné látky:
Na katastrálním území města Hlučín, konkrétně v jeho severně položené městské části Darkovičky, se nachází sklad průmyslových trhavin, firma FITE, a.s. (skupina A), která se však nachází v neosídlené oblasti. Jižní část území správního obvodu ORP Hlučín, je ohrožena dosahem negativního účinku nebezpečné látky, jejíž zdroj sice zasahuje na území správního obvodu ORP Hlučín, ale sídlo má na území správního obvodu ORP Ostrava, konkrétně v městském obvodu Martinov, jde o firmu Mlékárna Kunín, a.s. provozovna Martinov (čpavek). V tomto případě se také jedná o neosídlenou oblast.
Havárie v silniční dopravě:
Přibližně ze středu západní hranice správního obvodu ORP Hlučín, jihovýchodním směrem, prochází silnice I. třídy č. 56, jež prochází obecní části Zábřeh, městem Dolní Benešov, obcí Kozmice, městem Hlučín a obcí Ludgeřovice.
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Hlučín prochází železniční trať č. 317 z Kravař do Hlučína. Její trasa takřka kopíruje trasu silnice I. třídy č. 56 (viz výše). Jihozápadní části směrem na jih pak prochází v délce cca 5 km železniční trať č. 321 vedoucí z Opavy do Ostravy.
Metan:
Jihovýchodní část správního obvodu ORP Hlučín je území s možným nahodilým výstupem metanu. Ohroženy jsou převážně neosídlené oblasti, zóna okrajově zasahuje do osídlené jižní části katastru obce Ludgeřovice.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Hlučín z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městech Hlučín a Dolní Benešov. V západní části správního obvodu ORP Hlučín, v kastru města Dolní Benešov (na severu jeho části Zábřeh) se nalézá veřejné vnitrostátní letiště, jehož provozovatelem je Slezský aeroklub Zábřeh. Zranitelnost území správního obvodu ORP Hlučín také zvyšuje skutečnost, že severní část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

Mapování rizik území ORP Jablůnkov

jab.png
Riziko na území správního obvodu ORP Jablunkov je poměrně nízké. Mírně zvýšené riziko je v přímo ve městě Jablunkov a dále v obcích Hrádek, Návsí a Mosty u Jablunkova, kudy prochází železniční koridor, silnice první třídy a vodní toky.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Přirozenou povodní od vodního toku Olše je ohroženo město Jablunkov a obec Návsí, kde může být zaplaveno několik desítek budov.
Dalším významným vodním tokem na území správního obvodu ORP Jablunkov, kde hrozí přirozená povodeň, je Lomná. Ohrožuje obce Horní Lomná, Dolní Lomná a město Jablunkov, kde může být zaplaveno několik budov.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Jablunkov není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
Na území správního obvodu Jablunkov se nachází jeden významnější zdroj nebezpečí, a sice firma Smiten, s.r.o., který ohrožuje malou část obce Návsí (dvě desítky obytných budov)
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Jablunkov prochází významná silnice I. třídy č. 11.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Třinec procházejí významný železniční koridor:
č. 320:  Bohumín – Čadca.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Jablunkov se projevuje nejvíce přímo ve městě Jablunkov. I přesto jsou všechny obce na území správního obvodu velice řídce osídleny, proto je zde nižší kumulace významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Zranitelnost na území správního obvodu ORP Jablunkov je tudíž nižší než v ostatních správních obvodech Moravskoslezského kraje. Zranitelnost území správního obvodu ORP Jablunkov také zvyšuje skutečnost, že velkou část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou a Slovenskou republikou.

