HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

boh.png

Riziko na území správního obvodu ORP Bohumín je poměrně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Bohumín, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.

Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Jižní část správního obvodu ORP Bohumín je ohrožena přirozenou povodní z vodních toků Stružka a Michálkovický potok, která při rozsahu stoleté povodně ohrožuje menší území s ojedinělými objekty.
Západní část území správního obvodu ORP Bohumín je ohrožena přirozenou povodní z vodního toku Odra, která při rozsahu stoleté vody ohrožuje intravilán části obcí Vrbice, Pudlov a Starý Bohumín.
Východní část území správního obvodu ORP Bohumín je ohroženo vodním tokem Olše, jež ohrožuje celý intravilán obecní části Dolní Lutyně-Věrňovice.
Zvláštní povodeň:
Severní a západní část území správního obvodu ORP Bohumín je ohrožena zvláštní povodní při narušení vodních děl Těrlicko, Šance a kaskády vodních děl Kružberk a Slezská Harta.
Únik nebezpečné látky:
Ve středu území správního obvodu ORP Bohumín, ve městě Bohumín se nachází významný objekt ohrožující únikem nebezpečné látky BOCHEMIE, s.r.o., jenž ohrožuje velkou část území města Bohumín.
Havárie v silniční dopravě:
Západní částí území správního obvodu ORP Bohumín prochází dálnice D1 a významná silnice I. třídy č. 67 procházející obcí Bohumín  přes Dolní Lutyň do Dětmarovic.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Bohumín prochází významná železniční trať:
trať č. 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín
trať č. 320 Bohumín – Dolní Lutyně - Čadca ŽSR
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Bohumín se projevuje nejvíce přímo ve městě Bohumín, kde v městské části Nový Bohumín je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení.

vytisknout  e-mailem