HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

 frm.png
Riziko na území správního obvodu ORP Frýdek-Místek je poměrně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území města Frýdek-Místek, obce Paskov, Nošovice, Krmelín, Raškovice a Vyšní Lhoty, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Frýdek-Místek je ohrožen přirozenou povodní v severní části z vodních toků Ostravice, Olešná a Lesní potok ohrožujíce obce Paskov, Žabeň, Sviadnov, město Frýdek – Místek, dále záplavová oblast vodního toku Ostravice pokračuje k jižním hranicím správního obvodu procházejíc obecní částí Kunčičky u Bašky, kde následně přechází do správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Vodní tok Olešná u jižní hranice správního obvodu ORP Frýdek-Místek ohrožuje obec Pálkovice.
Druhým ramenem řeky Ostravice se v jižní části města Frýdek-Místek stává řeka Morávka, jejíž záplavová oblast přibližně kopíruje jižní hranici katastru města, dále ohrožuje obec Nošovice, Nižní Lhoty, obecní část Záhoří a obec Morávka.
Východní část správního obvodu ORP Frýdek-Místek je ohrožena vodním tokem Stonávka, jež ohrožuje obec Třanovice.
Západní část správního obvodu ORP Frýdek-Místek ohrožuje přirozenou povodní vodní tok Ondřejnice, a sice město Brušperk a další území s ojedinělými objekty.
Zvláštní povodeň:
Severo-východní část území správního obvodu ORP Frýdek-Místek je ohrožena zvláštní povodní při narušení vodního díla Žermanice.
Přibližně svislým směrem prochází středem území správního obvodu ORP Frýdek-Místek záplavová zóna zvláštní povodně vodních děl Morávka, Šance, Olešná a v jižní části Baška. Ohroženy jsou obce Paskov, Žabeň, Sviadnov, město Frýdek-Místek a obec Baška.
Únik nebezpečné látky:
V severní části území správního obvodu ORP Frýdek-Místek, v obci Krmelín se nachází významný ohrožující objekt – firma Explosia, a.s. Krmelín (sklad výbušnin – sk. B), dále v katastru obce Paskov se nachází významný objekt ohrožující únikem nebezpečné látky – Biocel Paskov, a.s. (čpavek, čpavková voda – sk. A), v jihovýchodní části středu správního obvodu ORP Frýdek-Místek, v obci Nošovice ohrožuje firma Dymos Czech Republic, s.r.o. nebezpečnou látkou (Isocyanat, Acmosil – sk. B) a firma Plzeňský prazdroj a.s. - pivovar RADEGAST (čpavek), v obci Vyšní Lhoty se nachází úpravna vody (chlór), v obci Raškovice firma Saft Ferak a.s. Raškovice (odpady hydroxidu Ni – skupina A), ve městě Frýdek-Místek jsou významní ohrožovatelé firmy: AM Frýdek-Místek, a.s. (kapalné odpady), Beskydské uzeniny, a.s. Frýdek-Místek (čpavek) a Víceúčelová sportovní hala Frýdek-Místek (čpavek).
Havárie v silniční dopravě:
Přibližně svislým směrem až do města Frýdek-Místek prochází územím správního obvodu ORP Frýdek-Místek rychlostní silnice č. R56. Kolmo na ní, východním směrem z města Frýdek-Místek do Českého Těšína vede rychlostní silnice č. R48. Jejich opačnými stranami pak z města Frýdek-Místek jsou podélným západním směrem silnice první třídy: č. 48 směřující na Příbor a silnice I. třídy č. 56 vedoucí svisle z města Frýdek-Místek směrem na Frýdlant nad Ostravicí.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Frýdek-Místek prochází železniční trať č. 323 ve směru Ostrava – Kunčice – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Čeladná - Veřovice – Valašské Meziříčí a trať č. 322 ve směru Frýdek-Místek – Český Těšín.
Vítr:
Zejména na jihu správního obvodu ORP Frýdek-Místek se nachází oblast se zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Jižní část správního obvodu ORP Frýdek-Místek (cca 30 % celkové plochy území) je ohrožen zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek.
Metan:
Severní a severozápadní část správního obvodu ORP Frýdek-Místek je území s možným nahodilým výstupem metanu.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Frýdek-Místek se projevuje nejvíce přímo ve městě Frýdek-Místek, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Jižní část správního území (cca 30 %) zabírá Chráněná krajinná oblast Beskydy.

vytisknout  e-mailem