Mapování rizik území ORP Karviná

kar.png
Riziko na území správního obvodu ORP Karviná je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází přímo na území města Karviná.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Karviná je ohrožen přirozenou povodní, a sice směrem z jihu vodním tokem Olše, která ohrožuje místní část Louky a Lázně Darkov. V severozápadní části pak vstupuje na území ORP Orlová.
Ojedinělé objekty pak ve středu západní části ohrožuje spolu s vodním tokem Stonávka Karvinský potok.
Severní a severovýchodní část území obce Petrovice u Karviné a místní části Dolní Marklovice a Závada ohrožuje vodní tok Petrůvka.
Zvláštní povodeň:
Vodní dílo Těrlicko ohrožuje možností vzniku záplavové vlny velkou část území správního obvodu Karviná. Ve směru průběhu záplavové vlny, ze střední části jihu správního území ORP Karviná, ohrožuje obce: Stonava, místní část Lázně Darkov, západní část města Karviná, celou místní část Staré Město, Koukolná a v severozápadní části správního území ORP Karviná obec Závadu.
Únik nebezpečné látky:
Území města Karviná ohrožuje únikem nebezpečné látky (čpavek) Zimní stadion Karviná, obec Petrovice u Karviné společnost EQUUS spol. s r.o. - středisko Petrovice (dusičnan amonný) a další ohrožovatelé, zejména doly Karviná, závod ČSA; Důl ČSM Stonava a Důl Darkov, jež ohrožují nebezpečnou látkou (chlór) menší území s menším počtem ohrožených osob.
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Karviná prochází ze severozápadu směrem přes město Karviná a dále jihovýchodně na Český Těšín silnice I. třídy č. 67.
Ze západu, ze statutárního města Ostrava, přibližně vodorovným směrem do města Karviná silnice I. třídy č. 59.
Havárie v železniční dopravě:
Z města Bohumín, přes Dětmarovice, město Karviná směrem do Českého Těšína vede šikmým směrem, ze severozápadu na jihovýchod, trať číslo 320.
Z obce Dětmarovice, přes obec Petrovice u Karviné směrem na Polskou republiku pak trať číslo 833.
Z města Havířov, pak cca 3 km dlouhým úsekem jihovýchodní části správního obvodu ORP Karviná, vede trať na město Český Těšín č. 321
Metan:
Celá jižní polovina správního obvodu ORP Karviná je ohrožena únikem důlních plynů. Největší měrou jde o nejnižší kategorii (území s možným nahodilým výstupem), na katastrálním území Karviná - Doly jde však o vyšší kategorie nebezpečí, včetně kategorie nejvyšší - “karbonské okno“.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního území obvodu ORP Karviná z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje přímo na území katastru města Karviná. Zranitelnost území správního obvodu ORP Karviná také zvyšuje skutečnost, že velkou část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

Mapování rizik území ORP Kopřivnice

kop.png
Riziko na území správního obvodu ORP Kopřivnice je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území měst Kopřivnice a Příbor, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Kopřivnice je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Lubina a Sedlnice.
Lubina – ohrožuje města Kopřivnice a Příbor, obce Vlčovice, Lubina, Skotnice, Mošnov a Petřvald
Sedlnice – ohrožuje obce Ženklava, Závišice a méně osídlenou část Štramberku
Zvláštní povodeň:
V jihovýchodní části území správního obvodu ORP Kopřivnice je v délce až cca 6 km záplavová zóna, jejíž zdrojem je vodní dílo Větřkovice. Ohrožena je obec Lubina, město Příbor a jižní část obce Skotnice.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Kopřivnice se nachází objekt ohrožující únikem čpavku: Zimní stadión (Správa sportovišť Kopřivnice). Do správního obvodu ORP Kopřivnice zasahuje v k.ú. Mošnov zóna havarijního plánování objektu ČEPRO, a.s. – sklad Sedlnice, kde jsou skladovány pohonné hmoty.
Havárie v silniční dopravě:
Katastr města Příbor, křížovitým tvarem, protínají 2 frekventované silnice I. třídy. Vodorovně z města Frýdek-Místek směrem na Nový Jičín jde o silnici č. 48, svislým směrem pak silnice číslo 58 směr Ostrava, Frenštát p.R.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Kopřivnice prochází železniční trať č. 325 ve směru Studénka – Kopřivnice – Veřovice.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Kopřivnice se projevuje nejvíce ve městech Příbor a Kopřivnice, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Významná je také skutečnost umístění mezinárodního letiště – Letiště Leoše Janáčka Ostrava (Letiště Ostrava, a.s.) nacházejícího se v severozápadní části území správního obvodu ORP Kopřivnice, konkrétně na katastru obce Mošnov.

Mapování rizik území ORP Kravaře

kra.png
Riziko na území správního obvodu ORP Kravaře je poměrně nízké, s výjimkou jižní části kde je riziko zvýšené. Jedná se o území města Kravaře, kde je vyšší zranitelnost než v ostatních obcích a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Přirozenou povodní od vodního toku Opava je ohrožena jižní část území správního obvodu ORP Kravaře. Ohrožuje téměř celý intravilán části obce Dvořisko a menší část cca 10% intravilánu části obcí Kouty a Kravaře.
Zvláštní povodeň:
Jižní část území správního obvodu ORP Kravaře spolu s větší polovinou intravilánu města Kravaře je ohrožena zvláštní povodní při narušení vodních děl Kružberk a Slezská Harta.
Havárie v silniční dopravě:
Jižní částí správního obvodu ORP Kravaře prochází přes město Kravaře významná silnice I. třídy 56 mezi Ostravou a Opavou.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Kravaře procházejí dvě železniční tratě:
trať č. 317 z Opavý do Hlučína
a trať č. 318 z Kravař do obce Chuchelná.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Kravaře se projevuje nejvíce přímo ve městě Kravaře, kde je vyšší hustota obyvatel než v ostatních obcích správního obvodu a kde se nachází zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení.

