HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

hav.png
Riziko na území správního obvodu ORP Havířov je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází přímo území města Havířov.

Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Havířov je ohrožen přirozenou povodní, a sice směrem z jihu vodním tokem Lučina, který přibližně ve středu západní části správního obvodu ohrožuje město Havířov, prochází jim z jihu katastru města směrem na severo-západ, kde se následně stáčí na západ a pokračuje do správního obvodu ORP Ostrava, přičemž dále ohrožuje ojedinělé budovy a ojediněle osídlené části území.
Podobně vodní tok Stonávka, v jihovýchodní oblasti správního obvodu ORP Havířov, ohrožuje chatovou kolonii náležející do katastru “Hradiště pod Babí horou“.
Na území správního obvodu ORP Havířov jsou ještě další vodní toky jako např. Chotěbuzka a Sušanka, u nichž dojde při překročení směrodatných limitů k vybřežení vody z koryta, avšak ohrožení je v tomto případě nahodilé, a v případě objektů ojedinělé a takřka nevýznamné.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Havířov je ve své západní části ohrožen záplavovou vlnou, jež má tvar pásu široký cca 500 m a vede z jihozápadní části správního obvodu ORP Havířov směrem do středu jeho západní hranice. Ohrožena je část obce Horní Bludovice a ojedinělé části území katastru města Havířov. Ze středu správního obvodu ORP Havířov, pak severovýchodním směrem vzniká ohrožení vodní nádrží Těrlicko. Ohrožena je při tom obec Albrechtice.
Ze středu správního obvodu ORP Havířov, pak severovýchodním směrem vzniká ohrožení vodní nádrží Těrlicko. Ohrožena je při tom obec Albrechtice.
Únik nebezpečné látky:
V územním správním obvodu ORP Havířov se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou - PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod, Horní Suchá (LPG – sk. B), Zimní stadion Havířov (amoniak), Krytý bazén Havířov (chlor), Městské koupaliště Havířov (chlor) a Rehabilitační bazén ul. Dělnická Havířov (chlor). Do správního obvodu ORP Havířov zasahuje zóna havarijního plánování objektu innogy Gas Storage Hnojník, kde je skladovaný zemní plyn – sk. B.
Havárie v silniční dopravě:
Správním územím obvodu ORP Havířov prochází silnice I. třídy č. 11 vedoucí ze západu městem Havířov, jihovýchodním směrem přes místní část Bludovice, obec Těrlicko a okolo jižní poloviny vodní nádrže Těrlicko východně na území správního obvodu ORP Český Těšín.
Havárie v železniční dopravě:
Přibližně ze středu správního obvodu ORP Havířov vede přibližně vodorovným směrem železniční trať č. 321 směrem na území správního obvodu ORP Karviná, kde se stáčí jižním směrem do města Český Těšín.
Metan:
Severní část správního obvodu ORP Havířov je území s možným nahodilým výstupem metanu, zahrnujíc obec Horní suchá a místní části Prostřední Suchá, Dolní Suchá a východní okraj Šumbarku.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního území obvodu ORP Havířov z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje přímo na území katastru města Havířov.

vytisknout  e-mailem