HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

odr.png
Riziko na území správního obvodu ORP Odry je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území města Odry a Fulnek, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.

Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Odry je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Odra, Husí potok, Gručovka, Vraženský potok
Odra – hrozí vylitím do údolní nivy a ohrožuje město Odry a obce Klokočůvek, Heřmánky, Jakubčovice n.O. a Loučky u Oder
Husí potok – ohrožuje město Fulnek a obce Dolejší Kunčice, Vlkovice, Jerlochovice a Stachovice
Gručovka – ohrožuje obec Lukavec
Vraženský potok – ohrožuje obce Hynčice a Vražné
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Odry není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
V územním správním obvodu ORP Odry se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou - Koupaliště Odry (chlor, chlornan sodný), Koupaliště Tošovice (chlornan sodný) a Kamenolom Jakubčovice nad Odrou (trhaviny a výbušniny).
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Odry prochází dálnice č. D1 a silnice I. třídy č. 47 ze směru Bílovec – Fulnek – Odry – Hranice.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Odry prochází železniční trať č. 277 ve směru Suchdol nad Odrou - Fulnek a trať č. 276 vedoucí ze Suchdolu nad Odrou přes Odry do Budišova nad Budišovkou.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Odry se projevuje nejvíce ve městech Fulnek a Odry, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení.

vytisknout  e-mailem