HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

opa.png
Riziko na území správního obvodu ORP Opava je poměrně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území Statutárního města Opava a města Hradec nad Moravicí, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Opava je ohrožen přirozenou povodní. Z východního směru ohrožuje svým potenciálním rozlivem řeka Opava Statutární město Opava. Směrem na severozápad řeka Opava dále ohrožuje obec Holasovice a obecní část Skrochovice a Pustý Mlýn, kde zároveň hrozí vybřežení vodního toku Čížina.
Na území hranic katastrů městské částí Statutárního města Opava - Malé Hoštice a městké části Komárov se vlévá do řeky Opavy vodní tok Moravice, která před tím ohrožuje jižní městské části statutárního města Opava a jižním směrem pak ohrožuje obec Branka u Opavy, město Hradec nad Moravicí a obec Žimrovice.
Poblíž místa soutoku vodních toků Opava a Moravice (viz výše), ve vzdálenosti cca 1 km západním směrem se do vodního toku Moravice vlévá Otický příkop, jenž spolu s řekou Hvozdnice ohrožují obec Otice.
Řeka Hvozdnice dále východním směrem ohrožuje obec Dolní Životice, Mladecko, Jakartovice a obecní část Bohdanovice.
Zvláštní povodeň:
Území správního obvodu ORP Opava je ohrožen zvláštní povodní při narušení vodního díla Slezská Harta, a Kružberk. Ve směru jejich potenciální záplavové vlny ohrožují obec Žimrovice, město Hradec nad Moravicí, obec Branka u Opavy, za níž dochází k většímu rozlivu zasahující obec Otice, východní polovinu statutárního města Opava, včetně jejího katastrálních území Kylešovice, Kateřinky, Opava-Město, Opava-Předměstí a městských částí Malé Hoštice a Komárov. Záplavová vlna dále pokračuje východním směrem přes jižní část obce Velké Hoštice, Štítina, Lhota u Opavy, Smolkov, město Háje ve Slezsku, popřípadě další území obecních částí a území s ojedinělými výskyty objektů.
Únik nebezpečné látky:
Převážná většina objektů ohrožujících nebezpečnou látkou se nachází přímo v katastru statutárního města Opava. Jde o podniky: Bivoj, a.s. (čpavek), Carlson-oil, s.r.o. (etylalkohol), NOWACO Czech Republic s.r.o. (čpavek), NOWACO OPAVA s.r.o. (čpavek), Opavia-Lu, s.r.o. (čpavek), Teva Czech Industries, s.r.o. (čpavek, diethylether - sk. A, aceton, metanol, ethylalkohol), Zimní stadion Opava (čpavek).
Havárie v silniční dopravě:
Na území Statutárním městě Opava se sbíhají 4 silnice I. třídy. Jedná se o silnici č. 57, která z města Krnov procházejíc Opavou dále pokračuje jižním směrem na Hradec nad Moravicí a Fulnek. Dále silnici I. třídy č. 11, která z města Bruntál směřuje přes Opavu do Ostravy. Silnice I. třídy č. 46, která z Olomouce, přes Šternberk, Moravský Beroun a Opavu dále pokračuje do Sudic (státní hranice s Polskou republikou). A silnice I. třídy č. 56, jenž z Opavy tvoří druhý, severní tah, přes město Kravaře, Dolní Benešov a Hlučín do Ostravy.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Opava prochází železniční trať č. 310 ve směru Krnov – Opava, trať č. 314 ve směru JakartoviceOpava, trať č. 315 ve směru Hradec nad Moravicí – Opava a trať č. 321 z Opavy do Ostravy.
Zranitelnost území:
Nejvyšší míra zranitelnosti území správního obvodu ORP Opava se projevuje nejvíce přímo v katastru Statutárního města Opava, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Zranitelnost území správního obvodu ORP Opava také zvyšuje skutečnost, že severní část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

vytisknout  e-mailem