Mapování rizik území ORP Krnov

krn.png
Riziko na území správního obvodu ORP Krnov je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území měst Krnov a Město Albrechtice, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Krnov je ohrožen přirozenou povodní:
 • vodním tokem Osoblaha, jež směrem od severovýchodu ohrožuje obce Osoblaha, Bohušov, Dolní Povelice, obecní část Pitárné, Arnultovice, obec Jindřichov, město Janov, obec Petrovice, a přilehlé obecní části, popřípadě další menší části území s ojedinělými objekty.
 • jihovýchodní části území správního obvodu ORP Krnov ohrožuje řeka Opava město Krnov, přičemž východním směrem dále ohrožuje obec Brantice a Zátor v části Loučky.
 • V jihovýchodní části katastru města Krnov dochází k soutoku řek Opava a Opavice.
 • Vodní tok Opavice dále severním směrem ohrožuje obecní části Krásné Loučky, Linhartovy, Opavice, Město Albrechtice, obecní část Hynčice, Hejnov, obec Holčovice, obecní část Spálené, popřípadě další menší části území s ojedinělými objekty.
 • V jižní části území správního obvodu ORP Krnov ohrožuje vodní tok Čížina obec Lichnov.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Krnov není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
V katastru města Krnov, se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou - firma HEMAX TRADING, spol. s r.o. (nátěrové hmoty), Krnovský lihovar, spol. s.r.o. (etanol), dále je v katastru města plnírna LPG, firma Primaplyn Kubálek Zdeněk, Technické služby Krnov, s.r.o. (čpavek), firma WERA NOVA s.r.o., Krnov (čpavek). V obci Úvalno firma Den Braven Czech and Slovak a.s. své okolí ohrožuje skladem, ve kterém se také nacházejí hořlavé a extrémně hořlavé kapalin.
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Krnov, přímo ve městě Krnov se střetávají 2 silnice I. třídy. Č. 45 ze severního směru státních hranic ČR s Polskou republikou, která dále pokračuje jihozápadním směrem na Bruntál a silnice č. 57, která z Opavy překračuje jihovýchodní hranici správního obvodu a z města Krnov dále pokračuje přibližně severním směrem na Město Albrechtice, Třemešnou, obec Vysoká, kde následuje ke státní hranice s Polskou republikou.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Krnov prochází železniční trať č. 310 ve směru Opava - Krnov – Zátor - Bruntál - Olomouc. Dále trať č. 292 vedoucí z Krnova do Třemešné a Jindřichova a dále pokračuje do Polské republiky. A trať č. 298 vedoucí z Třemešné do Osoblahy.
Vítr:
Severozápad území správního obvodu ORP Krnov je ohrožen zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Severozápad území správního obvodu ORP Krnov je ohrožen zvýšeným nebezpečím sněhových srážek.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Krnov se projevuje nejvíce na katastrálním území města Krnov a Města Albrechtice, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. V jižní části katastru města Krnov se nalézá veřejné vnitrostátní letiště, jehož provozovatelem je Aeroklub Krnov. Zranitelnost území správního obvodu ORP Krnov také zvyšuje skutečnost, že větší část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

Mapování rizik území ORP Nový Jičín

noj.png
Riziko na území správního obvodu ORP Nový Jičín je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Nový Jičín.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Nový Jičín je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Odra, Jičínka, Luha, Zrzávka, Sedlnice, Grasmanka a potoky: Kletenský a Husí.
Odra – hrozí vylitím do údolní nivy a ohrožuje obec Bernartice n.O.
Jičínka – ohrožuje město Nový Jičín a obce Mořkov, Životice u NJ, Žilina, Šenov u NJ a Kunín
Luha – ohrožuje obce Polouvsí a Jeseník n O.
Zrzávka – ohrožuje obce Hodslavice a Bludovice
Sedlnice – ohrožuje obec Sedlnice
Grasmanka – ohrožuje město Nový Jičín a obce Jičina a Loučka u NJ
Kletenský potok – ohrožuje obec Suchdol n.O.
Husí potok – ohrožuje obec Hladké Životice
Zvláštní povodeň:
V severovýchodní  části území správního obvodu ORP Nový Jičín je v délce až cca 5 km záplavová zóna, jejíž zdrojem jsou vodní nádrže v obci Bartošovie, která je tímto i ohrožena.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Nový Jičín se nachází objekt ohrožující únikem čpavku: Zimní stadión (Hokejový klub Nový Jičín).
Havárie v silniční dopravě:
Správním obvodem ORP Nový Jičín procházejí dvě významné silnice I. třídy, a sice č. 57 ve směru sever - jih a silnice č. 48 ve směru východ - západ.
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Nový Jičín prochází významná železniční trať č. 270 Ostrava – Hladké ŽivoticeSuchdol nad Odrou – Jeseník n.O. – Přerov
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Nový Jičín z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se projevuje nejvíce přímo ve městě Nový Jičín. Významnou část správního území zabírá Chráněná krajinná oblast Poodří.

