HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

fro.png
Riziko na území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území města Frýdlant nad Ostravicí, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Frýdlant nad Ostravicí je ohrožen přirozenou povodní, a sice vodními toky Ostravice, Frýdlantská Ondřejnice a Čeladenka, jež ohrožují menší území s ojedinělými objekty.
Zvláštní povodeň:
Přibližně svislým směrem, ze středu na sever, prochází územím správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí záplavová zóna zvláštní povodně vodního díla Šance. Ohroženy jsou obce Ostravice, město Frýdlant nad Ostravicí, Pržno a přilehlé obecní části.
Únik nebezpečné látky:
V katastru obce Nová Ves se nachází objekt ohrožující své okolí nebezpečnou látkou (chlór). Dotčen je zejména areál úpravny, blízké chatové kolonie a dále obce Ostravice, Čeladná, Pstruží, Malenovice a město Frýdlant nad Ostravicí.
Havárie v silniční dopravě:
Přibližně svislým směrem prochází středem území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí silnice I. třídy č. 56 vedoucí z města Frýdek-Místek přes Frýdlant nad Ostravicí, dále prochází obcí Ostravice, kde vstupuje do chráněné krajinné oblasti Beskydy, následně kopíruje v délce cca 6 km vodní nádrž Šance, poté prochází obcí Bílá, před kterou se stáčí jihozápadním směrem a pokračuje k jihozápadním hranicím ORP.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí prochází železniční trať č. 323 ve směru Ostrava – Kunčice – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Pstruží – Čeladná - Veřovice – Valašské Meziříčí a trať č. 324 vedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí do obce Ostravice.
Vítr:
Na území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí, zejména v oblasti chráněné krajinné oblasti Beskydy, se nachází oblasti se zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Velká část část správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí (cca 70 % celkové plochy území) je ohrožen zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek, jde zejména o chráněnou krajinnou oblasti Beskydy, ale také severozápadní část území ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí se projevuje nejvíce přímo ve městě Frýdlant nad Ostravicí, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Jižní část správního území (cca 60 %) zabírá Chráněná krajinná oblast Beskydy.

vytisknout  e-mailem