HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

hlu.png
Riziko na území správního obvodu ORP Hlučín je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na území katastru města Hlučín a Dolní Benešov, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.

Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Hlučín je ohrožen přirozenou povodní zejména ve své západní, jihozápadní a jižní části vodními tokem Opava a menšími vodními toky: Mlýnská strouha, Štěpánka, Opustka, Přehyně, Juliánka, Vařešinka, Děhylovský potok, a Jasénka přičemž v tomto směru ohrožují takřka celé území města Dolní Benešov a při pravém rameni řeky Opavy, u Hlučínského jezera, chatové kolonie.
Ve východní části území správního obvodu ORP Hlučín pak až do jeho středu zasahuje záplavová oblast vodního toku Bečva, která ohrožuje obec Hať a několik málo objektů v katastru obce Vřesina. Podobný rozměr negativního potenciálu má vybřežení severněji položeného vodního toku Doubravka v katastru obce Píšť.
O něco vyšší míru ohrožení znamená jihovýchodně položený Ludgeřovický potok pro obce Ludgeřovice a Markvartovice.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Hlučín je ohrožen zvláštní povodní, která má kartograficky velice podobné hranice s rozlivem při přirozené povodni. Vodní díla ohrožující území správního obvodu ORP Hlučín jsou Slezská Harta a Kružberk, která z jihozápadu ohrožují jižní část obecní části Zábřeh a město Dolní Benešov, jižní okraj obce Kozmice a ojedinělé objekty položené v jižní a jihozápadní části města Hlučín, které navíc ohrožuje rozliv Hlučínského jezera.
Únik nebezpečné látky:
V územním správním obvodu ORP Hlučín se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou - Sklad Darkovičky (trhaviny a výbušniny), Koupaliště Píšť (chlor) a TARRA Ludgeřovice (pyrotechnika).
Havárie v silniční dopravě:
Přibližně ze středu západní hranice správního obvodu ORP Hlučín, jihovýchodním směrem, prochází silnice I. třídy č. 56, jež prochází obecní části Zábřeh, městem Dolní Benešov, obcí Kozmice, městem Hlučín a obcí Ludgeřovice.
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Hlučín prochází železniční trať č. 317 z Kravař do Hlučína. Její trasa takřka kopíruje trasu silnice I. třídy č. 56 (viz výše). Jihozápadní části směrem na jih pak prochází v délce cca 5 km železniční trať č. 321 vedoucí z Opavy do Ostravy.
Metan:
Jihovýchodní část správního obvodu ORP Hlučín je území s možným nahodilým výstupem metanu. Ohroženy jsou převážně neosídlené oblasti, zóna okrajově zasahuje do osídlené jižní části katastru obce Ludgeřovice.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Hlučín z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městech Hlučín a Dolní Benešov. V západní části správního obvodu ORP Hlučín, v kastru města Dolní Benešov (na severu jeho části Zábřeh) se nalézá veřejné vnitrostátní letiště, jehož provozovatelem je Slezský aeroklub Zábřeh. Zranitelnost území správního obvodu ORP Hlučín také zvyšuje skutečnost, že severní část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

vytisknout  e-mailem