Mapování rizik území ORP Odry

odr.png
Riziko na území správního obvodu ORP Odry je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území města Odry a Fulnek, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Odry je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Odra, Husí potok, Gručovka, Vraženský potok
Odra – hrozí vylitím do údolní nivy a ohrožuje město Odry a obce Klokočůvek, Heřmánky, Jakubčovice n.O. a Loučky u Oder
Husí potok – ohrožuje město Fulnek a obce Dolejší Kunčice, Vlkovice, Jerlochovice a Stachovice
Gručovka – ohrožuje obec Lukavec
Vraženský potok – ohrožuje obce Hynčice a Vražné
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Odry není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Odry se nachází objekt ohrožující své okolí nebezpečnou látkou, a sice firma Semperflex Optimit s.r.o. (čpavek).
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Odry prochází dálnice č. D1 a silnice I. třídy č. 47 ze směru Bílovec – Fulnek – Odry – Hranice.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Odry prochází železniční trať č. 277 ve směru Suchdol nad Odrou - Fulnek a trať č. 276 vedoucí ze Suchdolu nad Odrou přes Odry do Budišova nad Budišovkou.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Odry se projevuje nejvíce ve městech Fulnek a Odry, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení.

Mapování rizik území ORP Opava

opa.png
Riziko na území správního obvodu ORP Opava je poměrně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území Statutárního města Opava a města Hradec nad Moravicí, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Opava je ohrožen přirozenou povodní. Z východního směru ohrožuje svým potenciálním rozlivem řeka Opava Statutární město Opava. Směrem na severozápad řeka Opava dále ohrožuje obec Holasovice a obecní část Skrochovice a Pustý Mlýn, kde zároveň hrozí vybřežení vodního toku Čížina.
Na území hranic katastrů městské částí Statutárního města Opava - Malé Hoštice a městké části Komárov se vlévá do řeky Opavy vodní tok Moravice, která před tím ohrožuje jižní městské části statutárního města Opava a jižním směrem pak ohrožuje obec Branka u Opavy, město Hradec nad Moravicí a obec Žimrovice.
Poblíž místa soutoku vodních toků Opava a Moravice (viz výše), ve vzdálenosti cca 1 km západním směrem se do vodního toku Moravice vlévá Otický příkop, jenž spolu s řekou Hvozdnice ohrožují obec Otice.
Řeka Hvozdnice dále východním směrem ohrožuje obec Dolní Životice, Mladecko, Jakartovice a obecní část Bohdanovice.
Zvláštní povodeň:
Území správního obvodu ORP Opava je ohrožen zvláštní povodní při narušení vodního díla Slezská Harta, a Kružberk. Ve směru jejich potenciální záplavové vlny ohrožují obec Žimrovice, město Hradec nad Moravicí, obec Branka u Opavy, za níž dochází k většímu rozlivu zasahující obec Otice, východní polovinu statutárního města Opava, včetně jejího katastrálních území Kylešovice, Kateřinky, Opava-Město, Opava-Předměstí a městských částí Malé Hoštice a Komárov. Záplavová vlna dále pokračuje východním směrem přes jižní část obce Velké Hoštice, Štítina, Lhota u Opavy, Smolkov, město Háje ve Slezsku, popřípadě další území obecních částí a území s ojedinělými výskyty objektů.
Únik nebezpečné látky:
Převážná většina objektů ohrožujících nebezpečnou látkou se nachází přímo v katastru statutárního města Opava. Jde o podniky: Bivoj, a.s. (čpavek), Carlson-oil, s.r.o. (etylalkohol), NOWACO Czech Republic s.r.o. (čpavek), NOWACO OPAVA s.r.o. (čpavek), Opavia-Lu, s.r.o. (čpavek), Teva Czech Industries, s.r.o. (čpavek, diethylether - sk. A, aceton, metanol, ethylalkohol), Zimní stadion Opava (čpavek).
Havárie v silniční dopravě:
Na území Statutárním městě Opava se sbíhají 4 silnice I. třídy. Jedná se o silnici č. 57, která z města Krnov procházejíc Opavou dále pokračuje jižním směrem na Hradec nad Moravicí a Fulnek. Dále silnici I. třídy č. 11, která z města Bruntál směřuje přes Opavu do Ostravy. Silnice I. třídy č. 46, která z Olomouce, přes Šternberk, Moravský Beroun a Opavu dále pokračuje do Sudic (státní hranice s Polskou republikou). A silnice I. třídy č. 56, jenž z Opavy tvoří druhý, severní tah, přes město Kravaře, Dolní Benešov a Hlučín do Ostravy.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Opava prochází železniční trať č. 310 ve směru Krnov – Opava, trať č. 314 ve směru JakartoviceOpava, trať č. 315 ve směru Hradec nad Moravicí – Opava a trať č. 321 z Opavy do Ostravy.
Zranitelnost území:
Nejvyšší míra zranitelnosti území správního obvodu ORP Opava se projevuje nejvíce přímo v katastru Statutárního města Opava, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Zranitelnost území správního obvodu ORP Opava také zvyšuje skutečnost, že severní část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

