HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

tri.png
Riziko na území správního obvodu ORP Třinec je poměrně nízké, s výjimkou města Třinec a území, kterým prochází významný železniční koridor a dvě silnice prvních tříd.
 

Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Přirozenou povodní od vodního toku Olše je ohrožena obec Bystřice a město Třinec, kde může být zaplaveno několik desítek budov.
Dalším významným vodním tokem na území správního obvodu ORP Třinec, kde hrozí přirozená povodeň, je Stonávka. Ohrožuje obce Komorní Lhotka a obec Hnojník, kde může být zaplaveno několik budov.
Obec Ropice leží nad soutokem řek Olše a Ropičanka. Z toho důvodu je část obce ohrožena přirozenou povodní.
Územím správního obvodu ORP Třinec protékají další menší řeky a potoky, které můžou v území způsobit menší lokální povodně. Zvláštní povodeň: Správní obvod ORP Třinec není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
V územním správním obvodu ORP Třinec se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou - ČEZ Distribuce – Rozvodna distrib. soustavy Ropice (olej), Energetika Třinec (hutní plyny – sk. B), Třinecké železárny (hutní plyn – sk. B), Zimní stadion Třinec (amoniak), Zimní stadion WERK ARENA Třinec (amoniak), MINI WERK ARENA Třinec (amoniak), Linde Gas Třinec (kyslík – sk.B), Letní koupaliště Hotel Javor obec Řeka (chlor), Kamenolom Řeka (trhaviny a výbušniny), Krytý bazén STARS Staré město Třinec (chlor), Krytý bazén u ZŠ obec Bystřice (chlor), Letní koupaliště Pod Javorovým Staré město Třinec (chlor), Nemocnice Podlesí Třinec (chlor), Nemocnice Třinec (chlor) a Krytý bazén TENIS HOTEL VITALITY (chlor).
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Třinec procházejí dvě významné silnic I. tříd č. 68 a 11.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Třinec procházejí významná železniční koridor: č. 320: Bohumín – Čadca a železniční trať č. 322: Český Těšín - Frýdek-Místek
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Třinec se projevuje nejvíce přímo ve městě Třinec, kde je vyšší hustota obyvatel než v ostatních obcích správního obvodu a kde se nachází zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Zranitelnost území správního obvodu ORP Třinec také zvyšuje skutečnost, že velkou část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

vytisknout  e-mailem