HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

kra.png
Riziko na území správního obvodu ORP Kravaře je poměrně nízké, s výjimkou jižní části kde je riziko zvýšené. Jedná se o území města Kravaře, kde je vyšší zranitelnost než v ostatních obcích a kumuluje zde více druhů nebezpečí.
Nebezpečí na území:
Přirozená povodeň:
Přirozenou povodní od vodního toku Opava je ohrožena jižní část území správního obvodu ORP Kravaře. Ohrožuje téměř celý intravilán části obce Dvořisko a menší část cca 10% intravilánu části obcí Kouty a Kravaře.
Zvláštní povodeň:
Jižní část území správního obvodu ORP Kravaře spolu s větší polovinou intravilánu města Kravaře je ohrožena zvláštní povodní při narušení vodních děl Kružberk a Slezská Harta.
Havárie v silniční dopravě:
Jižní částí správního obvodu ORP Kravaře prochází přes město Kravaře významná silnice I. třídy 56 mezi Ostravou a Opavou.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Kravaře procházejí dvě železniční tratě:
trať č. 317 z Opavý do Hlučína
a trať č. 318 z Kravař do obce Chuchelná.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Kravaře se projevuje nejvíce přímo ve městě Kravaře, kde je vyšší hustota obyvatel než v ostatních obcích správního obvodu a kde se nachází zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení.

vytisknout  e-mailem