Mapování rizik území ORP Orlová

orl.png
Riziko na území správního obvodu ORP Orlová je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází přímo území města Orlová.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
 Ve střední části území správního obvodu ORP Orlová, při jeho západní hranici, ohrožuje ojedinělé objekty vodní tok Stružka a Zimovůdka.
Zvláštní povodeň:
Zdrojem ohrožení jsou vodní díla Těrlicko (ohrožena je část území obce Doubrava) a v severozápadní části pak mírně zasahuje svou potenciální záplavovou vlnou vodní dílo Slezská Harta a Kružberk.
Únik nebezpečné látky:
Na katastru města Orlová své okolí ohrožuje Zimní stadion Orlová (čpavek).
Havárie v silniční dopravě:
Přes správní obvod ORP Orlová prochází silnice č. 59 vedoucí z Ostravy přes město Petřvald dále do Karviné, kde se spojuje se silnicí č. 67, která pokračuje do Českého Těšína.
Metan:
Celá jižní polovina správního obvodu ORP Orlová je území s možným nahodilým výstupem metanu, zahrnujícím obec Doubravu a města Petřvald a Orlovou, kde se vyskytují nebezpečnější kategorie, a sice „nebezpečná území“ s ojedinělými výskyty „karbonských oken“, které znamenají nejnebezpečnější místa.
Zranitelnost území:

Nejvyšší zranitelnost území správního obvodu ORP Orlová z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje přímo na území katastru města Orlová, v místní části Lutyně a Poruba a dále ve městě Petřvald.

