HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

noj.png
Riziko na území správního obvodu ORP Nový Jičín je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Nový Jičín.

Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Nový Jičín je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Odra, Jičínka, Luha, Zrzávka, Sedlnice, Grasmanka a potoky: Kletenský a Husí.
Odra – hrozí vylitím do údolní nivy a ohrožuje obec Bernartice n.O. a Bartošovice
Jičínka – ohrožuje obec Mořkov, Životice u NJ, Nový Jičín a jeho místní část Žilinu, Šenov u NJ, Kunín
Luha – ohrožuje obec Jeseník nad Odrou a jeho místní část Polouvsí
Zrzávka – ohrožuje obec Hodslavice, Nový Jičín a jeho místní část Bludovice
Sedlnice – ohrožuje obec Sedlnice
Grasmanka – ohrožuje obec Starý Jičín jeho místní část Jičína, obec Nový Jičín a jeho místní část Loučka
Kletenský potok – ohrožuje obec Suchdol n.O.
Husí potok – ohrožuje obec Hladké Životice
Zvláštní povodeň:
V severovýchodní části území správního obvodu ORP Nový Jičín je v délce až cca 5 km záplavová zóna, jejíž zdrojem jsou vodní nádrže v obci Bartošovice, která je tímto i ohrožena.
Únik nebezpečné látky:
V územním správním obvodu ORP Nový Jičín se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou - Zimní stadion Nový Jičín (amoniak), Krytý bazén a koupaliště Nový Jičín (chlor a chlornan sodný), Optics Trade (střelivo a munice), Koupaliště Mořkov (chlornan sodný), Sklad munice Hostašovice (střelivo a munice), VOP CZ Šenov u Nového Jičína (střelivo a munice) a Čepro – sklad Sedlnice (nafta a letecký petrolej – sk. B). Do správního obvodu ORP Nový Jičín zasahuje zóna havarijního plánování objektu innogy Gas Storage Štramberk, kde je skladovaný zemní plyn – sk. B.
Havárie v silniční dopravě:
Správním obvodem ORP Nový Jičín procházejí dvě významné silnice I. třídy, a sice č. 57 ve směru sever - jih a silnice č. 48 ve směru východ - západ.
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Nový Jičín prochází významná železniční trať č. 270 Ostrava – Hladké Životice Suchdol nad Odrou Jeseník n.O. – Přerov
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Nový Jičín z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se projevuje nejvíce přímo ve městě Nový Jičín. Významnou část správního území zabírá Chráněná krajinná oblast Poodří.

vytisknout  e-mailem