HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

vit.png
Riziko na území správního obvodu ORP Vítkov je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Vítkov, části Podhradí a Jánské Koupele, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Vítkov je ohrožen přirozenou povodní ve střední části (vodním tokem Moravice) ohrožujíc obecní část Podhradí, Zálužné, Jánské Koupele (Mokřinky), obec Kružberk. Dále vodním tokem Budišovka ohrožujíce město Budišov nad Budišovkou, obec Guntramovice a potoky: Husí (obec Větřkovice) a Červenka (obecní část Jančí).
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Vítkov je ohrožen zvláštní povodní, a sice vodním dílem Slezská Harta a Kružber, jež ohrožuje jeho severní část, konkrétně obce Kružberk, obecní část Jánské Koupele, Mokřinky, Zálužné a Podhradí.
Únik nebezpečné látky:
Na území správního obvodu ORP Vítkov se nachází objekt ohrožující únikem nebezpečné látky, a sice Úpravna vody Vítkov-Podhradí (chlór).
Havárie v silniční dopravě:
Východní částí správního obvodu ORP Vítkov prochází silnice I. třídy: č. 57 ve směru sever – jih.
Havárie v železniční dopravě:
Přibližně z jižní části, přes střed, směrem k východu správního obvodu ORP Vítkov prochází železniční trať č. 276 Suchdol nad Odrou - Odry - Vítkov– Čermná ve Slezsku – Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou.
Sníh:
Západ správního obvodu ORP Vítkov je ohrožen zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Bruntál z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje ve městech Vítkov a Budišov nad Budišovkou.
                                                                                                            

vytisknout  e-mailem