Mapování rizik území ORP Ostrava

 ost.png
Riziko na území správního obvodu ORP Ostrava je vzhledem k počtu a hustotě ohrožujících faktorů a jejich potenciálním dopadům na chráněné zájmy vysoké. Nejvyšší riziko se nachází přímo na katastrálním území Statutárního města Ostrava, konkrétně v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Poruba, Martinov ad.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Ostrava je ohrožen přirozenou povodní. Přibližně ve středu jižní části správního obvodu ORP Ostrava ve směru svého toku řeka Odra ohrožuje pomezí hranic městských obvodů Proskovice a Polanka nad Odrou, severním směrem pak Výškovice, okrajovou západní část městského obvodu Zábřeh, Svinov, při maximálním rozlivu celé území městského obvodu Nová Ves a jihovýchodní část Třebovic.
V těchto místech se do ní vlévá řeka Opava, která před tím, na území správního obvodu Ostrava ohrožuje ve směru svého toku východní a jihovýchodní část městského obvodu Martinov a již zmíněný městský obvod Třebovice, kde se na jeho hranici a hranici městského obvodu Nová Ves vlévá do Odry.
Odra následně ve směru svého toku ohrožuje neosídlené jižní a jihovýchodní oblasti městského obvodu Hošťálkovice a dále pokračuje severovýchodním směrem ohrožujíc při maximálním rozlivu takřka celý městský obvod Přívoz, neosídlenou část městského obvodu Hrušov, Koblov, Antošovice a Heřmanice, kde hrozí taktéž v neosídlených oblastech vybřežení vodního toku Stružka.  
Na pomezí hranic městských obvodů Koblov, Hrušov a Přívoz se vlévá z jihu do Odry vodní tok Ostravice. Ta před tím ve směru svého toku, od překročení hranic správního obvodu ORP Frýdek-Místek ohrožuje na jihu správního obvodu ORP Ostrava katastr města Vratimov, východní část městského obvodu Hrabová a dále severním směrem část Kunčic, Kunčiček a jižní část městského obvodu Slezská Ostrava, katastr Moravské Ostravy je ohrožen ve své sevevýchodní části, stejně tak jako velká část území katastru Přívoz, Hrušov a Koblov, kde se Ostravice vlévá do Odry.
Ostravice však má na území správního obvodu ORP Ostrava přítok, konkrétně na území městského obvodu Slezská Ostrava (pod Slezskoostravským hradem) se do ní vlévá řeka Lučina. Ta před tím (ve směru svého toku) ohrožuje z jihovýchodu správního obvodu ORP Ostrava katastr města Šenov, městský obvod Bartovice, Radvanice a výše zmíněný městský obvod Slezská Ostrava, kde se vlévá do Ostravice.
Jih správního obvodu ORP Ostrava, na území katastru obce Stará ves nad Ondřejnicí, ohrožuje svým rozlivem vodní tok Ondřejnice a to již zmíněnou obec Starou Ves nad Ondřejnicí, kde následně podél hranic s městským obvodem Proskovice, které ohrožuje v její západní polovině, následně přitéká do vodního toku Odra.
Vodní tok Lubina ohrožuje ve stejném místě, tedy jihu správního obvodu ORP Ostrava, část správní obvodu obce Stará Ves na Ondřejnicí, konkrétně jeho místní část Košatka.
Vodní tok Porubka ohrožuje svým rozlivem od západu území správního obvodu ORP Ostrava chatové kolonie jihozápadní části městského obvodu Krásné Pole, a dále přilehlé oblasti podél koryta vodního toku nacházející se v městském obvodu Poruba, směřujíc východním směrem (pod Rudnou), přes městský obvod Svinov, kde se na hranici s městským obvodem Nová Ves vlévá do vodního toku Odra.
Zvláštní povodeň:
Území správního obvodu ORP Ostrava je ohrožen zvláštní povodní při narušení vodního díla Morávka a Šance, ohroženy jsou z jihu směrem na sever: západní část katastru obce Vratimov, Městský obvod Hrabová, Kunčice, jižní část Bartovic, Kunčičky, jihozápadní část Radvanic, východní část Vítkovic a Mariánských Hor, v Přívoze následně rozliv pokračuje severovýchodním směrem a dále přes Hrušov a Koblov na území správního obvodu ORP Bohumín.
Tímto směrem se při narušení vodních děl Slezská Harta a Kružber šíří i jejich záplavová vlna, která však ještě před tím ohrožuje od západu východní polovinu městského obvodu Martinov (spolu s Hlučínským jezerem), jižní část Hošťálkovic, severovýchodní část Třebovic a přes Mariánské Hory, Přívoz, Lhotku, Petřkovice, Koblov a Hrušov pokračuje na území správního obvodu ORP Bohumín.
Z jihovýchodu vstupuje na území správního obvodu ORP Ostrava ohrožení průlomovou vlnou pocházejícího z vodního díla Žermanice, jež ohrožuje přibližně vodorovně střední část katastru města Šenov, jižní část městského obvodu Bartovice, východ Radvanic, Kunčice, Kunčičky, východní polovinu městských obvodů Vítkovice a Moravská Ostrava, jižní část městského obvodu Slezská Ostrava, východní část Muglinova a Přívozu, kde se stáčí stejně jako předešlé záplavové vlny na východ a pokračuje přes Hrušov, Koblov a severní část městského obvodu Heřmanice na území správního obvodu ORP Bohumín.
Únik nebezpečné látky:
Největší koncentrace objektů ohrožujících své okolí nebezpečnou látkou se nachází ve středu severní části území správního obvodu ORP Ostrava. Konkrétně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky se jedná o společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. (amoniak – skupina B), jež ohrožuje území již zmíněného městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a dále pak Novou Ves, Třebovice, Hošťálkovice, Lhotku, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Dalšími ohrožovateli únikem nebezpečné látky, na území tohoto městského obvodu jsou firmy: DUKOL (metanol – skupina B), EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (konvertorový plyn), LINDE VÍTKOVICE, a.s. (acetylén – skupina A, oleje – skupina A, aceton - skupina A), OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Jan Šverma (koksárenský plyn – skupina B, benzol – skupina B) ohrožujíc katastrální území Mariánské hory a Hulváky a Novou Ves.
Na území městského obvodu Slezská Ostrava se nachází a své okolí ohrožuje firma ArcelorMittal Ostrava, a.s. (benzol – skupina B, koksárenský plyn – skupina B, hutní plyny – skupina B), firma MG Odra Gas, spol. s r.o.- Kunčice (acetylén – skupina A, aceton – skupina A).
Na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se v jeho severní části nachází společnost OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Svoboda, která své okolí ohrožuje nebezpečnou látkou (benzol – skupina B, koksárenský plyn) a firma Pivovary Staropramen a.s., Pivovar Ostravar (amoniak).
V městském obvodu Vítkovice své okolí ohrožuje firma: ČEZ Energetické služby, s.r.o. (konvertorový plyn – skupina A), Moravskoslezské drátovny a.s. (kyselina chlorovodíková, chlorid zinečnatý), Vítkovice ENVI, a.s. (hořlavé látky).
Na území městského obvodu Hrabová své okolí nebezpečnou látkou ohrožuje firma Linde Gas, a.s. plnírna Ostrava (LPG – skupina A).
Na severu správního obvodu ORP Ostrava, v městském obvodu Martinov pak své okolí ohrožuje firma: Mlékárna Kunín, a.s. provozovna Martinov (čpavek).
Městský obvod Nová Ves ohrožuje firma OVaK, a.s. - Úpravna vody Nová Ves (chlór).
Městský obvod Ostrava-Jih je ohrožen firmou VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (čpavek) a firmou Sareza, s.r.o. - Vodní areál JIH (chlór).
Území městského obvodu Poruba ohrožuje své okolí nebezpečnou látkou společnost: SAREZA s.r.o. - letní koupaliště (chlór), SAREZA s.r.o. - zimní stadión (čpavek), SAREZA s.r.o. - krytý bazén (chlór).
Městský obvod Michálkovice ohrožuje únikem nebezpečné látky firma Flaga Plyn s.r.o. - Michálkovice, ČA 95 (PB).
V jihovýchodní části území správního obvodu ORP Ostrava, na katastru města Vratimov své okolí ohrožuje firma: MG Odra Gas, spol. s r. o. (kyslík – skupina A).
Na území správního obvodu ORP Ostrava je dále vysoká hustota stáčíren pohonných hmot, včetně LPG, jejichž nebezpečné látky mohou v případě realizace rizika negativně působit vůči svému okolí.
 
