HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

noj.png
Riziko na území správního obvodu ORP Nový Jičín je středně vysoké. Nejvyšší riziko se nachází na území města Nový Jičín.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Nový Jičín je ohrožen přirozenou povodní vodními toky Odra, Jičínka, Luha, Zrzávka, Sedlnice, Grasmanka a potoky: Kletenský a Husí.
Odra – hrozí vylitím do údolní nivy a ohrožuje obec Bernartice n.O.
Jičínka – ohrožuje město Nový Jičín a obce Mořkov, Životice u NJ, Žilina, Šenov u NJ a Kunín
Luha – ohrožuje obce Polouvsí a Jeseník n O.
Zrzávka – ohrožuje obce Hodslavice a Bludovice
Sedlnice – ohrožuje obec Sedlnice
Grasmanka – ohrožuje město Nový Jičín a obce Jičina a Loučka u NJ
Kletenský potok – ohrožuje obec Suchdol n.O.
Husí potok – ohrožuje obec Hladké Životice
Zvláštní povodeň:
V severovýchodní  části území správního obvodu ORP Nový Jičín je v délce až cca 5 km záplavová zóna, jejíž zdrojem jsou vodní nádrže v obci Bartošovie, která je tímto i ohrožena.
Únik nebezpečné látky:
Na území města Nový Jičín se nachází objekt ohrožující únikem čpavku: Zimní stadión (Hokejový klub Nový Jičín).
Havárie v silniční dopravě:
Správním obvodem ORP Nový Jičín procházejí dvě významné silnice I. třídy, a sice č. 57 ve směru sever - jih a silnice č. 48 ve směru východ - západ.
Havárie v železniční dopravě:
Správním obvodem ORP Nový Jičín prochází významná železniční trať č. 270 Ostrava – Hladké ŽivoticeSuchdol nad Odrou – Jeseník n.O. – Přerov
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Nový Jičín z hlediska zvýšené hustoty obyvatel a zvýšené hustoty významných objektů, jako jsou školská zařízení, kulturní a obchodní zařízení se projevuje nejvíce přímo ve městě Nový Jičín. Významnou část správního území zabírá Chráněná krajinná oblast Poodří.

vytisknout  e-mailem