HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

bru.png
Riziko na území správního obvodu ORP Bruntál je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území měst Bruntál, Horní Benešov a Vrbno pod Pradědem, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Bruntál je ohrožen přirozenou povodní v severní a severovýchodní části (vodními toky Černá Opava, Střední Opava, Bílá Opava - Opava), ve střední části (vodním tokem Černý potok) a ve středozápadní části (vodním tokem Moravice).
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Bruntál je ohrožen zvláštní povodní na vodním dílem Slezská Harta, které ohrožuje část obce Leskovec nad Moravicí Slezskou Hartu a dále území ORP Opava.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Bruntál se nachází zimní stadion (Technické služby Bruntál s.r.o.) - objekt ohrožující únikem nebezpečné látky, další zimní stadion je pak na území města Horního Benešova (TJ Horní Benešov).
Havárie v silniční dopravě:
Středem správního obvodu ORP Bruntál, konkrétně městem Bruntál prochází dvě významné silnice I. třídy: č. 45 ve směru severovýchod – jihozápad a č. 11 ve směru východ – západ.
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Bruntál prochází významná železniční trať č. 310 Krnov – Bruntál – Olomouc.
Vítr:
Severozápad správního obvodu ORP Bruntál je ohrožen zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Severozápad správního obvodu ORP Bruntál je ohrožen zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Bruntál z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městech Bruntál a Horní Benešov. Severovýchodní částí správního území zabírá Chráněná krajinná oblast Jeseníky.
                                                                                                            

vytisknout  e-mailem