Havárie v silniční dopravě:
Silniční síť na území Statutárního města Ostrava je velice hustá. Územím správního obvodu prochází dálnice č. D1, jež esovitým tvarem prochází z jihozápadu správního území ORP přes statutární město Ostravu dále na severovýchod směrem ke státním hranicím s Polskou republikou (ORP Bohumín).
Ze severozápadu je Ostrava propojena se statutárním městem Opava silnicí I. třídy č. 11, jež dále prochází jižní částí statutárního města Ostrava směrem na východ do města Havířov a Český Těšín.
jihu je Statutární město Ostrava spojena silnicí I. třídy č. 58. Větší města, jimiž prochází, jsou Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Příbor a Mošnov.
Východ Statutárního města Ostrava spojuje s městy Havířov a Český Těšín již zmíněná silnice I. třídy č. 11, která je propojena ve středu východní části správního obvodu ORP Ostrava se silnicí první třídy číslo 59, která za městským obvodem Radvanice a Bartovice následně opouští území správního obvodu ORP Ostrava a přes město Petřvald a Orlová pokračuje východním směrem do Karviné.
Ze severu je Statutární město Ostrava spojeno silnicí I. třídy č. 56, vedoucí z města Hlučín.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Ostrava prochází z jihovýchodu na severozápad významná železniční trať č. 270, která de facto spojuje Statutární město Ostrava s Hlavním městem Praha. Přičemž prochází městy Česká Třebová, Olomouc a na území správního obvodu ORP Ostrava městským obvodem Polanka nad Odrou, Svinov a dále vede do správního obvodu ORP Bohumín.
Jižní trasa, trať č. 323, spojuje Statutární město Ostrava s městem Frýdek-Místek.
Trať č. 321 vedoucí z východu na západ spojuje Ostravu s Havířovem.
Ze severozápadu pak trať č. 321 spojuje Statutární město Opava se statuárním městem Ostrava.
Metan:
Severovýchodní část správního obvodu ORP Ostrava, cca 25 % intravilánu, je území, jež je ohroženo únikem důlních plynů zahrnujíc veškeré stupně – kategorie. Od “území s možným nahodilým výstupem“ (největší oblast), přes “ohrožené území“ (vyšší kategorie rizika, avšak zabírající menší plochu) a “nebezpečným územím“ nacházející se v lokalitách městského obvodu Slezská Ostrava (cca 80 % intravilánu), Muglinov, Hrušov a konče územím tzv. “Karbonské okno“ nacházející se na území městských obvodů Hošťákovice, Lhotka, Petřkovice, Koblov a Slezská Ostrava.
Více Operační plán “Nekontrolovatelný výstup důlních plynů na povrch“.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost na území správního obvodu ORP Ostrava se nejvíce projevuje přímo na katastrálním území Statutárního města Ostrava, jakožto krajského města nejlidnatějšího kraje České republiky, počtem obyvatel 3. největší v České republice, s vysokým počtem podniků mnoha průmyslových odvětví (např. chemického, hutního, strojírenského, elektrotechnického ad.), hustou veřejnou infrastrukturou, včetně dopravní, elektrické ad. Konkrétně se však nejvyšší míra zranitelnosti projevuje na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Poruba, Martinov ad., kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Z jihu správního obvodu ORP Ostrava do jeho středu zasahuje pás chráněné krajinné oblasti Poodří. Míru zranitelnosti také zvyšuje vyšší míra pravděpodobnosti vzniku dominoefektů a kumulací negativních jevů v relativně malém prostoru a čase.

