HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

fre.png
Riziko na území správního obvodu ORP Frenštát p.R. je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Frenštát p.R., kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Frenštát p.R. je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Lubina, Tichávka, Jičínka, Bystrá, Lomná, Radhoštnice a potoky: Lichnovský, Markův, Bystrý a Lánský.
Lubina – ohrožuje město Frenštát p.R.
Tichávka – ohrožuje obec Tichá
Jičínka – ohrožuje obec Veřovice
Bystrá – ohrožuje obec Trojanovice
Lomná – ohrožuje město Frenštát p.R. a obec Trojanovice
Radhoštnice – ohrožuje obec Trojanovice
Lichnovský potok – ohrožuje obec Bordovice a Lichnov
Markův potok – ohrožuje město Frenštát p.R. a obec Trojanovice
Bystrý potok – ohrožuje město Frenštát p.R.
Lánský potok – ohrožuje město Frenštát p.R. a obec Trojanovice
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Frenštát p.R. není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Frenštát p.R. se nachází objekt ohrožující únikem nebezpečné látky, a sice: Zimní stadión (fy TJ Frenštát p.R.).
Havárie v silniční dopravě:
Středem správního obvodu ORP Frenštát p.R. prochází silnice I. třídy č. 58, která prochází centrem města Frenštát p.R..
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Frenštát pod Radhoštěm prochází dvě železniční tratě, trať č. 323 Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm Veřovice –Valašské Meziříčí a trať č. 325 Veřovice – Kopřivnice – Příbor – Studénka.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Frenštát p.R. z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městě Frenštát p.R.. Takřka polovinu správního území ORP Frenštát p.R. zabírá Chráněná krajinná oblast Beskydy.

vytisknout  e-mailem