HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

krn.png
Riziko na území správního obvodu ORP Krnov je poměrně nízké. Nejvyšší riziko se nachází na katastrálním území měst Krnov a Město Albrechtice, kde je vyšší zranitelnost a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Krnov je ohrožen přirozenou povodní:
  • vodním tokem Osoblaha, jež směrem od severovýchodu ohrožuje obce Osoblaha, Bohušov, Dolní Povelice, obecní část Pitárné, Arnultovice, obec Jindřichov, město Janov, obec Petrovice, a přilehlé obecní části, popřípadě další menší části území s ojedinělými objekty.
  • jihovýchodní části území správního obvodu ORP Krnov ohrožuje řeka Opava město Krnov, přičemž východním směrem dále ohrožuje obec Brantice a Zátor v části Loučky.
  • V jihovýchodní části katastru města Krnov dochází k soutoku řek Opava a Opavice.
  • Vodní tok Opavice dále severním směrem ohrožuje obecní části Krásné Loučky, Linhartovy, Opavice, Město Albrechtice, obecní část Hynčice, Hejnov, obec Holčovice, obecní část Spálené, popřípadě další menší části území s ojedinělými objekty.
  • V jižní části území správního obvodu ORP Krnov ohrožuje vodní tok Čížina obec Lichnov.
Zvláštní povodeň:
Správní obvod ORP Krnov není ohrožen zvláštní povodní.
Únik nebezpečné látky:
V katastru města Krnov, se nachází objekty ohrožující své okolí nebezpečnou látkou - firma HEMAX TRADING, spol. s r.o. (nátěrové hmoty), Krnovský lihovar, spol. s.r.o. (etanol), dále je v katastru města plnírna LPG, firma Primaplyn Kubálek Zdeněk, Technické služby Krnov, s.r.o. (čpavek), firma WERA NOVA s.r.o., Krnov (čpavek). V obci Úvalno firma Den Braven Czech and Slovak a.s. své okolí ohrožuje skladem, ve kterém se také nacházejí hořlavé a extrémně hořlavé kapalin.
Havárie v silniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Krnov, přímo ve městě Krnov se střetávají 2 silnice I. třídy. Č. 45 ze severního směru státních hranic ČR s Polskou republikou, která dále pokračuje jihozápadním směrem na Bruntál a silnice č. 57, která z Opavy překračuje jihovýchodní hranici správního obvodu a z města Krnov dále pokračuje přibližně severním směrem na Město Albrechtice, Třemešnou, obec Vysoká, kde následuje ke státní hranice s Polskou republikou.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Krnov prochází železniční trať č. 310 ve směru Opava - Krnov – Zátor - Bruntál - Olomouc. Dále trať č. 292 vedoucí z Krnova do Třemešné a Jindřichova a dále pokračuje do Polské republiky. A trať č. 298 vedoucí z Třemešné do Osoblahy.
Vítr:
Severozápad území správního obvodu ORP Krnov je ohrožen zvýšeným nebezpečím větrných poryvů.
Sníh:
Severozápad území správního obvodu ORP Krnov je ohrožen zvýšeným nebezpečím sněhových srážek.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Krnov se projevuje nejvíce na katastrálním území města Krnov a Města Albrechtice, kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. V jižní části katastru města Krnov se nalézá veřejné vnitrostátní letiště, jehož provozovatelem je Aeroklub Krnov. Zranitelnost území správního obvodu ORP Krnov také zvyšuje skutečnost, že větší část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s cizím státem, konkrétně s Polskou republikou.

vytisknout  e-mailem