sdfsf

Mapování rizik území ORP Rýmařov

rym.png
Riziko na území správního obvodu ORP Rýmařov je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území měst Rýmařov a Břidličná, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Rýmařov je ohrožen přirozenou povodní na vodním toku Moravice, jež směrem z jihovýchodu ohrožuje město Břidličná, obec Velká Štáhle, Malá Štáhle, Dolní Moravice, Malá Morávka, a přilehlé obecní části.
Do vodního toku Moravice (viz výše) se u obce Velká Štáhle vlévá Podolský potok, který při dosažení směrodatných limitů zaplavuje část města Rýmařov a obecní část Jamartice.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Rýmařov není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
V katastru města Břidličná, se nachází Al Invest a. s.ohrožující své okolí nebezpečnou látkou (rozpouštědla), ve městě Rýmařov své okolí ohrožuje nebezpečnou látkou Zimní stadion Rýmařov (čpavek).
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Rýmařov prochází silnice I. třídy č. 11 ze směru Bruntál – Rýmařov – Šumperk.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Rýmařov prochází železniční trať č. 311 ve směru Rýmařov – Břidličná – Valšov.
Vítr:
Severní polovina území správního obvodu ORP Rýmařov je ohrožena zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Velká část území správního obvodu ORP Rýmařov je ohrožena zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Rýmařov se projevuje nejvíce ve městech Rýmařov a Břidličná, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Severní polovinu správního obvodu ORP Rýmařov zabírá Chráněná krajinná oblast Jeseníky.

Mapování rizik území ORP Třinec

tri.png
Riziko na území správního obvodu ORP Třinec je poměrně nízké, s výjimkou města Třinec a území, kterým prochází významný železniční koridor a dvě silnice prvních tříd.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Přirozenou povodní od vodního toku Olše je ohrožena obec Bystřice a město Třinec, kde může být zaplaveno několik desítek budov.
Dalším významným vodním tokem na území správního obvodu ORP Třinec, kde hrozí přirozená povodeň, je Stonávka. Ohrožuje obce Komorní Lhotka a obec Hnojník, kde může být zaplaveno několik budov.
Obec Ropice leží nad soutokem řek Olše a Ropičanka. Z toho důvodu je část obce ohrožena přirozenou povodní.
Územím správního obvodu ORP Třinec protékají další menší řeky a potoky, které můžou v území způsobit menší lokální povodně.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Třinec není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
V obci Třinec se nachází dva významné objekty ohrožující nebezpečnými látkami Třinecké železárny, a.s. a Energetika Třinec, a.s., jež ohrožují velkou část města Třinec.
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Třinec procházejí dvě významné silnic I. tříd č. 68 a 11.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Třinec procházejí významná železniční koridor:
č. 320:  Bohumín – Čadca a železniční trať č. 322: Český Těšín - Frýdek-Místek
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Třinec se projevuje nejvíce přímo ve městě Třinec, kde je vyšší hustota obyvatel než v ostatních obcích správního obvodu a kde se nachází zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Zranitelnost území správního obvodu ORP Třinec také zvyšuje skutečnost, že velkou část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

Mapování rizik území ORP Vítkov

vit.png
Riziko na území správního obvodu ORP Vítkov je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Vítkov, části Podhradí a Jánské Koupele, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Vítkov je ohrožen přirozenou povodní ve střední části (vodním tokem Moravice) ohrožujíc obecní část Podhradí, Zálužné, Jánské Koupele (Mokřinky), obec Kružberk. Dále vodním tokem Budišovka ohrožujíce město Budišov nad Budišovkou, obec Guntramovice a potoky: Husí (obec Větřkovice) a Červenka (obecní část Jančí).
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Vítkov je ohrožen zvláštní povodní, a sice vodním dílem Slezská Harta a Kružber, jež ohrožuje jeho severní část, konkrétně obce Kružberk, obecní část Jánské Koupele, Mokřinky, Zálužné a Podhradí.
Únik nebezpečné látky:
Na území správního obvodu ORP Vítkov se nachází objekt ohrožující únikem nebezpečné látky, a sice Úpravna vody Vítkov-Podhradí (chlór).
Havárie v silniční dopravě:
Východní částí správního obvodu ORP Vítkov prochází silnice I. třídy: č. 57 ve směru sever – jih.
Havárie v železniční dopravě:
Přibližně z jižní části, přes střed, směrem k východu správního obvodu ORP Vítkov prochází železniční trať č. 276 Suchdol nad Odrou - Odry - Vítkov– Čermná ve Slezsku – Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou.
Sníh:
Západ správního obvodu ORP Vítkov je ohrožen zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Bruntál z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městech Vítkov a Budišov nad Budišovkou.
                                                                                                            

vytisknout  e-mailem