HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

rym.png
Riziko na území správního obvodu ORP Rýmařov je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území měst Rýmařov a Břidličná, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Rýmařov je ohrožen přirozenou povodní na vodním toku Moravice, jež směrem z jihovýchodu ohrožuje město Břidličná, obec Velká Štáhle, Malá Štáhle, Dolní Moravice, Malá Morávka, a přilehlé obecní části.
Do vodního toku Moravice (viz výše) se u obce Velká Štáhle vlévá Podolský potok, který při dosažení směrodatných limitů zaplavuje část města Rýmařov a obecní část Jamartice.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Rýmařov není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
V katastru města Břidličná, se nachází Al Invest a. s.ohrožující své okolí nebezpečnou látkou (rozpouštědla), ve městě Rýmařov své okolí ohrožuje nebezpečnou látkou Zimní stadion Rýmařov (čpavek).
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Rýmařov prochází silnice I. třídy č. 11 ze směru Bruntál – Rýmařov – Šumperk.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Rýmařov prochází železniční trať č. 311 ve směru Rýmařov – Břidličná – Valšov.
Vítr:
Severní polovina území správního obvodu ORP Rýmařov je ohrožena zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Velká část území správního obvodu ORP Rýmařov je ohrožena zvýšeným nebezpečím intenzivních sněhových srážek.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Rýmařov se projevuje nejvíce ve městech Rýmařov a Břidličná, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Severní polovinu správního obvodu ORP Rýmařov zabírá Chráněná krajinná oblast Jeseníky.

vytisknout  e-mailem