HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

cet.png
Riziko na území správního obvodu ORP Český Těšín je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Český Těšín.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Český Těšín je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Ropičanka, v jeho jihovýchodní části a řekou Olše, jejíž záplavová oblast obepíná celou východní hranici ORP, tedy z jihu na sever, procházejíce cca 30 % intravilánu města Český Těšín.  Mírným rozvodněním ohrožuje správní obvod Šadovský potok, zvýšeným pak vodní tok Hrabinka, jež oba zasahují z východu směrem do středu správního obvodu.  
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Český Těšín není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
Na území správního obvodu ORP Český Těšín, konkrétně ve středu města Český Těšín se nachází objekt ohrožující únikem nebezpečné látky, a sice zimní stadion. Dále menším množstvím nebezpečné látky ohrožují správní území města Český Těšín Těšínské jatky, s.r.o.
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Český Těšín prochází rychlostní silnice R48 ze směru Frýdek-Místek – Horní Žukov a dále silnice I. třídy č. 11 ze směru Ostrava – Havířov – Stanislavice – Mosty, silnice č. 48 obepínající západní část hranice katastru města Český Těšín a silnice č. 67 ze směru Karviná – Český Těšín.
Havárie v železniční dopravě:
Podél východní hranice, směrem ze severu na jih, prochází správním obvodem ORP Český Těšín železniční trať č. 320 procházejíce městy: Bohumín – Karviná – Český Těšín – Třinec – Mosty u Jablunkova.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního území obvodu ORP Český Těšín z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje přímo na území katastru města Český Těšín.

vytisknout  e-mailem