HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

orl.png
Riziko na území správního obvodu ORP Orlová je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází přímo území města Orlová.
 

Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Ve střední části území správního obvodu ORP Orlová, při jeho západní hranici, ohrožuje ojedinělé objekty vodní tok Stružka a Zimovůdka.
Zvláštní povodeň:
Zdrojem ohrožení jsou vodní díla Těrlicko (ohrožena je část území obce Doubrava) a v severozápadní části pak mírně zasahuje svou potenciální záplavovou vlnou vodní dílo Slezská Harta a Kružberk.
Únik nebezpečné látky:
V územním správním obvodu ORP Orlová se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou – Zimní stadion Orlová (amoniak) a Krytý bazén Orlová (chlornan sodný).
Havárie v silniční dopravě:
Přes správní obvod ORP Orlová prochází silnice č. 59 vedoucí z Ostravy přes město Petřvald dále do Karviné, kde se spojuje se silnicí č. 67, která pokračuje do Českého Těšína.
Metan:
Celá jižní polovina správního obvodu ORP Orlová je území s možným nahodilým výstupem metanu, zahrnujícím obec Doubravu a města Petřvald a Orlovou, kde se vyskytují nebezpečnější kategorie, a sice „nebezpečná území“ s ojedinělými výskyty „karbonských oken“, které znamenají nejnebezpečnější místa.
Zranitelnost území:

Nejvyšší zranitelnost území správního obvodu ORP Orlová z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se nejvíce projevuje přímo na území katastru města Orlová, v místní části Lutyně a Poruba a dále ve městě Petřvald.

vytisknout  e-mailem